Boka tid
Boka tid Login För företag
coronavirus slår hårdare vid diabetes Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Coronavirus slår hårdare vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Personer med diabetes eller hjärt-kärlsjukdom står sannolikt inför en sämre prognos än övriga som smittas med Covid-19. Det berättar Juliana C. N. Chan, chef för Hong Kong Institute of Diabetes and Obesity i Kina.

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Även om en mer långsiktig och detaljerad analys behövs för att visa en tydligt definierad koppling mellan tillstånd som diabetes och sämre prognos vid Corona-smitta, tyder statistiken på att detta virus drabbar hårdast bland äldre och multisjuka personer med flera medicinska problem. Framförallt gäller detta långvariga diabetes-patienter som inte har kontrollerats väl i sin behandling.

Vid den här typen av virusutbrott blir det extra tydligt vilka grupper som är mer utsatta

Sedan tidigare finns också evidens för att diabetes kan öka risken för infektion från Covid-19 med två till tre gånger. Detta oberoende av andra medicinska problem, som till exempel hjärt-kärlsjukdom.
Uppmanar till extra vaksamhet vid kronisk sjukdom

– Vid den här typen av virusutbrott blir det extra tydligt vilka grupper som är mer utsatta, till exempel personer med diabetes och gamla, berättar Juliana C. N. Chan, MD, i en intervju med Medscape Medical News.

Personer med kronisk sjukdom uppmanas att vara extra vaksamma

Chan och andra experter uppmanar personer med diabetes, hjärt-kärlsjukdom och andra kroniska tillstånd att vara extra vaksamma i sina ansträngningar för att undvika kontakt med coronaviruset, även om de noterar mycket individuella variationer.

Forskning om diabetes och Covid-19

Sedan tidigare vet man att personer med diabetes haft ökad risk för allvarlig sjukdom och död vid tidigare utbrott av infektionssjukdomarna: svårt akut andningsyndrom (SARS) och H1N1-influensan.

– Jag tror inte att det är en överdrift att säga att personer med diabetes löper högre risk att utveckla Covid-19, även om det återstår mer långsiktig forskning för att kunna ge en tydligare bild, konstaterar Juliana C. N. Chan, som är medförfattare i en studie som publicerades förra månaden i Diabetologia, rapporterar Medscape Medical News.

Hjälp av diabetolog

Träffa specialister via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Fakta om studien och coronaviruset

Studien fann att dödligheten bland personer med diabetes i Hong Kong har sjunkit under de senaste åren. Undantaget ungdomar, som tycks mindre benägna att ha kontroll på sin diabetes. Kopplingen är här framförallt inom ramen för Covid-19-utbrottet, då annars dödsfall orsakade av tillstånd som hjärt-kärlsjukdom och cancer i studien minskade bland personer med diabetes. Dödsfall orsakade av lunginflammation bland personer med diabetes förblev ungefär samma.

I allvarliga infektionsfall invaderar Covid-19-viruset celler i luftvägar och lungor och orsakar lunginflammation. Allvarlig lungskada från lunginflammation kan leda till akut andningsbesvärssyndrom (ARDS), vilket i sin tur kan orsaka septisk chock. ARDS och septisk chock är de främsta dödsorsakerna för personer som smittats av coronaviruset.

Text: Mats Holmström

Källa: Medscape Medical News

Läs mer om Covid-19

Viktig information om coronavirus – Covid-19

What do you want to do ?

New mail

Kommentarer inaktiverade.