Boka tid
Boka tid Login För företag

Genomför dina blodprover med Blodkollen

Medicheck och Blodkollen har ett samarbete för att göra det enkelt för dig som kund.

På Blodkollen kan du beställa dina blodprover utifrån din egen frågeställning eller din läkarens rekommendation.

Fördelar när du testar och analyserar ditt blod:

  • Underlätta för vården och genomföra rätt insatser snabbare
  • Undvika feldiagnoser
  • Upptäckt av avvikelser i ett tidigt skede kan undvika långvariga sjukdomar
  • Fysisk självinsikt, få svar på hur din kropp mår på insidan
  • Du kan se mätvärden och grafer över tid och följa din testdata på ett enkelt och roligt sätt

Fakta om Blodkollen

Hos Blodkollen kan du själv när det passar dig, beställa behovsanpassade eller färdigpaketerade blodanalyser. Du får snabbt en detaljerad återkoppling ifrån läkare, dietister och träningsexperter.

En av Blodkollens visioner är att öka tillgängligheten och möjligheten till detaljerade genomgående hälsokontroller för den enskilde individen, som inte endast är grundade på symtom som redan existerar. Vi vill skapa möjligheten för människor i samhället att själva besluta om hur, var och när kroppens insida skall genomlysas i syfte att i största möjliga mån proaktivt skapa ett ökat välmående samt därutöver även skapa förutsättningar för ett bättre resultat av tränings- och kostinvesteringar. Vi har därför utvecklat ett verktyg med denna målsättning, Blodkollen.

Vi samarbetar med