Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Hjältar ökar trygghet för barn med cancer

Barn med cancer ska få vård snabbt utan att gå via akutmottagningen. Nyligen öppnades  den nya akuta dagvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Här får barn med cancer träffa personal som känner dem och deras behov.

Den nya dagvården erbjuder snabb bedömning av barn som får feber eller andra besvär mellan cancerbehandlingarna. Även barn som vårdas inom SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet) ska vid försämring kunna läggas in direkt. Detta via dagvården utan att passera den vanliga akuten.

– Föräldrar har hört av sig och är jätteglada. Nu kommer barncancerpatienter att få träffa personal de känner igen och som har erfarenhet och kunskap av barnonkologi. Även personalen är förväntansfull eftersom de ser så stor vinst för barnen, säger Nina Hultman, omvårdnadschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Erfarna specialister inom barncancer

Den nya dagvården bemannas av läkare och barnsjuksköterskor med utbildning och erfarenhet inom barncancer. Samtidigt som patienterna snabbt får tillgång till specialistkompetens avlastas både Barnakuten och Barnonkologen.

Annika McCarthy, vårdenhetschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, ser stora fördelar.

– Ja, det är många familjer som under cancerbehandlingarna måste sitta på akuten emellanåt. Flera upplever detta som väldigt jobbigt. Det kan bli långa väntetider och dessutom kan det vara påfrestande för familjerna att träffa olika och okända läkare och sjuksköterskor, säger hon.

Nya arbetssätt efter familjernas behov

Verksamheten tillhör Nordens största barnonkologiska enhet och tar emot alla barn med cancer från Stockholms läns landsting och Gotland. För vissa cancersjukdomar kommer patienterna från hela landet. Den nya dagvården blir också en utvecklingsmiljö, där bland annat nya arbetssätt tas fram utifrån familjernas och personalens behov, berättar man.

Det händer så mycket bra nu! Till exempel BarncancerAppen, flytten till den nya sjukhusbyggnaden i november och den akuta dagvården. Det gör oss mer öppna för innovativa tankar överhuvudtaget. I en positiv spiral börjar man tänka lite längre än bara här och nu, säger Annika McCarthy.

Fakta: Den akuta dagvården för barn med cancer utvecklas av Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus tillsammans med Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset, med stöd av Arbetsmiljölyftet. Dagvårdsavdelningen fungerar också som utvecklingsmiljö för nya arbetssätt utifrån patienternas och personalens behov.

Nina Hultman, Annika McCarthy, Barnonkologen Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Nina Hultman, omvårdnadschef och Annika McCarthy, vårdenhetschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Foto: Anna Bergkvist.

Om enheten: Barnonkologi och Koagulation, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna, är Nordens största barnonkologiska enhet, som bedriver vård för barn och ungdomar med cancer i åldern 0-18 år. Enheten tar emot och vårdar alla barn med cancer från Stockholms läns landsting och Gotland samt barn med retinoblastom från hela Sverige. På sektionen vårdas även patienter med andra komplicerade cancersjukdomar från andra landsting. Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och har verksamhet i Danderyd, Huddinge och Solna.

Bilden: Nina Hultman, omvårdnadschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Höger: Annika McCarthy, vårdenhetschef på Barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

BarncancerAppen för Apple
BarncancerAppen för Android

Text: Mats Holmström
Foto: Anna Bergkvist, iStock

Fler goda initiativ för att vinna kampen mot cancer

Snabbare diagnos vid hudcancer
Kampen mot prostatacancer fortsätter
Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom

Kommentarer inaktiverade.