Boka tid
Boka tid Login För företag

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Frikort gäller

Boka tid

Aleksandr Kulak är specialist inom psykiatri

Jag är specialist inom psykiatri sedan 1999 och legitimerad psykoterapeut.
Under min karriär som psykiatriker har jag haft möjligheten att arbeta med en mängd olika patienter för att hjälpa dem att upptäcka och förstå sina inre känslor och konflikter för att därigenom främja personlig tillväxt och välbefinnande.

Boka tid hos mig

Jag hjälper patienter i olika åldrar som kämpar med en mängd olika psykiska utmaningar, inklusive ångest, depression, bipolär sjukdom, ätstörningar och neuropsykiatriska störningar. Dessutom har jag specialiserat mig på digital psykiatrisk vård, en modern metod som har visat sig vara mycket framgångsrik.
Med empati och lyhördhet strävar jag efter att skapa en trygg miljö för mina patienter genom att erbjuda patientfokuserad vård och individanpassade behandlingsplaner.

Jag erbjuder konsultationer, kortvarig och långvarig individuell psykodynamisk psykoterapi (PDT) för vuxna personer i olika åldrar. Varje terapisession sker i en trygg och konfidentiell miljö där patienten får möjlighet att utforska sina tankar, känslor och erfarenheter utan bedömning eller förväntningar. Genom att skapa en terapeutisk relation kan vi tillsammans arbeta mot att identifiera och förändra mönster som begränsar patienten i sitt dagliga liv.

Vad är psykodynamisk psykoterapi?
Det är en psykoterapeutisk metod som grundar sig i teorier om de omedvetna processerna som påverkar vår mentala hälsa. Genom att utforska tankar, känslor och behov kan vi identifiera och bearbeta orsaker till psykologiska problem. Genom psykodynamisk psykoterapi kan patienter uppnå ökad medvetenhet om sitt inre liv och utveckla verktyg för att hantera problem och utmaningar på ett mer konstruktivt sätt.

Jag talar svenska, litauiska, ryska och engelska.

På Medicheck kan jag bland annat hjälpa dig med

  • Råd om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom
  • Bedömning av dina besvär genom samtal
  • Ställa diagnos och bedöma behandlingsform
  • Ge råd och svara på frågor angående psykiatrisk medicinering
  • Sätta in behandling vid olika psykiatriska diagnoser

Vanliga frågeställningar inom psykiatri som jag kan hjälpa dig med

  • En första diagnostisering av sjukdom och insättning av behandling
  • Bedömning av om ett besök hos vården är att rekommendera
  • Receptförskrivning
  • Bedömning av redan insatt behandling och erbjudande av alternativ p.g.a. biverkningar, utebliven effekt eller liknande

Få hjälp av en psykiatriker via videosamtal

Träffa Aleksandr eller en annan specialistläkare inom psykiatri. Du behöver ingen remiss.

Det kostar inget att logga in. Du betalar först vid en eventuell bokning.

Se lediga tider