Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Fler med prostatacancer får hjälp – men mer behöver göras

Calle Waller, intressepolitisk talesman och tidigare vice ordförande i Prostatacancerförbundet, förutser en allt ljusare framtid för den som drabbas av prostatacancer. Dock finns mycket kvar att göra, bland annat i form av ökad screening, kortare väntetider och att fler får tillgång till de nya medicinerna.

I en intervju med Hjärta för vården förra året berättade Calle Waller att nya, godkända och lovande läkemedel mot prostatacancer nyligen börjat ingå i högkostnadsskyddet. Samtidigt togs ett beslut om att rekommendera landstingen att använda två nya läkemedel vid långt gången, så kallad kastrationsresistent prostatacancer. Användningen ökade mycket riktigt efter detta men avståndet till att alla som behöver de nya läkemedlen får dessa utskrivna var fortfarande stort, menade han.

Omfattande studier på läkemedel världen över

Calle Waller berättar att ett helt batteri av nya nya läkemedel som verkar i det senare skedet av prostatacancer har introducerats under de senaste åren, men inte helt utan hinder.

– Beslut togs som sagt av landstingen men det gick trögt av olika skäl. Idag har vi kommit längre, användandet är betydligt högre nu. Men vi är inte framme vid behovstäckning, särskilt inte i vissa delar av landet som släpar efter rejält. Men det går åt rätt håll.

– Vad gäller läkemedel så pågår det ett par tusen studier i världen just nu vilket tyder på att det kommer att hända mycket i framtiden. Man ska veta att av 100 studerade läkemedel kommer man kanske i mål med två men det är ändå positivt. Ett problem är att nya läkemedel traditionellt läggs över smärtgränsen prismässigt vilket givetvis försvårar utvecklingen mot att de snabbt kan erbjudas av läkaren.

– Flera av dessa nya läkemedel har också visat sig fungera i ett tidigare skede av prostatacancer. Men då blir också målgruppen större och vilket också är fördyrande, berättar Calle Waller.

”Idag är prostatacancer en mer hoppfull sjukdom”

Antalet dödsfall i prostatacancer har i många år legat på ungefär samma antal men med tanke på att befolkningen ökar skedde ändå ett trendbrott för några år sedan. Så ser det ut än idag men det finns ändå en fortsatt reell minskning i risk.

– Ja, man brukar säga att den sammantagande effekten av de livsförlängande läkemedlen har gjort att den återstående medellivslängden hos dessa patienter redan har ökat från två till fem år.

– Idag är prostatacancer en mer hoppfull sjukdom, mer positiv för både patienter och läkare. Den drabbade lever längre än tidigare och har bättre livskvalitet. Utvecklingen inom området går också ganska fort vilket kommer att förändra mycket under de närmaste åren.

Den drabbade lever längre än tidigare och har bättre livskvalitet. Utvecklingen inom området går också ganska fort vilket kommer att förändra mycket under de närmaste åren.

Specialistläkare inom prostatacancer

Har du frågor eller funderingar? Här kan du läsa om urolog Fredrik Levin. Du kan boka tid med honom och specialistläkare direkt utan remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Läs mer

Hoppas på nya utredningar och bättre metoder

Calle Waller berättar också att det ser lovande ut när det gäller tidig upptäckt av prostatacancer. Inte minst genom att Socialstyrelsen återupptagit sin utredning av screening för diagnosen.

– Det stämmer. I januari nästa år väntas ett tilltänkt beslut. Att man tagit upp frågan igen beror bland annat på att nya markörer för sjukdomen hittats och att det kommer allt bättre metoder att skilja på snäll och aggressiv prostatacancer. Problemet med onödig överbehandling är nu också betydligt mindre genom att de med mindre aggressiv cancer, som är ca 25% av de nydiagnostiserade, rekommenderas så kallad aktiv monitorering. Men fortfarande finns ingen riktigt säker diagnosmetod.

– Dock finns fortfarande en hel del att göra gällande screening. Det är helt enkelt för många som fortfarande får beskedet ”du borde ha kommit tidigare” vilket inte är något trevligt besked att få. En viktig anledning till att dödstalen inte ökar i takt med befolkningen är också att man PSA-testade mer för 15–20 år sedan och därmed upptäckte fler som annars skulle ha utvecklat spridd cancer. Så vi hoppas mycket på den här utredningen, konstaterar Calle Waller.

Det är helt enkelt för många som fortfarande får beskedet ”du borde ha kommit tidigare” vilket inte är något trevligt besked att få.

”Fler behöver få hjälp och det måste gå snabbare”

Calle, i vår intervju förra året nämnde du också ett stort behov av att omorganisera vården. Bland annat genom att radikal behandling bör ske vid ett mindre antal specialiserade kliniker och resten vid urologiska öppenmottagningar. Vad har hänt här?

– Det händer som sagt mycket när de gäller nya metoder för diagnos och behandling samt läkemedel men vården hänger inte riktigt med. Vården är ofta organiserad i små enheter utan sammanhållet ansvar där exempelvis kirurgin utförs på ett 40-tal kliniker och av cirka 100 läkare. Alla dessa har inte högsta kompetens vilket ger en stor variation hos patienten gällande läckage, sexuell förmåga och återfall.

Det händer mycket när de gäller nya metoder för diagnos och behandling samt läkemedel men vården hänger inte riktigt med.

– Ett annat exempel och något vi fortsatt kämpar hårt med är vårdköerna. Här är det faktiskt väldigt illa ställt, vi har oacceptabelt långa väntetider. Sedan vi pratades vid sist har man bland annat sjösatt projektet ” Standardiserade vårdförlopp”. Landstingen har fått extra medel för att minska väntetiderna mot uppsatta mål men i praktiken händer det inte så mycket. Målet när det gäller kirurgi är att komma ner från 170 till maximalt 60 dagar väntetid men det är långt kvar och kräver större grepp i form av ändrat arbetssätt och mer resurser.

– Vi fokuserar just nu stenhårt på att följa upp landstingens resultat och pressa på för att få till en mer drastisk förändring. Det går åt rätt håll men fler behöver få hjälp och det måste gå snabbare, säger Calle Waller.

Läs mer på Hjärta för vården

Stort genombrott inom behandling av prostatacancer- urolog Fredrik Levin berättar
Kampen mot prostatacancer fortsätter
Urolog Fredrik Levin om oron för prostatacancer

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med