Boka tid
Boka tid Login För företag
Robert Brummer, professor vid medicin och hälsa Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Magrapporten: Färre svenskar har magproblem under pandemin

Förvånande nog har andelen svenskar med magproblem minskat under pågående pandemi. En av orsakerna kan vara den minskade stress som tycks vara en konsekvens av pandemiåret. Samtidigt har magproblemen blivit mer frekventa hos de som lever med mag-tarmbesvär sedan tidigare. Detta visar Magrapporten som är Sveriges största undersökning om maghälsa, som genomförts för femte gången.

Träffa specialist online

På Magkliniken får barn och vuxna med mag- och tarmsjukdomar regelbunden uppföljning med mag-tarmspecialister och dietister.

Läs mer om Magkliniken

Mejeribolaget Valio bedriver sedan många år forskning inom hälsa och välmående. Utöver detta utför man återkommande trendmätningar, däribland Magrapporten®. 2021 års upplaga bygger på en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Kantar Sifo under perioden 4–12 mars 2021.

Det kan tyckas överraskande att färre svenskar har problem med magen under pandemin, men faktum är att rapporten visar att stressnivån har sjunkit.

Vi ser en tydlig koppling mellan nya levnadsvanor och hur man mår i magen, kommenterar Anette Björnlund, kommunikationschef på Valio i Sverige.

Samtidigt visar alltså undersökningen att personer med befintliga magproblem som IBS eller laktos- och glutenintolerans upplevt ett försämrat allmänt välmående. Bland dem med diagnosen IBS svarade exempelvis endast tre procent att de mår bra som helhet medan fyra av fem utan tidigare problem uppgav samma sak.

Fler ignorerar sina magproblem

De vanligaste orsakerna till magproblem är stress följt av odefinierad oro eller ångest. På frågan vad man gör åt sina magproblem är medicin fortfarande det vanligaste svaret. Undersökningen visar att vardagsmotion, bättre kostvanor och mindre stress är vanliga sätt att ta hand om sina problem. Många gör dock ingenting åt sina besvär, och bland de unga är den andelen närmare en tredjedel.

– Samtidigt som stress är den vanligaste orsaken till magproblem, ser vi att fler stressar mindre. Det är positivt ur ett folkhälsoperspektiv. Samtidigt oroar det att så många inte gör någonting åt sina problem. För många finns det enkla åtgärder för att känna balans i magen.

– Att kartlägga vad magen gillar och inte gillar är ett effektivt sätt. Man kan exempelvis ha tillfällig laktosintolerans på grund av en infektion eller ett annat stressmoment, och då kan man mildra sina besvär med laktosfria produkter. Oavsett är det viktigt att äta regelbundet och hälsosamt och inte skippa frukosten, berättar Robert Brummer, professor vid fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.

Magproblem?

Träffa en mag- och tarmspecialist via videosamtal. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Kvinnor är mest drabbade av magproblem

En tredjedel i undersökningen svarade att de upplevt problem med magen det senaste året, vilket är en minskning med 10 procentenheter från 2019. Två av fem kvinnor svarade att de haft problem, vilket även det är färre än 2019, då drygt hälften upplevde dessa besvär. Även om de unga kvinnorna fortfarande är mest drabbade är skillnaden inte längre lika stor mellan åldersgrupperna. Männens magbesvär har samtidigt förbättrats tydligt sedan Magrapporten® 2019. Robert Brummer menar att pandemin nog har påverkat vårt mående och vår magkänsla på flera sätt.

Att kartlägga vad magen gillar och inte gillar är ett effektivt sätt.

– Att gå på gym eller träna är inte bara bra för fysiken, utan även för det mentala välmåendet. När träningspass med vänner inte går att genomföra har nog många nöjt sig med en aktivitet i ensamhet, till exempel en promenad. Flera av mina patienter vittnar om en lugnare, men socialt tråkigare vardag.

Nya levnadsvanor under pandemin

Årets undersökning har stort fokus just på hur svenskarnas beteende har förändrats under pandemin. Fyra av fem svenskar uppgav att de inte kunnat leva som vanligt. Något som medfört att många har testat nya saker för att må bra. En klar majoritet på 61 procent promenerar exempelvis mer än tidigare och tänker fortsätta med det.
Närmare hälften av deltagarna i undersökning har också lagat mer mat hemma och uppger att de kommer fortsätta med det. Nya vanor som uppkommit under pandemin men som samtidigt riskerar att visa sig vara tillfälliga är exempelvis att umgås virtuellt med vänner, äta utomhus eller träna hemma.

Vinnarna verkar vara stressade barnfamiljer där hemarbete, färre aktiviteter och mindre socialt umgänge har haft en positiv inverkan på stressnivån.

Men för den som är singel eller äldre har det snarare inneburit en upplevelse av social isolering, något som påverkar ens välmående och således också magen negativt, avslutar Robert Brummer.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, psykologer och dietister. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Fakta om undersökningen:

Totalt intervjuades 2 009 personer i Sverige i åldrarna 16–79 år. Av dem var 865 personer mellan 16–34 år. I gruppen som uppger att de har haft problem med magen det senaste året ingår 740 personer. Pandemiåret gör tydligt avtryck i rapporten, som visar att vi idag är på samma nivåer som 2017, medan det var en topp 2019 när närmare hälften hade magproblem. Det är framför allt de unga kvinnorna som inte upplever problem med magen i samma utsträckning som förut.

Källa: Valios Magrapporten® 2021,

Fotograf: Pavel Koubeck

Läs mer om magproblem

IBS-behandlingen som hjälper genom kost och stresshantering
Beror dina magproblem på laktosintolerans eller någonting annat?
Nu kan personer med IBS eller IBD få specialistvård oavsett var de bor

Kommentarer inaktiverade.