Boka tid
Boka tid Login För företag
Henrik Ljungberg har en sällsynt specialitet: han är nämligen barn-lungläkare. Han är även grundare av MediTuner som utvecklat ett revolutionerande behandlingsstöd som möjliggör för astmatiker att mäta sin lungfunktion hemma och dela blåsvärden med en specialistläkare i en app Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Henrik jobbar för att personer med astma ska få bättre stöd

Henrik Ljungberg har en sällsynt specialitet: han är nämligen barn-lungläkare. Han är även grundare av MediTuner som utvecklat ett revolutionerande behandlingsstöd som möjliggör för astmatiker att mäta sin lungfunktion hemma och dela blåsvärden med en specialistläkare i en app. ”Jag tror att detta särskilt kommer bli en trygghet för föräldrar till barn med astma”, säger han. 

Henrik Ljungberg är överläkare och barn-lungläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det innebär att han tar emot barn och unga med astma och olika lungsjukdomar. Förutom sitt arbete på sjukhuset har Henrik grundat företaget MediTuner där han nu är medicinskt ansvarig. MediTuner utvecklar tekniska lösningar inom behandling, egenvård och bättre diagnostik av astma.

En begränsande och oförutsägbar sjukdom

Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen. Upp till 10 % av befolkningen är drabbade, så mycket som var tionde barn i skolålder enligt Hjärt-Lungfonden. Sjukdomens oförutsägbarhet kan påverka livet mycket genom symtom som andnöd, kronisk hosta eller tryck över bröstet. Det finns många faktorer som utlöser astman, exempelvis träning, pollen, stress eller starka dofter.

–Astma kan vara väldigt begränsande i vardagen. Många vågar inte utsätta sig för situationer där det finns risker. Det kan begränsa så pass så att man till och med slutar träna och röra på sig på grund av astmabesvären, berättar Henrik Ljungberg.

Astma kan vara väldigt begränsande i vardagen. Många vågar inte utsätta sig för situationer där det finns risker.

–Astma kan också påverka yrkesval och man måste hela tiden tänka på hur man lever. Man kan inte jobba i dammiga miljöer eller med till exempel starka kemikalier, fortsätter han.

Vill du få hjälp att bli symtomfri med astma?

Via den digitala astmakliniken får du en individuell behandlingsplan med en specialistläkare och får hem en egen AsthmaTuner. Du och din läkare har regelbunden kontakt via videomöte för att du ska kunna bli symtomfri över tid. Logga in för att boka ditt startmöte i astmakliniken online. Det är helt kostnadsfritt att logga in och se bokningsbara tider.

Logga in och se lediga tider

Skiftande symtom skapar osäkerhet

Som astmatiker måste man inhalera läkemedel minst morgon och kväll som en del av sin behandling. Normalt får man gå till en astmamottagning och få behandlingsråd en gång om året. Det är ett problem då astma är en variabel sjukdom som skiftar hela tiden, ibland varje vecka eller varje dag. Det innebär att man ofta måste justera behandlingen själv efter hur allvarliga man upplever att symtomen är. Det är svårt att få det kontinuerliga stödet som behövs för att bli symtomfri.

Henrik Ljungberg berättar att han möter många föräldrar som är oroliga över att inte ge sina barn rätt mediciner eller rätt dos för sin astma.

–Att ge för mycket kan ge biverkningar. Men om barnet får för lite läkemedel kanske hen inte orkar vara med i skolan. Här ser vi att föräldrarna behöver väldigt mycket hjälp och stöd när det gäller att fatta beslut. Och framför allt är det svårt att förstår hur astmatikern egentligen mår rent objektivt. Man behöver tillgänglighet till individanpassade råd och information mycket oftare, berättar han. 

Ny satsning för säker egenvård med AsthmaTuner

En av produkterna som teamet på MediTuner har utvecklat är ett behandlingsstöd som heter AsthmaTuner. Med AsthmaTuner får patienten en smidig liten lungmätare som tillåter astmatiker att mäta sin lungfunktion hemma och få dagliga rekommendationer på vilket läkemedel och dos som behövs. Blåsvärdena sparas och delas genom en app med en specialistläkare inom astma och allergi via Medicheck.

Tillsammans med specialistläkaren sätter deltagaren upp en individuell behandlingsplan och man har regelbunden kontakt via videomöte. Samarbetet mellan MediTuner och Medicheck resulterar i Sveriges första digitala astmaklinik.

Med hjälp av AsthmaTuner får man ett objektivt mått på hur man mår, och kan koppla det till behandlingsplanen som man har gjort med sin specialistläkare så man vet vilken medicin som är rätt för stunden.

–Med hjälp av AsthmaTuner får man ett objektivt mått på hur man mår, och kan koppla det till behandlingsplanen som man har gjort med sin specialistläkare så man vet vilken medicin som är rätt för stunden. Du behöver aldrig oroa dig för att få fel doser och läkaren är alltid ett videosamtal bort och ser vilka symtom du registrerar och din lunghistorik. Man får det kontinuerliga stödet från vården som behövs för att må bättre över tid och bli symtomfri, säger Henrik.

Bättre stöd genom digital astmaklinik

Henriks förhoppning är att AsthmaTuner och tillgängligheten till specialistvård online genom en digital klinik ska ge personer med en kronisk sjukdom en möjlighet att kunna få ett kontinuerligt stöd och få hjälp när de själva behöver det.

–Detta blir särskilt en trygghet för föräldrar, det är jätteviktigt för dem att kunna få en bättre översikt. Här ser de hur barnet mår och kan veta vad som verkligen är rätt behandling. Sedan har vi byggt en funktion i AsthmaTuner så att man kan bjuda in föräldrar eller en partner eller andra så att flera har koll på ens värden om något skulle hända.

Förhoppningen är att många fler ska kunna må bättre i sin vardag och kunna hantera olika risksituationer bättre.

–Jag tycker det är jättekul att samarbetet med Medicheck ger patienter med astma en möjlighet till denna vården och ett bättre stöd. Förhoppningen är att många fler ska kunna må bättre i sin vardag, och kunna hantera olika risksituationer bättre, avslutar han.

Läs mer på Hjärta för vården

Specialistläkare för att hitta rätt läkemedel mot pollenallergi
Kunskap och hänsyn hjälper personer med astma och allergi
Bättre behandling av astma och allergi hos barn

Foto: Henrik Ljungberg

 

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med