Boka tid
Boka tid Login För företag

Pneumokocker (lunginflammation)

Pneumokocker är vår vanligaste luftvägsbakterie och även den farligaste. Den orsakar både lunginflammation, hjärnhinneinflammation och är även den vanligaste orsaken till öroninflammation och bihåleinflammation. När man blir äldre försämras immunförsvaret och risken för att drabbas ökar.
Framför allt när man är över 65 år. Har man även en risksjukdom som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, astma ökar risken att man får en pneumokockinfektion, den kan också bli väldigt allvarlig. Genom att vaccinera dig mot pneumokocker, så kan du förebygga att drabbas av allvarlig sjukdom som lunginflammation.

Öppet för alla som vill ha ett bra skydd mot pneumokocker (lugninflammation)

Hos oss kan du få ett fint skydd mot pneumokocker, bältros, TBE, säsongsinfluensa och andra vanliga sjukdomar. Vi har även vaccin som är bra att ta inför resor utomlands. Vi vaccinerar både barn och vuxna.

Boka vaccination

Våra specialister som kan hjälpa dig som drabbats av pneumokocker

Hos oss kan du få rätt hjälp av specialister med lång erfarenhet. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte.
Öron näsa hals
Ioannis Panaras är specialist inom öron, näsa och hals

Ioannis har 25 års erfarenhet och arbetar även på Alingsås sjukhus. Han brinner för att förbättra patienters livskvalité samt att förebygga framtida besvär inom hans specialistområde.
Ioannis kan hjälpa till med bland annat bihålebesvär, hörselgångsproblem och sväljningsproblem.

Se vad Ioannis kan hjälpa dig med

Boka tid med Ioannis

Annika Hugoson är specialist inom öron, näsa och hals

Annika är specialist inom öron-näsa-hals sedan 1998. Under 17 år arbetade hon på öronkliniken i Kristianstad och utbildade sig till mellanörekirurg. Annika hjälper dig som har besvär inom öron, näsa, ansikte och hals såsom hörsel- och kommunikationssvårigheter, tinnitus, hudförändringar i ansikte eller smärta i ansikte och öron med mera.

Se vad Annika kan hjälpa dig med

Boka tid med Annika

Uzeir Alagic är specialist inom öron, näsa och hals
Uzeir och är mycket erfaren specialist inom öron, näsa och hals. Han har arbetat som läkare i mer än 40 år och som specialist i 33 år. De senaste 25 åren har han arbetat som överläkare på öron-näsa-halskliniken Ryhov i Jönköping. Uzeir är överläkare och kan bland annat hjälpa dig som har problem med halsont, heshet, röststörningar, bihålebesvär, hörselproblem, yrselproblem eller frågor om eventuell cancer inom hals och huvud med mera.

Se vad Uzeir kan hjälpa dig med

Boka tid med Uzeir

Allmänmedicin
Elise Indekeu är specialist inom allmänmedicin
Elise tog läkarexamen i Belgien 2010. Med specialisering inom allmänmedicin, och särskilt sköldkörtel- och kvinnohormoner, strävar Elise efter att erbjuda skräddarsydd vård och stöd för att hjälpa sina patienter att uppnå optimal hälsa.
Elise brinner lite extra för personer som lider av autoimmuna sjukdommar och kvinnohälsa.

Se vad Elise kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ioakeim Zoumpouloglou är kirurg och specialist inom allmänmedicin
Ioakeim är specialist sedan 2021 och kommer ursprungligen från Grekland. Under sin karriär har han arbetat som underläkare inom olika medicinska områden och genomfört ST-tjänstgöring på en vårdcentral i Västerås.

Ioakeim har bred erfarenhet inom kirurgi, medicin och psykiatri för att nämna några.

Se vad Ioakeim kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ramin Dianat Nejad är specialistläkare inom allmänmedicin
Ramin har 20 års erfarenhet som familjeläkare och är sedan 2016 specialist i allmänmedicin.
Med sin passion för att hjälpa patienter och sin breda medicinska kunskap hjälper han ofta patienter med bland annat högt blodtryck, diabetes, sköldkörtelbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Ramin kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Nuria Alcubilla Mejias är specialistläkare inom allmänmedicin
Nuria har främst arbetat inom primärvården men även inom akutsjukvård och SÄBO. Specialist sedan 2019.
Nuria är en engagerad läkare som ofta hjälper patienter med bland annat hudproblem, högt blodtryck, underlivsbesvär och psykisk ohälsa.

Se vad Nuria kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Julia Hansson är specialistläkare inom allmänmedicin
Julia är specialist i allmänmedicin sedan 2013. Hon har tidigare arbetat som akutläkare och har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap. Julia hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, luftvägsbesvär, psykisk ohälsa och hudproblem med mera. 

Se vad Julia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Athanasios Kontaris är specialistläkare inom allmänmedicin
Athanasios har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från primärvård, lättakut, husläkarjouren samt digital vård. Specialist i allmänmedicin sedan 2015. Athanasios hjälper ofta personer som behöver medicinsk rådgivning, hormonella sjukdomar, kroniska sjukdomar och hudproblem med mera.

Se vad Athanasios kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Maja Lundqvist är specialistläkare inom allmänmedicin
Maja har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler. Hon har träffat och hjälpt många patienter både fysiskt och digitalt.
Maja hjälper ofta personer med rörelseorganens sjukdomar, hjärta-kärl, lungor, magtarmkanalen, endokrinologi och psykisk ohälsa.

Se vad Maja kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Petra Mützell är specialistläkare inom allmänmedicin
Petra är specialist i Allmänmedicin sedan 2017, arbetar idag som Medicinskt Ansvarig Läkare på Medicheck.

Hos Petra kan du få hjälp med alla slags medicinska ärenden som kan behandlas på vårdcentral. Hennes största erfarenhet är inom gynekologi, stress-och utmattningsproblematik samt sjukdomar i rörelseapparaten.

Se vad Petra kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Andisheh Rowshan Ravan är specialist i allmänmedicin
Andisheh är specialist inom allmänmedicin sedan 2015 har även arbetat som medicinskt ansvarig läkare på två vårdcentraler. Han hjälper ofta personer som har diabetes, hjärtsjukdomar, allergi, astma, KOL, mag- och tarmbesvär, hudsjukdomar med mera.

Se vad Andisheh kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmad Abu Khalifa är specialistläkare i allmänmedicin
Ahmad är specialist inom allmänmedicin. Vanliga besvär och sjukdomar han utreder och behandlar är till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, depression, ångest, ögonbesvär och akuta infektioner.

Se vad Ahmad kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ann Ljungberg är specialist i allmänmedicin

Ann är specialist inom allmänmedicin sedan 2001. Hon har god erfarenhet från medicin, primärvård och företagshälsovård. Hon har arbetet som distriktsläkare och haft tusentals möten med patienter som inte bara givit en fördjupad kunskap inom medicin utan också en ödmjukhet inför människor med sjukdom, kriser samt stressrelaterad problematik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon har god erfarenhet av att hjälpa personer som har högt blodtryck, diabetes, besvär med trötthet, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma, urininkontinens och psykiskt mående. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Samir Saha är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi
Samir är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt och hjärtflimmer. Men även personer som har diabetes, astma och KOL.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Symtom | Orsaker | Behandling | Söka vård

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en typ av bakterier som finns i luftvägarna, framför allt kan de sätta sig i näsan eller svalg. Där kan sedan sprida sig till lungorna, och orsaka lunginflammation. Bakterierna kan även ta sig vidare ut i kroppen via blodet till exempel till hjärnan och orsaka hjärnhinneinflammation. De kan också sätta sig i bihålan och öronen och orsaka både bihåleinflammation och öroninflammation. Det finns över 90 olika varianter av bakterien. Pneumokocker är vanligast hos barn i förskoleåldern och är relativt vanlig i skolåldern. Infektioner är även vanliga hos personer över 65 år. Sedan 2009 ingår vaccin mot pneumokocker i vaccinationsprogrammet för barn.

Symtom på pneumokocker

Många som bär på bakterierna får inga symtom alls. Men man bör hålla koll på om man får symtom så som:

 • Huvudvärk
 • Hög feber
 • Hosta
 • Tjockt slem
 • Kräkningar
 • Stel nacke

Bakterierna kan sprida sig i kroppen och skapa allvarligare sjukdomar som kräver sjukhusvård så som:

 • Hjärnhinneinflammation
 • Lunginflammation

Orsak till pneumokocker

Pneumokocker orsakas av bakterier. Den sprid mellan personer via droppsmitta eller beröring. Vanligast är via nysning eller om en person hostar.

Förebygg pneumokocker genom pneumokockvaccin – Vaccin mot lunginflammation

För att riskera att inte drabbas av pneumokocksjukdom kan du vaccinera dig. Hos oss kan du vaccinera dig på våra mottagningar på Kronans Apotek.
Vi erbjuder två sorters pneumokock vaccin:

Pneumovax – från 2 år
Prevenar 13 – från 5 år

Boka tid här

Vem behöver vaccinera sig?

 • Personer som är 65 år och äldre
 • Vuxna som har ökad risk för infektioner
 • Personer som lever med kroniska sjukdomar så som: hjärt- och kärlsjukdomar, astma, KOL eller diabetes
 • Personer som har ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Har man haft lunginflammation ökar risken för att få det igen. Pneumokocker i ett flertal länder är antibiotikaresistenta så det är viktigt att vaccinera sig om man ska ut och resa framför allt om man är äldre.

Behandling mot pneumokocker

Pneumokocker behandlas med antibiotika.

När ska jag söka vård?

Om du får symtom som kan tyda på pneumokocker så bör du söka vård och hos en vårdgivare som kan diagnosticera sjukdomen. Via Medicheck kan du få hjälp direkt av specialistläkare som hjälper dig gällande rådgivning och behandling. Du behöver ingen remiss för att boka ett möte och de sker via videosamtal. Om det behövs kan våra specialister skriva en remiss eller symtomlindrande.

Vanliga frågor och svar

Hur får man pneumokocker?
Man får det genom bakterier som sprids mellan personer via droppsmitta eller beröring. Vanligast är via nysning eller om en person hostar.

Vad är pneumokocker?
Det är en bakterie som finns i luftvägarna och som kan sätta sig i svalg och näsa. De kan orsaka lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation och hjärnhinneinflammation.

Var finns pneumokocker?
Pneumokocker är bakterier som finns i näsa och svalg hos framför allt små barn.

Hur skyddar man sig mot lunginflammation?
Skydd mot lunginflammation (pneumokocker) ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2009. Personer som är 65 år eller äldre, personer som har risk för infektioner, personer som har kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig mot lunginflammation (pneumokocker).

Granskare: Kenneth Ilvall, specialistläkare i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2022-05-06