Boka tid
Boka tid Login För företag
Anna Bergström, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Fleromättat fett minskar risken för astma och allergi

Höga nivåer av fleromättade fettsyror hos barn kan kopplas till minskad risk för astma och hösnuva. Det visar en ny studie som letts av Anna Bergström, forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Allergisjukdomar som astma och hösnuva är vanliga i befolkningen och debuterar vanligen i barndomen. Idag vet vi att såväl ärftliga faktorer som miljö- och livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomsrisken.

Studien vid Karolinska Institutet är den hittills största som undersökt sambandet mellan nivåerna av långa omega-3- och omega-6-fettsyror i blodet och senare utveckling av astma och allergisjukdom. Studien har genomförts inom den svenska födelsekohorten BAMSE och bygger på analyser av omega-3- och omega-6-fettsyror i blodprover från 940 barn.

Minskad risk för astma och hösnuva 

De barn som vid 8 års ålder hade jämförelsevis höga blodnivåer av långa omega-3-fettsyror, visade sig ha en minskad risk att ha astma och hösnuva vid 16 års ålder. Även höga nivåer av omega-6-fettsyran arakidonsyra kunde kopplas till minskad risk för astma och hösnuva. Bland dem som hade astma eller hösnuva vid 8 års ålder, var högre blodnivåer av arakidonsyra kopplat till en ökad chans att vara symptomfri vid 16 års ålder.

– Eftersom allergisjukdomar ofta debuterar under uppväxten är det särskilt intressant att studera om miljö och livsstil i barndomen påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar, förklarar Anna Bergström.

Särskilt intressant att studera om miljö och livsstil i barndomen påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar.

Har du besvär med astma eller allergi?

Här kan du boka tid med en specialist inom astma och allergi direkt, utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Läs mer

Vi måste få i oss fettsyrorna via maten

Fleromättade fettsyror är livsnödvändiga och de omega-3- och omega-6-fettsyror som kroppen inte själv kan producera måste vi få i oss via maten. De fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6 finns bland annat i nötter och vissa vegetabiliska oljor, medan långa omega-3-fettsyror främst finns i fet fisk.

– De nya resultaten ger tillsammans med en av våra tidigare studier stöd för Livsmedelsverkets rekommendationer att äta fisk två till tre gånger i veckan och att variera mellan feta och magra sorter, säger Anna Bergström.

Fakta: Studien, som publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology, har finansierats av Formas, Vetenskapsrådet, Forte, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden, Stockholms läns landsting och Europeiska Kommissionen.

Läs mer på Hjärta för vården

Specialistläkare för att hitta rätt medicin mot pollenallergi
Bättre behandling av astma och allergi hos barn
Kunskap och hänsyn hjälper personer med astma och allergi

Kommentarer inaktiverade.