Boka tid
Boka tid Login För företag
Överläkare Jacob Freedman på Danderyds sjukhus Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Behandling med ablation hjälper många med cancer

Vid en ablationer så värms cancertumörer och metastaser bort med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Många patienter blir friskförklarade och kan gå hem samma dag eller dagen efter ingreppet. Sedan 2010 har ca 1 000 behandlingar utförts på Danderyds sjukhus, berättar en av initiativtagarna till tekniken, överläkare Jacob Freedman.

Ablationer är när man via en nål värmer bort mindre tumörer eller metastaser med hjälp av avancerad röntgenteknik. Metoden medför bättre precision och mindre ingrepp, ibland via titthålskirurgi, ofta bara med en nål direkt genom huden. Metoden möjliggör behandling av svåra fall där botande behandling tidigare inte varit möjlig, till exempel för patienter med många metastaser eller många tidigare operationer.

När Danderyds sjukhus började med ablationer runt år 2010 var de relativt ensamma om att tillämpa den här nya tekniken. Men idag finns ablationer som en effektiv metod mot cancer på flera håll, både i Sverige och i övriga världen.

Specialistläkare inom cancer

På Medicheck kan du träffa specialister inom cancer direkt, utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Se tillgängliga specialister

Framtida centrum för att kunna behandla fler

–  Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår på sjukhuset där vi ganska snart kommer att se resultat, berättar Jacob Freedman som implementerat tekniken i samarbete med andra sjukhus i Europa.

Flera olika forskningsprojekt pågår på sjukhuset där vi ganska snart kommer att se resultat.

Idag jobbar ablationsteamet med sjukhusets gemensamma röntgenutrustning under vissa bestämda tider när dessa finns tillgängliga. I framtiden ska teamet samlas i egna lokaler med egen utrustning i ett så kallat Ablationscentrum.

– Då får vi resurser för att kunna ta emot betydligt fler patienter, säger Jacob Freedman, som menar att behoven är större än vad som är möjligt att tillgodose idag.

Lämplig metod för flera olika typer av cancer

Korta ledtider är väldigt viktigt för teamet – och patienten. Därför finns målet att abladera patienten inom 14 dagar från det att patienten bedömts lämplig för ablation. Men ofta går det ännu fortare.

– Det är viktigt att vi snabbt kan ta hand om de patienter som remitteras till oss, eftersom det handlar om en presumtivt dödlig sjukdom som påverkar patienten psykiskt, socialt och fysiskt, betonar Jacob Freedman.

Det är viktigt att vi snabbt kan ta hand om de patienter som remitteras till oss.

I förhållande till öppen kirurgi, som ofta är förstahandsval, har ablation färre och mindre komplikationer och kortare vårdtider eftersom det handlar om dagkirurgi. Ofta går patienten hem samma dag, eller dagen efter ingreppet. I vissa patientgrupper kan man se en längre överlevnad jämfört med historiska kontroller.

Patientgrupper där ablationer tillämpas framgångsrikt idag är enligt Jacob Freedman primär levercancer, metastaser från grovtarmen (coloncancer), levermetastaser, njurcancer, lungcancer och bukspottkörtelcancer. Danderyd utför mer än hälften av alla leverablationer i Sverige och hjälper regelmässigt övriga regioner med komplicerade fall.

Var vänder man sig för frågor om ablation?

– En bedömning måste göras av en multidisciplinär terapikonferens som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset och består av olika specialistläkare för just den cancerform det gäller. Patientens läkare skriver i lämpliga fall ut en remiss för bedömning av det multidisciplinära teamet. Ablation är nämligen en metod som inte passar för alla cancerpatienterförklarar Jacob Freedman.

Hjärta för vården

Forskning på cancerrisken vid inflammatorisk cancersjukdom
IRE lovande behandling för bukspottkörtelcancer
Stora genombrott inom behandling av prostatacancer

Bild: Jacob Freedman 
Fotograf: Carin Wesström

Kommentarer inaktiverade.