Boka tid
Boka tid Login För företag

Hemmonitorering och digital specialistvård

Det finns många patientgrupper som behöver extra mycket stöd för att hålla sina kroniska sjukdomar i god status. Det är ofta krävande för både patienten och resursmässigt för vården. Inom hjärtsvikt är det vanligt med terapisvikt och återfall vilket leder till stora risker, obehag för patienter och deras anhöriga. Det leder även höga kostnader och brist på resurser.

Vanligt förlopp

Patient får initial vård på hjärtmottagning, remitteras till vårdcentral, vanligt med akuta episoder.

 

Vanligt förekommande vårdflöde vid hjärtsvikt

Vid monitorering

Patient delar vitala parametrar hemifrån som följs upp av specialister digitalt. Färre akuta episoder.

 

Vårdflöde vid kombination av hemmonitorering och specialistvård online

Fördelar med hemmonitorering och digital specialistvård

Det finns många fördelar med vård på distans kombinerat med hemmonitorering av vitala parametrar.

  • Jämlik och tillgänglig vård – samtliga patienter får tillgång till specialistvård och övriga kompetenser oavsett vart i landet patienten bor
  • Samlat och anpassat omhändertagande för patienterna med nationella riktlinjer som grund
  • Ökad delaktighet när patienterna delar data och är del av processen
  • Data samlas på ett och samma ställe för att kunna följa upp patienterna. Samtliga deltagande vårdgivare kan ta del av inrapporterad data
  • Avlastning för den ordinarie vården – primärvård som specialistvård – där det idag finns begränsade resurser och få vårdplatser

Vårdprocess vid hemmonitorering

Det är en enkel process där patienten blir remitterad till oss från regionen när patienten blir utskriven från sjukhuset. Därefter följer vi patient på distans. Vi följer patientens vitala parametrar och justerar behandling utifrån status. Vi stöttar även patienten med råd när frågor uppkommer.

Vårdprocess vid hemmonitorering av hjärtsvikt

Vad tycker patienterna?

100% – Upplevde delaktighet i sin egen hjärtsviktsvård
92% – Upplevde trygghet med att tillhöra en digital hjärtsviktsmottagning
92% – Upplevde att de fick god kontroll över sin hjärtsvikt
83% – Upplevde att det var enkelt att rapportera in värden

Kontakt

Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Anneli Lundahl
Key account manager
anneli.lundahl(a)medicheck.se

    Vi samarbetar med