Boka tid
Boka tid Login För företag
Malin Sund, professor inom cancerkirurgi. Foto: Mattias Pettersson. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Cancer i bukspottkörteln måste upptäckas tidigare

Malin Sund är professor i kirurgi vid Umeå universitet och forskar på bukspottkörtelcancer. Nu ska hon utveckla metoder för att kunna ställa diagnos snabbare.
–  Vi vill hitta nya markörer och utveckla ett blodbaserat test för bukspottkörtelcancer. Självklart måste det gå att upptäcka sjukdomen tidigare så att den kan opereras och botas, säger hon.

Umeå universitet får närmare 22 miljoner av Cancerfondens rekordstora satsning detta år. Det är ett viktigt bidrag till forskning som handlar om att utveckla metoder för att upptäcka cancer i bukspottkörteln i ett tidigare stadium. Cancer i bukspottkörteln är svårupptäckt och dessutom är prognosen när cancern väl hittas mycket dålig. Femårsöverlevnaden för bukspottkörtelcancer är bara 3-5 procent. Behandlingen består av operation och därefter cellgifter. Om tumören hittas sent går den oftast inte att operera.

Specialistläkare inom cancer

På Medicheck kan du träffa specialister inom cancer. Mötet sker via videosamtal.

Logga in nu

Operation i ett tidigt stadium är viktigt

Ett sätt att förbättra prognosen är att finna en metod för tidig upptäckt och därmed öka möjligheterna att bota de som drabbas.

Malin, bukspottkörtelcancer är både svårupptäckt och har dålig prognos gällande femårsöverlevnad. Hur har kurvan varit fram till nu, har prognosen varit ännu lägre tidigare?

– Tyvärr har prognoskurvan legat plant i 30 år. Vi kan inte förvänta oss en förbättring förrän vi kan ställa snabbare diagnoser. En tidigare diagnos möjliggör att man kan operera flera personer som är drabbade och potentiellt bota dem.

– Det andra som är viktigt är att hitta behandlingar som kan bita på denna tumörform som annars är mycket resistent för cellgifter och strålbehandling.

Möjligt att förutse bukspottkörtelcancer

I ett tidigare projekt undersökte forskare tumör- och blodprover som under flera tillfällen samlats in från personer som senare insjuknade i bukspottkörtelcancer. De fann biomarkörer som gjorde det möjligt att förutsäga cancer flera år tidigare än den upptäcktes genom klinisk diagnos.

– Ja, i Västerbotten har man sedan mitten av 80-talet gjort hälsoundersökningar på hela befolkningen vid 40-, 50- och 60-års ålder. I samband med detta har blodprov tagits. Senare har dessa individer insjuknat i olika sjukdomar och bland dessa också bukspottkörtelcancer. Vi har gjort en studie där vi analyserat blodprover från dessa blivande patienter och jämfört med kontroller där personen inte utvecklat sjukdomen. Genom denna unika studiepopulation har vi kunnat analysera om det finns spår av cancern redan flera år innan diagnos.

Skräddarsydda behandlingar per individ och optimerade vårdförlopp ökar överlevnaden vid cancer

Hur ser framtiden ut för cancervården ut i allmänhet och för bukspottkörtelcancer i synnerhet? Vad är på gång?

– För cancervården i allmänhet så är det många bra initiativ som pågår. Inom kliniken har man som en följd av den nationella cancerstrategin bildat regionala cancercentra (Regionala cancercentrum) och tillsatt processledare för de olika cancerdiagnoserna. Sista året har man sjösatt flertalet så kallade standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Vårdförloppen syftar till att förbättra patienternas utredningsgång så att man snabbt kan gå från skälig misstanke till diagnos och påbörja behandling. Detta förbättrar cancervården – varje dag räknas!

– Vi har ett stort problem inom sjukvården idag. Framför allt inom cancerkirurgin gällande vården efter diagnos. Det är dålig tillgänglighet av operationssalar och vårdplatser på våra sjukhus. Vad gäller bukspottkörtelcancer så är ett vårdförlopp sjösatt men där är problemet att symptom framträder så sent och många, cirka 70% blir inte hjälpta av en operation. Det är därför vi behöver markörer för denna sjukdom som kan hjälpa oss att ställa diagnos tidigt!

– Inom den medicinska onkologin ser vi en utveckling mot alltmer målinriktade behandlingar som kan har stor betydelse för olika subgrupper av tumörer. Man skräddarsyr alltså behandlingen för varje patient.

Fler studier om bukspottkörtelcancer på gång

Vad är ditt huvudsakliga mål med projektet? Vad hoppas du uppnå?

– Vi hoppas att våra resultat återspeglas i en större grupp patienter och att vi kan påbörja en studie inom högriskpopulationer för bukspottkörtelcancer. Som till exempel patienter och eventuella släktingar med denna cancerform och cystiska förändringar i bukspottkörteln, säger Malin Sund.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Mattias Pettersson

Relaterat på Hjärta för vården

Skräddarsydda behandlingar mot bröstcancer
Snabbutredning vid misstänkt cancer
Hjältar ökar trygghet för barn med cancer
Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom
Kampen mot prostatacancer fortsätter

3 svar till “Cancer i bukspottkörteln måste upptäckas tidigare”

  1. Kan personer som vet att sett funnits denna diagnos hos nära anhörig delta i studien ? Min mamma gick bort i detta 1990, insjuknade ca 4 år tidigare med kraftig viktnedgång, undersökningar gjordes men man fann inget. När diagnosen väl ställdes, aschitesbuk och allt för sent att åtgärda. Finns det en genetisk koppling, ärftlighetsfaktor ? Deltar gärna i ev studie.

  2. Hej! Min moster, mormor, mormors bror, deras mamma, alla har gått bort i cancer i Bukspottkörteln. Är nu rädd att någon av oss andra ska drabbas. Har själv fått ont i rygg och mage, men ingen gulsot. Läkaren har tagit blodprover, men allt var bra. Är ändå orolig. Finns det speciella prover som min läkare behöver veta. Hoppas på ett svar.
    Mvh Annelie

    • Hej Annelie! Vi vill gärna hjälpa dig. Det låter som att du skulle vilja träffa en onkolog. Hos oss kan du boka ett samtal med onkolog som kanske kan hjälpa dig vidare och svara på dina frågor. Han heter Andreas Nearchou, och du bokar en tid med honom genom att logga in här på sidan. Skulle du vilja att vår support hjälper dig att boka en tid, så är det bara att skriva till oss i chatten eller ringa upp oss så gör vi det tillsammans. Du når vår support direkt på 08-59 90 25 00. Vänlig hälsning, Emma

Vi samarbetar med