Boka tid
Boka tid Login För företag
Forskare presenterar nu fem olika typer av diabetes i ny studie. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Forskare presenterar: Det finns fem olika typer av diabetes

Forskare presenterar nu fem olika typer av diabetes i ny studie. Det revolutionerande resultatet kan leda till mer skräddarsydda behandlingar och hjälpa läkare att mer exakt kunna förutspå följdsjukdomar. – Det här är det första steget mot individanpassad behandling vid diabetes, säger diabetesläkare Leif Groop om resultatet.

I dag har ca 425 miljoner människor i världen diabetes, och siffran förväntas enbart öka. Följdsjukdomarna kan innebära stort lidande för den dabbade i form av bland annat hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt och amputationer och kostar även samhället enorma summor. Behovet av en ny typ av behandling är stort.

– Dagens diagnostik och klassificering av diabetes är otillräcklig och kan inte förutsäga framtida komplikationer eller val av behandling, säger Leif Groop vid Lunds universitet, som är läkare och professor i endokrinologi och en av initiativtagarna till studien.

Det finns evidens för att tidig behandling vid diabetes är avgörande för att förhindra komplikationer som förkortar livslängden.

– Det finns evidens för att tidig behandling vid diabetes är avgörande för att förhindra komplikationer som förkortar livslängden. Att diagnostisera diabetes mer exakt kan ge oss värdefulla insikter om hur den kommer att utvecklas med tiden och förutse och behandla komplikationer innan de utvecklas, fortsätter han.

Omfattande analys av sjukdomen och dess följder

Nu har forskare analyserat ca 15 000 diabetespatienter med nydebuterad sjukdom i Sverige och Finland. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften ”Lancet Diabetes and Endocrinology.” I studien undersöktes bland annat patienternas ålder, sjukdomsuppkomst, insulinavsöndring, insulinresistens, blodsockernivå, BMI och förekomst av antikroppar som förknippas med autoimmun diabetes.

Kunde urskilja olika former av sjukdomen med olika sjukdomsutveckling: två mildare former av sjukdomen och tre allvarligare.

Forskarna gjorde också genetiska analyser och jämförde sjukdomens progression, behandling och utvecklingen av diabeteskomplikationer. Kartläggningen resulterade i att forskarna kunde urskilja olika former av sjukdomen med olika sjukdomsutveckling: två mildare former av sjukdomen och tre allvarligare.

Föreslår ny indelning av diabetes

Istället för den tidigare indelningen av typ 1 och typ 2-diabetes föreslår nu forskarna den nya indelningen av fem olika grupper av sjukdomen. Skillnaden mot tidigare är att diagnosen som tidigare kallades diabetes typ 2 består nu av flera undergrupper.

De tre allvarliga typerna i den nya indelningen kallas typ 1, 2 och 3. Den så kallade typ 1 diabetes är allvarlig autoimmun diabetes. Typ 2 är en ytterligare allvarlig form där patienten har insulinbrist med dålig metabol kontroll. Typ 3 diabetes innebär allvarlig insulinresistens och ger högre risk för njurkomplikationer, och motsvarar den gamla gruppen med en diabetes typ 1-diagnos. Typ 4, en av de lindrigare formerna, innebär fetmarelaterad diabetes. Den vanligaste lindriga formen av sjukdomen kallar forskarna typ 5 och innebär åldersrelaterad diabetes.

Skräddarsydd behandling efter sjukdomstyp

Resultatet visade också att många med sjukdomen inte får rätt behandling efter sin sjukdomstyp och dess specifika följder, då dagens behandling enligt forskare inte går att skräddarsy på grund av den hittills otillräkneliga indelningen.

Croop menar att resultatet innebär ett skifte i hur man ska se på sjukdomen i framtiden, och att upptäckten gör att man kan ställa en mer exakt diagnos. Med den nya indelningen av diabetessjukdomarna kan man nu både förutse risken för allvarliga följdsjukdomar och ge förslag på behandling, och börja behandla förebyggande utefter patientens sjukdomstyp i ett mycket tidigare skede.

Resultatet överträffade våra förväntningar. Det här är det första steget mot en personlig behandling av diabetes.

 – Resultatet överträffade våra förväntningar. Det här är det första steget mot en personlig behandling av sjukdomen. Förutom en mer förfinad indelning kan forskarna även se att olika grupper har olika risk för olika följdsjukdomar, säger Leif Groop.

Träffa specialister inom diabetes utan remisskrav

Här kan du få hjälp av endokrinologer och specialister inom diabetesrelaterade sjukdomar direkt. Du bokar enkelt ett möte som passar dig genom att logga in. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Logga in och se lediga tider

Planerar fler studier för mer data

Nu behövs fler studier för att förfina och testa den nya klassificeringen av de fem typerna av diabetes. Forskarna planerar  att påbörja motsvarande studier i Kina och Indien med människor av andra etniska bakgrunder.

– Ju längre studien pågår desto mer och bättre data får vi. Det ger oss ännu bättre möjligheter att skräddarsy behandlingen till varje individ, säger Emma Ahlqvist, docent och förstaförfattare till publikationen.

Källa:

Lunds Universitet Nyheter & Press
Lakartidningen.se 2018-03-02

 

Läs mer på Hjärta för vården

Angelos Kalogiannis är specialist inom diabetes
Kostens stora betydelse vid diabetes
Personliga kost- och livsstilsråd vid övervikt och diabetes typ 2

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.