Boka tid
Boka tid Login För företag
Kristina Groth, docent i människa-datorinteraktion Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Telemedicin ökar nyttan för patienter och läkare

Patienter ställer allt större krav på tillgänglighet i vården. Det är utgångsläget för utvecklingsområdet telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kristina Groth, docent i människa-datorinteraktion, är ansvarig för området.

Innovationsplatsen har varit en del av Karolinska i Solna och Huddinge sedan 2012 och uppstod utifrån behoven av att vården behöver fler redskap för att bli effektivare.

– Grunden lades egentligen redan 2004 då man började sträva efter en sammanhållen vårdprocess och kommunikationsteknik för att kunna genomföra så kallade multidisciplinära rondmöten bland läkare en dag i veckan för att förbättra vården av patienterna, berättar Kristina Groth.

Idag drivs många projekt på Innovationsplatsen. Ett femtiotal finns listade varav cirka hälften är pågående. Till största delen bedrivs projekten i partnerskap med vårdföretag.

– Ja, i upphandlingsprocessen ingår vi innovationspartnerskap med företagen och driver sedan projekten tillsammans med dem. Partnerskapet är ett led i att skapa nya projekt som utvecklar och effektiviserar vården. Vårt mål är att vara delaktiga i processen, att ta fram nya innovationer och vi är mer en partner än en ”testsajt”. Det är viktigt för oss att vara med och påverka så att innovationerna blir till nytta för vården. Alla projekt ska utgå från behoven som finns och våra verksamheter måste se en nytta av det, säger Kristina Groth.

Videobesök i öppenvården

Begreppet ”telemedicin” beskriver Kristina Groth som alla delar som krävs för att få en lösning för vård på distans att fungera. Framförallt handlar det om arbetssätt och ersättningsmodeller.

Ett delprojekt inom telemedicin där man kommit långt är videobesök i öppenvården.

– Ja, detta började som en pilot med sex vårdflöden i höstas och videomöten är nu under uppstart i ytterligare 29 vårdflöden som bedriver öppen vård. Inom några vårdflöden har videomöten etablerat sig rejält och har använts i flera år innan detta. Inom till exempel logopedin används tekniken flitigt för behandling sedan 2014 och inte minst vårt överviktscentrum har dragit stor nytta av detta.

– Det här är ett alternativ till fysiska besök som avdelningen har rätt att erbjuda för att få bättre kontinuitet. Exempelvis unga patienter som går i skolan tjänar massor med tid på detta sätt. Samtidigt som de får en ökad mötesfrekvens, berättar Kristina Groth.

Effektivare vård av patienter med Parkinson

Men projektet handlar inte bara om att patienterna får möjlighet till bättre kontakt med vården utan också om att specialister stöttar varandra och därigenom effektiviserar vårdkedjan. Kristina Groth berättar om ett sådant delprojekt inom neurologin, som inneburit att vården av patienter med Parkinsons sjukdom effektiviserats avsevärt.

Ja, patienter med Parkinson kommer hit till oss på Karolinska när de behöver mer avancerad vård men tidigare var det så att 80 procent av dessa kom hit för tidigt i sjukdomsförloppet vilket gjorde att det blev svårare att ta hand om dem på ett effektivt sätt. Men genom videomöten specialister emellan har det för tidigt kommande patienterna minskat från 80 procent till noll!

– På neurologen träffar man även patienter via videosamtal. Det innebär att patienter med Parkinson inte behöver vara inneliggande i flera dagar när ny medicinering behöver ställas in på grund av att deras tillstånd försämrats. Detta gör givetvis också processen mycket effektivare, berättar Kristina Groth.

Kirurger vägleder på distans

Ett annat exempel är ett pilotprojekt inom kirurgin där man på Karolinska jobbar med en speciell metod där man vid ingreppet använder ett endoskop och går ner genom munnen och ner i gallgångarna utan att behöva ”göra hål” i patienten. Metoden kan användas exempelvis vid cancer.

– Vår expert på denna metod kan alltså hjälpa andra kirurger att genomföra ingreppet på distans vilket vi pilottestade på Gotland för några år sedan med mycket goda resultat. Läkaren som genomför ingreppet tittar på kamerabilden och röntgenbilden parallellt och får samtidigt instruktioner av vår specialist som ser samma sak som den som genomför ingreppet. Pilotprojektet på Gotland publicerades också vetenskapligt vilket känns kul, konstaterar Kristina Groth.

Kraven ökar från patienterna

Just nu arbetar man på Innovationsplatsen med att sprida nämnda och andra exempel även till andra områden och verksamheter samt även externt till exempelvis primärvården. Kristina Groth berättar att Innovationsplatsen tagit fram ett paket för att introducera videobesök för att hjälpa vårdflöden att komma igång. Detta exempelvis genom workshops och att de får avsätta tid att träna på tekniken.

För oss som privatpersoner är dessa tekniker inte så konstiga men som vårdpersonal är det många gånger en högre tröskel då man kanske inte är van att använda den nya tekniken i sin profession. Därför kan det ta tid att lära sig tekniken men vi ser ett stort intresse inom vården och det ser mycket lovande ut inför framtiden. Kraven ökar från patienterna så därför behövs verkligen detta, avslutar hon.

Text: Mats Holmström
Bild: Kristina Groth, docent i människa-datorinteraktion och ansvarig för området telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs även Sverige ska bli bäst på e-hälsa.

 

Kommentarer inaktiverade.