Boka tid
Boka tid Login För företag
Wolfgang Greger, intern- och lungspecialist. Berättar om immunterapi och andra nya behandlingsmetoder. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Bättre behandling av lungcancer och avancerad KOL

Wolfgang Greger är specialistläkare inom lungmedicin och arbetar på medicinkliniken vid Falu lasarett. Han berättar om stora framsteg inom de lungsjukdomar han behandlar. Det handlar framförallt om nya behandlingsmetoder, läkemedel och hjälpmedel för personer som drabbats av allvarliga tillstånd som lungcancer eller avancerad KOL.

Sedan 2009 är Wolfgang specialist inom intern- och lungmedicin. Han kom till Sverige från Tyskland för 14 år sedan och genomförde sin ST-utbildning här. På medicinkliniken vid Falu lasarett följer och behandlar han förutom personer med avancerad KOL och lungcancer även allmänna användningsbesvär, lungsarkoidos och i sällsynta fall astma.

– Medicinkliniken behandlar alla förekommande internmedicinska sjukdomar. På min avdelning har jag fokus på lungsjukdomar och jag behandlar främst lungcancer och avancerad KOL. Men det finns också specialistläkare inom exempelvis diabetes som man kan rådfråga vid behov.

Få hjälp av en lungspecialist

På Medicheck finns specialistläkare tillgängliga nu utan remiss.
Mötet sker genom videosamtal.

Välj din specialistläkare här

Nya metoder för behandling av lungcancer

Lungcancer är ett område som det händer mycket inom, konstaterar Wolfgang.

– Det stämmer, utvecklingen är väldig spännande inom lungcancer. Det gäller såväl behandlingsmöjligheter som diagnostik.

Bland annat har skräddarsydda behandlingar gjort att en del av lungcancerpatienterna idag har en mycket bättre prognos jämfört med för några år sedan.

– Ett bra exempel är ett nytt läkemedel som kan fungera som alternativ till cellgifter och som hämmar receptorerna för tillväxt av tumören. Läkemedlet utgör alltså en riktad blockad mot cancerceller. Det här preparatet kom för lite drygt fem år sedan men har fått mycket bredare användning nu.

– Som det ser ut idag så kan denna medicin dock inte användas på alla, det är upp till 10 procent som ”kvalar in”. De personer som kan erbjudas behandlingen idag är de som har en av patolog fastställd mutation i cellerna. Alltså en förändring i cancercellerna som man tror driver sjukdomen.

– Immunterapi är också mycket intressant. Här närmar man sig cancer på ett helt annat sätt. Grunden i metoden är att det hela tiden bildas cancerceller i våra kroppar men som immunförsvaret känner igen, tar hand om och dödar. Men vissa cancerceller har molekyler på ytan som lurar immunförsvaret genom att signalera att det inte handlar om främmande eller avvikande celler. Genom att blockera dessa molekyler med hjälp antikroppar i droppform så aktiverar man immunförsvaret att döda dessa celler.

Immunterapi kan sättas in tidigare i framtiden

– Immunterapi är en uppstigande stjärna inom cancerbehandling. Metoden har nått området lungcancer efter att tidigare praktiserats inom hudcancerdiagnosen malignt melanom med mycket goda resultat. Än så länge ger man denna behandling först efter att en cellgiftbehandling inte haft önskvärd effekt. Men i framtiden är det inte omöjligt att man kan gå in tidigare med immunterapi, berättar Wolfgang.

Utmaningarna som lungcancerpatient och även som dess läkare handlar enligt Wolfgang om att det i svåra fall är viktigt att inse att det snarare är en livsförlängande än en botande behandling man ställs inför.

– Det gäller att tänka på det. Om exempelvis patientens lungcancer är avancerad, alltså att den spridit sig genom metastaser, då handlar behandlingen snarare om att göra en dödlig sjukdom till en kronisk sjukdom. Att kunna leva i fler år är i dessa fall framtidens utmaning, inte att få bort lungcancer.

Vi ser utvecklingen att kunna hålla cancern i schack under längre tid.

– Har cancern däremot inte spritt sig så finns givetvis chansen till en botande behandling genom operation eller en kombination av cellgifter och strålning. Det är inte storleken på tumören som avgör behandlingens resultat utan ju fler metastaser desto svårare, förklarar Wolfgang.

Få hjälp specialistläkare

På Medicheck finns specialistläkare tillgängliga nu utan remiss.
Mötet sker genom videosamtal.

Välj din specialistläkare här

Bra hjälpmedel mot avancerad KOL

Avancerad KOL innebär att den drabbade har mycket nedsatt lungfunktion och på gränsen till syrebrist. KOL-patienter behandlas normalt sett av primärvården men dessa avancerade fall hamnar ofta hos Wolfgang och hans kollegor.

– Vi följer dessa personer här om de t. ex. har behov av kontinuerlig syrgasbehandling. Patienterna får en fast utrustning att använda i hemmet och de kan även få mobil utrustning vilket underlättar för dem att kunna gå ut utan att känna sig oroliga. Därför är det för mig också viktigt att förklara för patienten att det här inte är något som låser dem till bostaden. Vi har sköterskor här som sköter allt det praktiska. De följer också upp patienterna i hemmet och ser till att de även sköter sin övriga medicinering.

Wolfgang konstaterar att det även inom KOL har kommit nya sätt att tänka under senare år, såväl när det gäller svårighetsgradering som underhållsbehandling.

– Som exempel kan nämnas att det numera finns inhalatorer som är mycket enklare att använda och fler kombinationspreparat. Min uppfattning är också att vi idag har färre inneliggande på avdelningen för så kallad KOL-exacerbation än när jag började för 14 år sedan. Så det tyder på att det går åt rätt håll, säger Wolfgang.

Rökning är den vanligaste faktorn bakom lungsjukdomar

För både lungcancer och KOL är den hälsoekonomiska utmaningen att minska förekomsten av den överlägset största utlösande faktorn – rökning.

Jag ser en framtid med en minskning av lungcancer och KOL.

–  Ja, även om en av tio som får lungcancer aldrig har rökt så är det absolut den största utmaningen. I Sverige är vi bra på detta, vi ligger bland de lägsta i Europa i antalet rökare per capita så vi är på god väg. Den utvecklingen, i kombination med att behandlingen och diagnostiken av personer med båda diagnoserna blir bättre, gör att det ändå ser positivt ut inom mitt område, avslutar Wolfgang Greger.

Text: Mats Holmström

Läs mer på Medicheck

Icke-rökare med KOL ska få bättre vård

7 svar till “Bättre behandling av lungcancer och avancerad KOL”

 1. Hejsan.
  Jag får behandling med Opdivo nivolumab. Är det den behandling som menas i artikeln?
  Vänliga hälsningar Yvonne Lundén

  • Hej Yvonne,

   Tack för ditt meddelande.

   Vad bra att du har en så pass modern behandling. Jag ska kolla med Wolfgang om det är Opdivo han syftar på gällande immunterapi.

   Vänliga hälsningar
   Christian

  • Yvonne har du behandlats med Opdivo många gånger , har det givit någon förändring.
   Min fru har behandlats med Opdivo med gott resultat, men hon har också gjort en drastisk livsstilsförändring vilket jag tror är ett måste. Problemet ligger i livsföringen

 2. Hej!
  Jag har en kvinna på 55 år med svår KOL, stadium 4 säger man.
  Vet inte om jag står på rätt behandling med Symbicort forte och inhalator med pari av combivent och natriumklorid. Acetylcystein och snabbverkabde typ ventilastin
  Har även diffusa förändringar som man inte vet vad står för på grund av att man inte kan göra en biopsi för mina lungor är för dåliga, känner idag att jag har väldigt svårt att anstränga mig utan att bli andfådd till Max,
  Kan man få bättre behandling eller är det kört för min del. Lungtransplanation vore guld vört.
  Vänliga hälsningar Annelie nilsson

  • Hej Annelie, tack för att du skriver.

   Det var tråkigt att höra om ditt tillstånd. Men bra att du inte nöjer dig med en behandling som du inte känner ger tillräckliga resultat.

   Du kan boka ett möte med Wolfgang som är specialist inom lungmedicin genom appen Medicheck Sverige eller på denna sida https://medicheck.se/traffa-lakare-online. Till honom kan du ställa frågor och få råd som i bästa fall hjälper dig till en bättre hälsa.

   Lycka till, hälsningar
   Johan

 3. Hej jag undrar om ni kan recomendera en kol specialist som min mor kan träffa personligen i Stockholm eller Södermanland? Hon har avancerad kol och även astma och jag skulle bara vilja få in henne till någon som kanske kan ge henne lite bättre vård en vad hon bemötts av vårdcentralenrna.. skulle bli mycket tacksam om ni kunde hjälpa!

  • Hej Emma!
   Tack för att du skriver till oss. Det låter som att ni har haft det tufft. Det är väldigt tråkigt att du känner att din mamma inte har fått den hjälpen hon behöver. Vi vill gärna göra vad vi kan för att hjälpa er, men tyvärr har vi för närvarande ingen specialist inom KOL eller den typen av lungsjukdomar hos oss. Det är dock möjligt att vi kan erbjuda den hjälpen i framtiden. Jag ska höra mig för och återkommer till dig. Allt gott / Emma