Boka tid
Boka tid Login För företag

Vilka patientavgifter och avgifter har Medicheck?

Majoriteten av den vård som vi erbjuder klassas som primärvård. Det innebär att du betalar en patientavgift för primärvård som är beslutad av Region Jönköpings län samt att du kan använda ett giltigt frikort. Patientavgiften är frikortsgrundande.

Personer upp till 20 år och över 85 år betalar ingen patientavgift för denna typ av vård.

Undantag

För följande vård utgår privata avgifter. Dessa avgifter är inte frikortsgrundande och du kan inte använda frikort.

  • Specialistutredningar
  • Specifik uppföljning av behandling om du använder licensläkemedel
  • Vård där en specifik behandling inte ingår inom primärvård
  • Vård genom psykolog, dietist, sjukgymnast
  • Vård som vi genomför fysiskt på kliniker, apotek och mobila mottagningar (bussar)
  • Vaccinationer

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Vi samarbetar med