Boka tid
Boka tid Login För företag
diabetes Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Fler kan ha diabetes utan att veta om det

Idag lever nästan en halv miljon svenskar med diabetes typ 2. Man beräknar att ytterligare cirka 150 000 människor har sjukdomen utan att veta att de har den. Detta gör diabetes typ 2 till en av våra vanligaste folksjukdomar.
– Om man är i riskzonen är ett bra steg att kontakta en dietist eller distriktssköterska som är utbildade i kost- och motionsrådgivning och få individuell hjälp, säger Kenneth Ilvall som är allmänspecialist.

Träffa en specialist

Träffa en specialist eller dietist via videosamtal. Frikort gäller.

Läs mer om våra specialister

Ungefär en halv miljon svenskar lever i dagsläget med diabetes typ 2. Man räknar med att det är ca 150 000 till som har sjukdomen utan att veta att de har den. Detta göra att sjukdomen räknas som en av våra vanligaste folksjukdomar. Att upptäcka att man har symptom tidigt blir alltmer viktigt då diabetes ökar kraftigt i yngre åldersgrupper.

Mörkertalet för diabetes typ 2 är stort

Diabetes typ 2 som tidigare hette åldersdiabetes har ökat rejält de senaste åren. Denna variant står för ca 85 % av all typ av diabetes. Sjukdomen är vanligast bland kvinnor de allra flest drabbade är över 50 år. Diabetes blir tyvärr allt vanligare bland yngre.
Man räknar med att det är ca 10-15% av befolkningen som är i första stadie där man riskerar att utveckla diabetes. Det finns ett mörkertal bland personer som ovetandes har sjukdomen och kan gå i flera år utan att vare sig diagnos eller behandling.

Symtom vid diabetes typ 2

Hormonet insulin hjälper till att kontrollera blodets sockerhalt i kroppen. Vid diabetes typ 2 minskar cellernas känslighet för insulin, vilket skapar ett förhöjt blodsocker. Att ha höga nivåer av blodsocker under längre perioder kan ge skador på blodkärl och nerver. Detta leder till problem i form av hjärt-kärlsjukdom och skador på ögon och njurar.
Det kan ta några år att utveckla symtom för sjukdomen. Typiska symtom är:

  • Du känner sig törstig
  • Du behöver kissa ofta
  • Minskad aptit
  • Du går ner i vikt
  • Du får en försämrad syn

Vid diabetes typ 2 är tidig diagnos avgörande

För att ställa diagnos för diabetes typ 2 gör man en mätning av blodsockret. Är man orolig över att ha diabetes bör man uppsöka vård för att mäta blodsockerhalten.

Det är viktigt att man motionerar regelbundet, man äter en balanserad kost och håller koll på vikten om man är i riskzonen och har diabetes i släkten avslutar Kenneth.

– Det är helt avgörande att få besked så tidigt som möjligt för att kunna agera innan man drabbas av svåra sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar. Om man kontrollerar sitt blodsocker och det är förhöjt kan man få råd och stöd i att förbättra sin livsstil och på så viss kunna undvika svåra problem.

Behandling av diabetes typ 2

Behandling av diabetes typ 2 görs med läkemedel och insulininjektioner som sänker blodsockerhalten.  Vanligen kombineras olika behandlingar vid sjukdomen.

Medicheck hjälper dig med individuella råd och behandling

Att göra livsstilsförändringar kan påverka att slippa få sjukdomen eller att skjuta upp den. Sjukdomen är kopplad till levnadsvanor såsom fetma, för lite motion och ohälsosam kost. Andra riskfaktorer är övervikt, högt blodtryck, snusning och rökning. Sjukdomen är ärftlig.

– Om man är i riskzonen är ett bra steg att kontakta en dietist eller distriktssköterska som är utbildade i kost- och motionsrådgivning och få individuell hjälp, säger Kenneth Ilvall som är allmänspecialist.
Det är viktigt att man motionerar regelbundet, man äter en balanserad kost och håller koll på vikten om man är i riskzonen och har diabetes i släkten avslutar Kenneth.

Träffa en specialist

Träffa en specialistläkare eller dietist via videosamtal. Remiss behövs ej. Frikort gället.

Boka tid

Läs mer om diabetes

Forskare presenterar: Det finns fem olika typer av diabetes
Kostens stora betydelse vid diabetes
Specialistläkare Liis brinner för att se helheten

Kommentarer inaktiverade.