Boka tid
Boka tid Login För företag
Charlotte Sparrings, överläkare, processledare för hudtumörprocessen, Skaraborgs sjukhus Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom

Sedan 2008 har Skaraborgs sjukhus i Skövde optimerat vården av patienter med hudcancer av typ malignt melanom. Nu kommer resultatet i form av säkrare bedömningar, tydligare information och kortare väntetider för patienterna.

Flera väntetider är nu betydligt kortare jämfört med Västra Götalandsregionen och landet som helhet, berättar man. 2015 var väntetiden från första läkarbesök till diagnosbesked i snitt 30 dagar, jämfört med drygt 40 dagar i Västra Götalandsregionen och nationellt. I flera fall var väntetiderna på Skaraborgs sjukhus uppemot hälften så korta, enligt pressinformation från sjukhuset.

Det här gäller till exempel tiden från PAD-svar (PAD är en förkortning för patologisk-anatomisk diagnos, det vill säga den diagnos som ställs efter att patologen har gjort en mikroskopisk undersökning av ett vävnadsprov) till utvidgad kirurgi av tunnare melanom och tiden från primärkirurgi till så kallad sentinel node biopsi, som är en undersökning för att ta reda på om cancern har spridit sig till lymfsystemet.

Säkrare bedömning av misstänkt malignt melanom

En av förändringarna är att Skaraborgs sjukhus har infört en gemensam multidisciplinär tumörmottagning. Där tjänstgör kontaktsjuksköterskor och specialistläkare från både hudkliniken, kirurgkliniken och Öron-näs- och halskliniken.

– På så sätt slipper vi skicka remisser mellan varandra, vilket både sparar tid och ökar patientsäkerheten. Det har också varit ett otroligt utbildningsvärde för oss som jobbar här, i och med att man lär sig nya saker av kollegor från olika discipliner, säger Charlotte Sparrings, överläkare och lokal processledare för hudtumörprocessen på Skaraborgs sjukhus.

En annan förändring är att alla remisser från primärvården med misstänkt malignt melanom skickas till hudkliniken. Därmed bedöms av alla patienter en hudläkare innan man beslutar om åtgärder. Tidigare kunde remisser även hamna på kirurgkliniken och ÖNH-kliniken. Olika specialistläkare tolkade PAD-svar på olika sätt, vilket gjorde att bedömningar och åtgärder kunde variera mycket, berättar man vidare.

Behandling samma dag

Numera hålls en PAD-konferens varje vecka där både hudläkare, kirurger och ÖNH-läkare deltar. Då går man igenom PAD-svar och planerar den multidisciplinära tumörmottagningen dagen därpå.

– Därigenom kan vi planera in vilken eller vilka doktorer patienten behöver träffa och vad som ska göras. Får vi in en remiss från vårdcentralen med en klar melanommisstanke kan vi operera patienten redan dagen därpå, säger Charlotte Sparrings.

Enligt pressinformation från Skaraborgs sjukhus är en annan fördel med det nya arbetssättet att patienterna vet hur länge de behöver vänta på besked. Alla patienter som har fått en hudförändring borttagen får en återbesökstid efter två veckor.

På så sätt behöver vi aldrig ringa in patienter och säga att vi har ett tråkigt besked, utan de vet att det är två veckors väntan, sedan får de svar. Och beroende på vad PAD-beskedet visar kan de träffa en läkare för behandling redan samma dag.

Det konstaterar Charlotte Sparrings som också berättar att standardiserat vårdförlopp för malignt melanom i Västra Götalandsregionen i maj och att klinikerna på Skaraborgs sjukhus är förberedda.

– Vi arbetar redan nära det sätt som beskrivs i de standardiserade vårdförloppen, men det är viktigt att vi får fortsatt bra uppbackning av patologen. Det är vi otroligt beroende av. Jag tror också att vi kan förbättra våra ledtider ytterligare, framför allt när teledermatoskopiremisser införs så att allmänläkare kan skicka remisser med bilder på hudförändringar.

Fakta om malignt melanom

Malignt melanom är den cancerform som ökar snabbast i Sverige. Mellan 2003 och 2012 ökade antalet fall med 74 procent. Antalet personer som dör i sjukdomen har ökat från 380 personer per år 2002 till 528 personer per år 2012. För att bota sjukdomen är tidig upptäckt och snabb behandling centralt. Källa: Skaraborgs sjukhus.

Bilden: Charlotte Sparrings, överläkare och lokal processledare för hudtumörprocessen på Skaraborgs sjukhus.
Foto: Skaraborgs sjukhus i Skövde

 

Läs även om hur Fritzi Töpfer på KTH jobbar för att kunna ställa snabbare diagnos vid hudcancer.

Kommentarer inaktiverade.