Boka tid
Boka tid Login För företag
tRAppen - Webbtjänst för personer med ledgångsreumatism (Reumatoid Artrit, RA) Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

tRAppen hjälper personer med ledgångsreumatism (RA)

Nyligen släpptes “tRAppen”, en mobilanpassad webbtjänst som hjälper personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar att upprätthålla regelbunden motion och träning. Detta genom att i grupper på internet stötta och ge råd åt varandra samt planera och sätta individuella mål för sin egen fysiska aktivitet.

Den unika tjänsten är resultatet av ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet i samarbete med Reumatikerförbundet och företaget We+. tRAppen är framtagen tillsammans med patienter, forskare, fysioterapeuter och systemutvecklare.

App motiverar personer med RA att planera och genomföra träning

Åsa Revenäs, fysioterapeut och doktor i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet, är ansvarig för projektet. Åsas mål har varit att i sitt doktorandprojekt skapa en beteendeinriktad webbtjänst för egenvård av fysisk aktivitet vid diagnosen reumatoid artrit (RA).

Ja, det unika är att tRAppen är ett egenvårdsverktyg som används för att motivera sig själv och planera sin träning samtidigt som man peppar andra i sin grupp med råd och feedback. Tjänsten är inte till för att någon utanför gruppen ska mäta resultat utan istället ska tRAppen stödja en personlig beteendeförändring hos användaren eftersom den bygger på inlärnings- och beteendeteorier och självregleringstekniker.

– Det är också unikt att forskare i samspel med patienter och vården har tagit fram en digital tjänst på det sättet vi gjort. Vi kan vänta oss fler sådana initiativ framöver, berättar Åsa Revenäs.

Appen är gratis

För att använda tRAppen ska man vara vuxen och ha en inflammatorisk reumatisk sjukdom. Diagnosen kan till exempel vara ledgångsreumatism (RA), psoriasisartrit, AS, SLE eller myosit. Tjänsten är enkel att använda och man behöver inga tekniska kunskaper även om det är bra att ha lite vana av att använda mobiltelefoner och internet. Att använda tRAppen är helt kostnadsfritt för alla vuxna personer med inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Som användare av tRAppen ingår man i en grupp med 10-15 deltagare, där gruppmedlemmarna sedan uppmuntrar och inspirerar varandra till fysisk aktivitet.

– Ja, och något som är bra är också att man kan anpassa användandet efter sina egna aktuella förutsättningar och behov. Medlemmarna kan därmed ge stöd när någon börjar tappa sugen eller är inne i ett skov. Som användare sätter man ett personligt mål i tRAppen och planerar och loggar sina fysiska aktiviteter. Sedan får man löpande återkoppling och statistik på sina egna och även gruppens mål och aktiviteter.

– Man anmäler sig enkelt på vår hemsida för tjänsten. De övriga deltagarna i den grupp som man blir placerad i kan vara spridda över hela Sverige. Om man vill finns det också möjlighet att skapa en egen grupp med 10-15 personer som man känner, berättar Åsa Revenäs.

Från starten av projektet har bland annat medlemmar från Reumatikerförbundet deltagit som betatestare och när projektet avslutades rapporterade majoriteten av testpersonerna att de tänkte fortsätta att träna med hjälp av tjänsten.

Erik Sundin på Reumatikerförbundet är en av dem som testat tjänsten och han är mycket nöjd:

Den unika fördelen är att tjänsten utgår från reumatikers situation och uppmuntrar deltagande efter förmåga. Dina insatser räknas oavsett hur bra form du är i jämfört med andra och varje ansträngning blir en del av gruppens framgångar. Detta gör det naturligt enkelt att peppa andra i gruppen och du får en positiv stämning som sporrar till ökad träning. Det enkla gränssnittet gör det dessutom lätt att dokumentera sina framsteg och sätta mål för sin personliga utveckling.

– Alla som använde tRAppen rapporterade också att de ville rekommendera den till andra. Det är egentligen det högsta berömmet vi kan få. Särskilt som tRAppen är den första i sitt slag, berättar Åsa Revenäs.

Fint samarbete gav snabbt och bra resultat

Henrik Ahlén är rådgivare och processledare inom e-hälsa och har varit projektledare under utvecklingen av tRAppen. Han tycker att tRAppen är intressant av framförallt två anledningar:

– Dels är själva sättet den tillkommit på unikt. Istället för att tänka ”nu tar vi fram en app eller webbtjänst som vi tror är bra för reumatiker” så var grunden här; ”hur tar vi tillsammans med reumatiker fram någon typ av tjänst som kan hjälpa dem att röra på sig mer?”. Åsa gjorde djupintervjuer med en grupp patienter och sedan körde vi fyra strukturerade workshops med forskare, fysioterapeuter och patienter där vi kom fram till idéer och kriterier med hjälp av olika brainstorming-metoder. Utifrån de funktionsidéer som kom fram tog vi fram en körbar prototyp-app som vi jobbade vidare med under den sista workshopen.

Grundinsikterna blev att det är viktigt att ha en sluten grupp på 10-15 personer som kan stötta varandra, att det ska vara lätt att logga alla sorters fysiska aktiviteter och att var och en ska kunna använda tjänsten och enkelt ändra sina mål utifrån sina egna förutsättningar.

– En annan intressant aspekt är att vården finansierat projektet men det är ändå ingen sjukvårdstjänst. All kommunikation sker inom gruppen, men den övergripande statistiken ger också ett värdefullt forskningsunderlag. Själva tjänsten skulle kunna liknas vid en förenklad kombination av Facebook och Runkeeper, konstaterar Henrik Ahlén.

tRAppen släpptes i påskas. Åsa Revenäs tycker att den redan tagits väl emot och känner tillförsikt.

– Ja, nio grupper är i gång och just nu sprider vi informationen på olika sätt. Jag kontaktar bland annat fysioterapeuter och andra inom vården och flera medier har hört av sig. Vi har också tagit fram visitkort och tryckt upp affischer med information. Det känns dessutom som att denna typ av webbtjänst är någonting som enkelt skulle kunna spridas och användas även för andra diagnoser i framtiden så det känns otroligt spännande, avslutar hon.

Läs mer om tRAppen och titta på filmen om hur webbtjänsten skapades på ki.se/nvs/trappen

Kommentarer inaktiverade.