Boka tid
Boka tid Login För företag
Specialistvård online

Rätt vård direkt

Bara specialister

Ingen remiss krävs

Frikort gäller

Boka tid
Träffa rätt läkare direkt

Hos oss kan du träffa rätt läkare direkt utan omvägar och krångliga regler. Här nedan kan du läsa om några av våra anslutna specialister.

När du loggar in kan du se samtliga specialister och deras bokningsbara tider. Hos oss kan du även få hjälp av legitimerade psykologer, dietister, sjukgymnaster och kostrådgivare.

Specialistområden

Allergolog
Antonios Patelis är specialist inom allergologi och internmedicin
Antonios är erfaren allergolog. 2015 disputerade han med en forskningsavhandling om kopplingen mellan astma och födoämnesallergi. Födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet ser han som väldigt intressant att arbeta med eftersom maten är en så stor del av vardagen och påverkar vår livskvalitet.

Se vad Antonios kan hjälpa dig med.

Boka tid med allergolog

Allmänmedicin
Kenneth Ilvall är specialist i allmänmedicin

Kenneths fokus är främst att ta hand om patienter där själen inte mår bra, där trötthet och håglöshet ger en ohållbar livssituation. Där till exempel sköldkörtelbehandlingen inte räcker till finns Kenneth som ett stöd och kan hjälpa till med individuella behandlingsalternativ.

Se vad Kenneth kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Maja Lundqvist är specialistläkare inom allmänmedicin
Maja har en bred medicinsk erfarenhet och kunskap från akutmottagningar, närakuter och vårdcentraler. Hon har träffat och hjälpt många patienter både fysiskt och digitalt.
Maja hjälper ofta personer med rörelseorganens sjukdomar, hjärta-kärl, lungor, magtarmkanalen, endokrinologi och psykisk ohälsa.

Se vad Maja kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Andisheh Rowshan Ravan är specialist i allmänmedicin
Andisheh är specialist inom allmänmedicin sedan 2015 har även arbetat som medicinskt ansvarig läkare på två vårdcentraler. Han hjälper ofta personer som har diabetes, hjärtsjukdomar, allergi, astma, KOL, mag- och tarmbesvär, hudsjukdomar med mera.

Se vad Andisheh kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmad Abu Khalifa är specialistläkare i allmänmedicin
Ahmad är specialist inom allmänmedicin. Vanliga besvär och sjukdomar han utreder och behandlar är till exempel högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, depression, ångest, ögonbesvär och akuta infektioner.

Se vad Ahmad kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Belal Abulebda är specialist i allmänmedicin

Belals bakgrund är framförallt inom allmänmedicin, internmedicin och geriatrik. Han har även arbetat på akutmottagning och har bred erfarenhet av hjärtsjukdomar, endokrinologi, trötthetsbesvär och sköldkörtelsjukdomar. Belal har fördjupade kunskaper inom KOL och astma och kan även hjälpa personer med exempelvis depression, ångest samt mag-tarmbesvär som IBS.

Se vad Belal kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ia Staaf är specialistläkare i allmänmedicin
Ia är specialist inom allmänmedicin sedan 1994. Sedan dess har hon arbetat med företagshälsovård, men mestadels som distriktsläkare. För Ia är det personliga mötet och dialogen med patienten det viktigaste. Genom åren har hon kommit att specifikt intressera sig för kvinnors hälsa. Detta har gjort att hon tagit del av forskning inom kvinnopsykologi, hormonsjukdomar, immunsystemet, smärttillstånd, sköldkörtelsjukdomar, trötthet och allmän brist på välbefinnande, samt även hjärnforskning.

Se vad Ia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Jiaying Lee är specialist i allmänmedicin

Jiaying är specialist inom allmänmedicin sedan 2013. Den medicinska grundutbildningen har hon gått i Kina, där hon även jobbat som barnläkare och läkare inom internmedicin. Några områden som Jiaying har mer erfarenhet inom är bland annat diabetes, hypertoni, KOL, astma, benskörhet, klimakteriet, urininkontinens och psykiskt mående.

Se vad Jiaying kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ann Ljungberg är specialist i allmänmedicin

Ann är specialist inom allmänmedicin sedan 2001. Hon har god erfarenhet från medicin, primärvård och företagshälsovård. Hon har arbetet som distriktsläkare och haft tusentals möten med patienter som inte bara givit en fördjupad kunskap inom medicin utan också en ödmjukhet inför människor med sjukdom, kriser samt stressrelaterad problematik.

Se vad Ann kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Georgios Marantos är specialist i allmänmedicin

Georgios är specialist inom allmänmedicin sedan 2020. Han har erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och internmedicin. Han utreder och behandlar både vuxna och barn, med en mycket god erfarenhet av bland annat hjärtsjukdomar, endokrinologi, psykiska sjukdomar, trötthetsbesvär, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Biserka Alagic är specialist i allmänmedicin
Biserka är trippelspecialist med svensk specialistkompetens i allmänmedicin sedan 1999 och specialistkompetens i kardiologi (1992) och företagsmedicin (1988) från forna Jugoslavien. Hon har lång erfarenhet inom invärtesmedicin och är medicinskt ansvarig läkare för hjärtsjukdomar, diabetes och anknutna äldreboenden på sin nuvarande arbetsplats.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Ahmed Lutfi är specialist i allmänmedicin
Ahmed är specilist i allmänmedicin sedan 2012. Idag arbetar han som familjeläkare med 18-20 års erfarenhet. Han har god kompetens inom områden såsom öron-, näsa- och halsproblem, kroniska sjukdomar, hudproblem, rörelse- och ledsjukdomar samt geriatriska sjukdomar.

Se vad Ahmed kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Liis Paltsmar är specialist i allmänmedicin
Liis har arbetat som specialist inom allmänmedicin sen 2011. Hon är verksam på olika vårdcentraler i norra Sverige, framförallt i Jämtland. Hon kan bland annat hjälpa dig med är medicinsk rådgivning, livsstilsfrågor, vaccineringsfrågor, resemedicin och hormonella sjukdomar.

Se vad Liis kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Sofia Gkiortzi är specialist i allmänmedicin
Sofia har arbetat som specialist inom allmänmedicin sen 2017. Hon har genom åren arbetat som specialist med akuta och kroniska patientfall hos husläkarjouren och på vårdcentralen. Vanliga besvär och sjukdomar som hon utreder och behandlar är högt blodtryck, högt blodsocker, sköldkörtelsjukdomar, trötthetsbesvär, stressrelaterade problem, depression, näs- och ögonbesvär, nässelutslag och akuta infektioner.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Alina Carmen Marinescu är specialist i allmänmedicin
Alina är specialist inom allmänmedicin sedan 2007. Hon har god erfarenhet av att hjälpa personer som har högt blodtryck, diabetes, besvär med trötthet, sköldkörtelsjukdomar, KOL och astma, urininkontinens och psykiskt mående. Det är även vanligt att hon hjälper personer som har problem med smärta, geriatriska sjukdomar, hudproblem och allergiska besvär.

Se vad Alina kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Mahdi Shiekh är specialist i allmänmedicin
Mahdi är specialist inom allmänmedicin sedan 2021. Han har arbetat som läkare på flera orter i Sverige och även i Finland. Han har alltid haft intresset för att ta hand om hela patienten och brinner för att hjälpa människor. Han hjälper personer som bland annat har problem med med diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, akne och rosacea.

Se vad Mahdi kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Torbjörn Collinder är specialist i allmänmedicin
Torbjörn är specialist inom allmänmedicin sedan fem år tillbaka. Han har arbetat inom primärvården. De senaste två åren arbetar han som skolläkare och företagsläkare, men även på akutmottagning. Som specialist på vårdcentralen engagerar han sig mycket för läkemedelsbehandling för äldre och för personer som har långvarig smärta. Han hjälper många personer som har problem med IBS och sköldkörteln.

Se vad Torbjörn kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Samir Saha är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi
Samir är specialist i allmänmedicin, kardiologi och fysiologi. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt och hjärtflimmer. Men även personer som har diabetes, astma och KOL.

Se vad Samir kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med.

Boka tid med en allmänspecialist

Barnmedicin
Despoina Tsita är specialist inom barnmedicin och barngastroenterologi

Despoina har arbetat som barnspecialist i över 10 år. Hon är särskilt intresserad av att hjälpa barn som har mag- och tarmproblem. Hon hjälper även till med rådgivning kring olika infektioner, astma, eksem och tillväxtproblem hos barn.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med.

Boka tid med barnläkare

Nanter Al Ampantla är barnläkare och specialist inom barnmedicin

Nanter är specialist sedan 2001 och har arbetat på barnsjukhus, barnmottagning, barnhälsovård (BHV) och skolvård. Han kan hjälpa barn som har allergier, astmabesvär, mag-tarmsjukdomar, lungsjukdomar och infektioner.

Se vad Nanter kan hjälpa dig med.

Boka tid med barnläkare

Diabetolog
Agne Petrenaite är endokrinolog och specialist inom endokrinologi och diabetes

Agne är endokrinolog med 7 års erfarenhet av arbete på olika universitetssjukhus i Sverige, Litauen och Italien. Hon är en del av diabetes/endokrinologiteamet på Hallands sjukhus och träffar personer med olika hormonella sjukdomar och som har diabetes.

Se vad Agne kan hjälpa dig med.

Boka tid med diabetolog

Angelos Kalogiannis är specialist inom diabetes

Angelos arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han är även specialist inom Andrologi och manlig infertilitet. Angelos kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, hjälp med hur du ska tänka när du är urspårad i behandlingen med mera.

Se vad Angelos kan hjälpa dig med.

Boka tid med diabetolog

Lars-Einar Bresäter är specialist inom diabetes och internmedicin

Lars-Einar är specialist inom diabetes och internmedicin. Lars-Einar kan bland annat hjälpa dig med: kunskap och fördjupning inom diabetes, tips om hur du hanterar och går vidare med din sjukdom, sköldskörtelsjukdomar, livsstilsförändrinar.

Se vad Lars-Einar kan hjälpa dig med.

Boka tid med diabetolog

Dietist
Sofia Antonsson är dietist och IBS-expert

Sofia är dietist och IBS-expert och hjälper personer med kostrådgivning vid mag- och tarmsjukdomar. Sofia har behandlat fler än 8000 personer med IBS och hjälper även personer som har IBD (crohns och ulcerös kolit) eller allmänna matsmältningsproblem med mera.

Se vad Sofia kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Sara West är dietist och specialiserad på övervikt och fetma

Sara är legitimerad dietist sedan 2011 och har en vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal. Hon hjälper ofta personer som har problem med övervikt och fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och höga blodfetter.

Se vad Sara kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Ida Berge är dietist inom födoämnesallergi

Ida är dietist med en masterexamen inom kostvetenskap. Ida har länge arbetat med födoämnesallergiska patienter och har specifik kunskap inom detta område. Utöver detta har hon arbetat med över- och undervikt, idrottsnutrition och regelbundet föreläst om växtbaserad kost.

Se vad Ida kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Haddy Gibba är dietist med fokus på övervikt och fetma

Haddy är legitimerad dietist sedan 2016. Haddy har arbetat på sjukhus och inom primärvården i Stockholm. Haddy hjälper personer som har problem med övervikt eller fetma, diabetes, IBS, undernäring, KOL och diverse mag-tarmbesvär.

Se vad Haddy kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Lina Bokström är legitimerad dietist

Lina är legitimerad dietist med flera års erfarenhet från primärvården. Lina har ett brinnande intresse för maghälsa med fokus på IBS och IBS-behandling. Detta är något hon arbetat mycket med de senaste åren, såväl i grupp som individuellt. Lina hjälper personer som har problem med mag- och tarmsjukdomar som IBS och IBD.

Se vad Lina kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Linnea Sjöbrink är dietist

Linnea är dietist sedan 2021. Hon blev dietist för att hon brinner för kost och träning. I dagsläget arbetar hon inom primärvården på en rehabiliteringsavdelning. Där träffar hon många människor med olika diagnoser, bland annat diabetes, undervikt, övervikt/obesitas, IBS, ätstörningar, högt kolesterol och selektivt ätande.

Se vad Linnea kan hjälpa dig med.

Boka tid med dietist

Endokrinolog
Georgios Kontogeorgos är specialist inom endokrinologi, diabetes och internmedicin

Georgios arbetar som endokrinolog och diabetolog. Han har arbetat sedan 2011 på ett Universitetssjukhus med endokrinologiska sjukdomar, diabetes typ 1 och typ 2. Med goda erfarenheter känner han sig bekväm och väl insatt i de senaste hjälpmedel inom diabetes, pumpbehandling och modernaste behandlingsalternativ för både typ 1 och typ 2 diabetes.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med endokrinolog

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi och invärtesmedicin

Jörgen Isgaard är specialist i endokrinologi sedan 1997 och invärtesmedicin sen 2001. Han är särskilt inriktad på hormon/ämnesomsättningssjukdomar och har lång erfarenhet av sjukdomar som drabbar sköldkörtel, hypofys och binjurar. Han har också lång forskningserfarenhet av hormonella effekter på hjärta och hjärna.

Se vad Jörgen kan hjälpa dig med.

Boka tid med endokrinolog

Agne Petrenaite är endokrinolog och specialist inom endokrinologi och diabetes

Agne är endokrinolog med 7 års erfarenhet av arbete på olika universitetssjukhus i Sverige, Litauen och Italien. Hon är en del av diabetes/endokrinologiteamet på Hallands sjukhus och träffar personer med olika hormonella sjukdomar och som har diabetes.

Se vad Agne kan hjälpa dig med.

Boka tid med endokrinolog

Geriatriker
Lilja Hågebrand är specialist i geriatrik
Lilja brinner för att hjälpa äldre personer med deras sjukdomar. Hon är även väldigt intresserad av minnessjukdomar och allt som gäller kognitiva utredningar och behandlingar av olika typer av kognitiva besvär. I hennes arbete på Köpings lasarett har hon bland annat arbetat på akuten och hjärtintensiven. Under 7 års tid arbetade hon på geriatriska kliniken. Idag arbetar hon på en vårdcentral som geriatriker.

Se vad Lilja kan hjälpa dig med

Boka tid med Lilja

Gynekolog
Maria Forslund är gynekolog, specialist inom obstetrik och gynekologi
Maria specialist sedan många år. I vanliga fall jobbar hon på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Maria hjälper ofta personer med endometrios , klimakteriebesvär, hormonrubbningar, preventivmedel, blödningsrubbningar, inkontinens, PCOS med mera.

Se vad Maria kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Leif Hägglund är gynekolog och specialist inom fertilitet och IVF

Leif har arbetat som gynekolog i mer än 40 år. Förutom hans kunskaper inom generell gynekologi så arbetar han med modern utredning och behandling av barnlöshet. Leif har hjälpt tusentals par till framgångsrika graviditeter.

Se vad Leif kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Stefhanie Romero är gynekolog och specialist inom obstetrik och gynekologi

Stefhanie och är gynekolog och specialist inom obstetrik. Hon jobbar i dagsläget på ett universitetssjukhus. Hon hjälper kvinnor som har problem med gynekologiska besvär, klimakteriebesvär, cellförändringar och ger även råd kring graviditet från början till slut.

Se vad Stefhanie kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Anastasia Drakou är gynekolog och specialist inom obstetrik

Anastasia är gynekolog och brinner för kvinnohälsa och att hjälpa kvinnor med deras hälsoproblem. Hon arbetar på Södertälje Sjukhus och är en del av endometriosteamet där. Under tiden som hon arbetar, forskar hon även inom området endometrios. Hon hjälper personer med gynekologiska besvär, med rådgivning om bland annat infertilitet, PCOS, cellförändringar, graviditet, inkontinens och endometrios.

Se vad Anastasia kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Annika Platte är gynekolog och specialist inom gynekologi och obstetrik

Annika gjorde sin specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik på Centralsjukhuset i Karlstad. Hennes specialintresse är utredning och behandling av cellförändringar på livmodertappen och sexuell hälsa. Annika hjälper personer som har problem med PCOS, Endometrios, cellförändringar, klåda, sveda, smärtor i underlivet och rådgivning under graviditet,

Se vad Annika kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Panagiotis Tsiartas är gynekolog, specialist inom gynekologi och obstetrik

Panagiotis är en erfaren gynekolog som arbetat både på kvinnosjukvården i Trollhättan, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som överläkare på Reproduktionsmedicin. Men även på privata kliniker inom kvinnosjukvården i hela landet. Han hjälper många personer som har besvär med PCOS, Endometrios, ofrivillig barnlöshet, klimakteriet med mera.

Se vad Panagiotis kan hjälpa dig med.

Boka tid med gynekolog

Handkirurg
Björn-Ove Ljung är specialist inom handkirurgi och ortopedi

Björn-Ove är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 1992 och i handkirurgi sedan 1993. Han har arbetat specifikt med skador och smärttillstånd hos idrottsmän och musiker. Han har en bred handkirurgisk erfarenhet från arbete som överläkare och verksamhetschef vid de handkirurgiska regionklinikerna i Stockholm och Göteborg. Han hjälper bland annat personer som har problem med domningar och känselstörningar i hand och arm, smärttillstånd i hand, handled och armbåge, handrehabilitering.

Se vad Björn-Ove kan hjälpa dig med. 

Boka tid

Hudspecialist
Lampros Ntintis är dermatolog (hudspecialist)

Lampros är legitimerad läkare sedan 2002. Sedan 2008 jobbar Lampros på Centralsjukhuset i Karlstad som hudläkare samt på Karlstads kirurgiska laserklinik med estetisk dermatologi. Lampos tar om utredningar och behandling av allt från svåra systemiska hudsjukdomar till vanliga eksem, psoriasis, akne, samt hudfläckar med mera.

Se vad Lampros kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Alicia Frias Cano är hudläkare
Alicia är specialist i dermatologi sedan 2013. Alicia har erfarenhet av att behandla båda vuxna och barn med hudsjukdomar på öppen- och slutenvård. Alicia bedömer och behandlar följande hudsjukdomar bland andra psoriasis, rosacea och eksem. Bedömning av födelsemärke, utesluta hudtumörer och solskador.

Se vad Alicia kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Emanuela Micu är hudläkare, specialist inom dermatologi
Emanuela har arbetats som hudläkare sedan 2011. Till vardags arbetar hon som överläkare på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Emanuela hjälper ofta personer med Akne, eksem, psoriasis, rosacea, hudtumörer med mera.

Se vad Emanuela kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Jenny Roslin är hudspecialist, dermatolog

Jenny är specialist i dermatologi och venereologi sedan 2005. Hon har arbetat som läkare på hudkliniken på Norrlands Universitetssjukhus i tretton år med alla sorters hudsjukdomar och hudproblem. Jenny ger råd och behandling av hudåkommor så som utslag, klåda, eksem, rosacea, akne och psoriasis.

Se vad Jenny kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Virginia Zazo är hudläkare och specialist inom dermatologi och venereologi

Virginia har arbetat som specialist i över 20 år inom dermatologi och venereologi. Hon har arbetat med dermatologins alla delar och är särskilt intresserad av diagnos och behandling av hudcancer. I dagsläget arbetar hon som överläkare på HudSTD kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och här på Medicheck. Virginia hjälper till vid hudsjukdomar, akne, känslig hud, utslag, rosacea, eksem och psoriasis med mera.

Se vad Virginia kan hjälpa dig med.

Boka tid med hudspecialist

Hjärtspecialist
Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin

Samir Saha är specialist i kardiologi, fysiologi och allmänmedicin. Han har bedrivit forskning på Uppsala universitet och deltagit i ett forskningsprojekt inom diabetes. Han arbetar för närvarande i Stockholm som konsultläkare inom hjärt-ultraljud och lungfunktionsutredning. Samir hjälper dagligen personer med olika typer hjärtproblem som högt blodtryck, hjärtsvikt, hjärtflimmer, förmaksflimmer och hjärtklappning.

Se vad Samir kan hjälpa dig med

Boka tid med Samir

Biserka Alagic är kardiolog och specialist i företagsmedicin och allmänmedicin
Biserka är trippelspecialist med svensk specialistkompetens i allmänmedicin sedan 1999 och specialistkompetens i kardiologi (1992) och företagsmedicin (1988) från forna Jugoslavien. Hon har har lång erfarenhet inom invärtesmedicin och är medicinskt ansvarig läkare för hjärtsjukdomar, diabetes och anknutna äldreboenden på sin nuvarande arbetsplats. Hon hjälper även många människor som har problem med sköldkörteln.

Se vad Biserka kan hjälpa dig med

Boka tid med Biserka

Kalliopi Gkounti är specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar

Kalliopi har arbetat som hjärtspecialist i åtta år. Kalliopi hjälper personer som har kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, arytmier (hjärtat slår oregelbundet), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar och mycket därtill.

Se vad Kalliopi kan hjälpa dig med

Boka tid med Kalliopi

Alexandros Georgiadis, kardiolog och specialist inom internmedicin
Alexandros är specialist sedan 2013. Han hjälper till med strukturerad hjärtutredning, utreder och behandlar högt blodtryck, hjärtrubbningar (till exempel förmaksflimmer), hjärtsvikt, kärlkramp, förhöjda blodfetter. Rådgivning och information om riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar med mera.

Se vad Alexandros kan hjälpa dig med

Boka tid med Alexandros

Yousef Alezzi är kardiolog, specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar
Yousef arbetar som överläkare och hjärtspecialist. Han tog sin läkarexamen 2002. Yousef hjälper dagligen personer med olika typer av hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtflimmer (arytmier), hjärtklaffssjukdom och blodfettsrubbningar. Jag hjälper dessa personer genom att finna den mest fungerade behandlingen, en bra uppföljning och ett stöd för en förbättrad livsstil.

Se vad Yousef kan hjälpa dig med

Boka tid med Yousef

Ingela Hådell är specialistsjuksköterska inom kardiologi och diabetes
Ingela är specialistsjuksköterska inom kardiologi och diabetes. Hon har erfarenhet som diabetessköterska /hjärtsviktssköterska från vårdcentral vilket inneburit rådgivning inom områdena. Hon har även arbetat för migränförbundet med rådgivning om migrän och svår huvudvärk. Hon hjälper dig med rådgivning kring diabetes, hjärtsvikt, hjärtflimmer men även om migrän och svår huvudvärk.

Se vad Ingela kan hjälpa dig med

Boka tid med Ingela

Internmedicin
Sabah Bajalan är specialist inom internmedicin och allmänmedicin
Sabah har arbetat som specialist sedan 2000. Han har god erfarenhet från primärvården. Sabah har behandlat många patienter inom både akuten och flera avdelningar på sjukhus, vilket lett till en bred kompetens.

Se vad Sabah kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Monique Nijenhuis är specialist inom internmedicin och hematologi
Monique har arbetat som specialistläkare sedan 2007. Jag är för närvarande överläkare på ett stort länssjukhus i mellersta Sverige. Hon hjälper ofta patienter med trötthet, feber utan klar orsak, viktnedgång, vitaminbrist samt rådgivning kring leukemi, lymfom och myelom.

Se vad Monique kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Khaled Al Shouli är specialist inom internmedicin
Khaled och är specialistläkare inom internmedicin. Han är särskilt intresserad av diabetes och endokrinologi och hjälper ofta personer med diabetes samt personer som har problem med sköldkörtel, bisköldkörtel, binjure och hypofys.

Se vad Kahled kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Giulia Ferrannini är specialist inom internmedicin
Giulia är specialist inom internmedicin sen 2019 och är doktorand på Karolinska Institutet. Hon har erfarenhet av intensivakuten, akutvårdsavdelning, medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intensivvårdsavdelning. Hennes arbete är fokuserat på personer med kardiovaskulära sjukdomar och glukosstörningar. Screening av diabetes och alla riskfaktorer inklusive bl.a. blodtryck, kolesterolstörningar, blodsockervärde, vikt och livsstil.

Se vad Giulia kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Saad Koozi är specialistläkare inom internmedicin, mag-tarmsjukdomar och hepatologi
Saad är specialist inom internmedicin sedan 2004 och magspecialist samt i hepatologi sedan 2012. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är mag- och tarmbesvär så som buksmärta, diarré, förstoppning, halsbränna, reflux, IBS, crohns sjukdom och ulcerös kolit.  Han ger rådgivning och behandlar personer med leversjukdomar, förhöjda leverprover, alkoholrelaterade leversjukdomar, fettlever, skrumplever och inflammatoriska lever- och gallsjukdomar.

Se vad Saad kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Mariam Binikou är specialist inom internmedicin
Mariam är specialistläkare i internmedicin sedan 2020 och har även fördjupat sig inom lungmedicin. I hennes arbete på Mälarsjukhuset i Eskilstuna fokuserar hon på att hjälpa och behandla personer som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. De har ofta KOL, astma, sarkoidos (kraftig immunreaktion), hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, diabetes eller infektioner.

Se vad Mariam kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Åke Olsson är specialist inom internmedicin och kardiologi
Åke är specialistläkare inom kardiologi och internmedicin sedan 1995. Han har forskat inom kardiologi och skrivit en avhandling på Karolinska sjukhuset om hjärtsvikt. Han har arbetat mycket med hjärtintensivvård, bland annat som hjärtintensivvårdschef på Södersjukhuset under åtta år. Åke hjälper personer med hjärtsvikt, högt blodtryck, hjärtklappning, bröstsmärtor och rådgivning om riskfaktorer för för hjärt- och kärlsjukdomar.

Se vad Åke kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Ghadeer Thabet är specialist inom intermedicin och lungsjukdomar
Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Mohammed Pdier är ST-läkare inom internmedicin
Mohammed blir färdig specialist inom internmedicin under 2022. Som arbetande läkare har han bland annat skaffat sig god erfarenhet genom arbete på akuten. Han har även arbetat på olika avdelningar med inriktning på mage-tarm, diabetes-endokrin och på lungavdelning.

Se vad Mohammed kan hjälpa dig med.

Boka tid för internmedicin

Kirurg
Rozh Noel är kirurg och specialist inom bukkirurgi

Rozh är specialist inom bukkirurgi sedan 2013. Det område som han har arbetat mest är gallsten, sjukdomar i bukspottkörteln och endoskopi. Han har många års erfarenhet kring olika sorters bråck i buken och överviktskirurgi. Rozh hjälper dig som har problem med gallsten, sjukdomar i bukspottkörteln, ljumskbråck, reflux med mera.

Se vad Rozh kan hjälpa dig med.

Boka tid med kirurg

Parastou Farahnak är specialist inom allmän- och kolorektal kirurgi

Parastou är kirurg och är specialiserad på tarmsjukdomar. Hon har arbetat som läkare sedan 1999. Parastou kan bland annat hjälp dig med rådgivning och medicinsk behandling av magtarmsjukdomar, ändtarms, stomibesvär, infektioner, bråck, gallvägsbesvär med mera.

Se vad Parastou kan hjälpa dig med.

Boka tid med kirurg

Lungspecialist
Ghadeer Thabet är specialist inom lungsjukdomar och intermedicin

Ghadeer brinner för att hjälpa dig som har problem med andning eller dina lungor. Han har arbetat som specialist i både Norrbotten och Västernorrland. Han hjälper många som har problem med andning, andnöd, astma, KOL, infektioner som drabbar lungorna och lungcancer. Ghadeer kan hjälpa dig med råd och frågor som gäller din andning.

Se vad Ghadeer kan hjälpa dig med

Boka tid med Ghadeer

Magspecialist
Georgios Tsapournas är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Georgios har arbetat som specialist inom intermedicin sedan 2014 och gastroenterologi sedan 2017. Vanliga besvär han har erfarenhet att behandla är inflammatoriska tarmsjukdomar såsom ulcerös kolit och Crohns sjukdom, men även irritabel tarmsyndrom och leversjukdomar som fettlever, autoimmun hepatit, primär biliär kolangit och leversvikt.

Se vad Georgios kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Despoina Tsita är specialist inom gastroenterologi och barnmedicin
Despoina har arbetat som specialist i ett tiotal år. Hon har en gedigen erfarenhet inom både magtarmsjukdomar och allmän barnmedicin. Despoina hjälper dagligen personer som har mag- och tarmproblem, infektioner, astma, eksem med mera.

Se vad Despoina kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Atrin Sahafi är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar och internmedicin

Atrin har tidigare jobbat på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus som gastroenterolog och hepatolog. Atrin kommer senast från Sophiahemmet där han fokuserat på diagnostik och behandling av diverse mag-tarmbesvär, allt ifrån diffusa magsmärtor/problem till komplicerade inflammatoriska tarmsjukdomar.

Se vad Atrin kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Nikolaos Papachrisos är specialist inom magtarm-sjukdomar och internmedicin

Nikolaos har arbetat som gastroenterolog, hepatolog och specialist inom intermedicin sedan 2016. Vanliga besvär och sjukdomar han behandlar är magkatarr, reflux, diarré, förstoppning, buksmärta, IBS, IBD, utredning av förhöjda leverprover och fettlever.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Bengt Lavö är specialistläkare inom mag-tarmsjukdomar

Bengt har jobbat som specialistläkare inom mage-tarm i snart 30 år. Vanliga sjukdomstillstånd som han behandlar är magkatarr/magsår, gastroesofageal refluxsjukdom och gallstenssbesvär. Bengt har en doktorsavhandling om glutenintoleransceliaki (celiaki) och har lång erfarenhet av att hjälpa personer med dessa besvär.

Se vad Bengt kan hjälpa dig med.

Boka tid med magspecialist

Neurolog
Nektarios Giannakos är specialist inom neurologi

Nektarios är utbildad specialist i neurologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2015 och har därefter lång erfarenhet av diagnostisering och behandling av neurologiska sjukdomar. Nektarios har goda kunskaper inom parkinsons sjukdom, multipel skleros, epilepsi, stroke och ALS. Han har även ett stort intresse inom huvudvärk så som migrän, spänningshuvudvärk och Hortons samt behandling av neuropatisk smärta.

Se vad Nektarios kan hjälpa dig med

Boka tid med Nektarios

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi och internmedicin

Ismael Lopez-Ventura Jimeno är specialist i neurologi, internmedicin och allmänmedicin. Han blev färdig internmedicinspecialist 2008 och neurolog 2011. De senaste åren har hans stora fokus legat på neurologiska sjukdomar och neurorehabilitering. Han har bland annat stor erfarenhet inom stroke, strokerehabilitering, MS, parkinson, epilepsi, botoxbehandling och migrän.

Se vad Ismael kan hjälpa dig med

Boka tid med Ismael

Ortoped
Professor Henrik Bauer är ortoped, specialistläkare inom ortopedi
Henrik är specialist inom ortopedi sedan 1990. Han har 30 års erfarenhet av att hjälpa personer med ortopediska problem som till exempel smärta i rygg, ben, armar och leder. Henrik kan hjälpa dig som har ryggsmärta, besvär i knä, händer, fötter och leder. Han kan även hjälpa dig som har atros samt rådgivning gällande skelettcancer och tolkning av röntgen.

Se vad Henrik kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Azim Osman är ortoped, specialist inom ortopedi
Azim är ortoped och företagsläkare. Han har arbetat som specialist sedan 1991. Azin hjälper ofta personer som har problem med rörelseorganen, ortopediska besvär, idrottsskador, arbetsrelaterade ortopediska besvär, second opinion med mera.

Se vad Azim kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Soheila Zhaeentan är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Soheila är legitimerad läkare och specialist inom ortopedi sedan 2004. Soheila hjälper personer med skador och smärta i armar och ben och dess leder samt kroniska tillstånd i nacke och rygg. Hon bedömer och behandlar ofta problem inom axlar, armbågar, höft, knä, händer och fötter.

Se vad Soheila kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Peyman Bakhshayesh är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Payman har arbetat som läkare sedan 1996. Han har bred erfarenhet inom allmän ortopedi och muskel- och ledsjukdomar. Peyman kan hjälpa dig som har problem med rygg, höft, knä, fot- och fotleder, axlar, hand- och handleder med mera.

Se vad Peyman kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Konstantinos Langousis är ortoped, specialistläkare inom ortopedi

Konstantinos är specialist sedan 2014. Han har lång erfarenhet av att bemöta och handlägga alla personer med ortopediska besvär på sjukhus, akutmottagning och vårdavdelning. Konstantinos kan hjälpa dig som har problem med ryggsmärta, ledsmärta, handledssmärta, ländryggsmärta, axelsmärta, atros, Ischias och diskbråck.

Se vad Konstantinos kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Sinan Abdulla är ortoped och specialist inom ortopedi

Sinan har varit specialist inom ortopedi i tre år. Han arbetar som ortoped med inriktning mot fotkirurgi. Sinan hjälper personer med rådgivning, behandling och diagnostisering när de har besvär med rygg, hand- och handledsbesvär, armbåge, axlar eller fot- och fotleder. Han har även lång erfarenhet av att arbeta med digital vård.

Se vad Sinan kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Björn-Ove Ljung är ortoped, specialist inom ortopedi och handkirurgi

Björn-Ove är specialist i ortopedisk kirurgi sedan 1992 och i handkirurgi sedan 1993. Han har arbetat specifikt med skador och smärttillstånd hos idrottsmän och musiker. Han har en bred handkirurgisk erfarenhet från arbete som överläkare och verksamhetschef vid de handkirurgiska regionklinikerna i Stockholm och Göteborg. Han hjälper bland annat personer som har problem med domningar och känselstörningar i hand och arm, smärttillstånd i hand, handled och armbåge, handrehabilitering.

Se vad Björn-Ove kan hjälpa dig med.

Boka tid med ortoped

Psykiatriker
Andreas Rochester är specialist inom psykiatri

Andreas är psykiatriker sedan åtta år och jobbar även som medicinsk ledsagare åt SOS International. Andreas har erfarenhet inom en mängd olika problemområden som exempel depression, ångest, ADHD, beroende, kris, med mera.

Se vad Andreas kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Irena Petricic är psykiatriker, specialist inom psykiatri

Irena har arbetat inom psykiatri i många år och har även en utbildning i psykoterapi. Sedan 2017 har hon arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Irena hjälper många personer med både utredning och behandling.

Se vad Irena kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Dimosthenis Syriopoulos är psykiatriker
Dimosthenis är specialist inom psykiatri och har jobbat inom det sedan 2011. Han har god erfarenhet inom psykakuten och PIVA, där han ser hela spektrum av psykiatrins patienter, oftast svåra situationer och snabba beslut.

Se vad Dimosthenis kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Giuseppe Valeriani är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Giuseppe är specialist i psykiatri sedan 2014. Han har lång erfarenhet från att ha arbetat inom öppenvården. Som specialist har han fördjupat sina kunskaper inom affektiva och stressrelaterade tillstånd, omfattande ångesttillstånd, depression, utmattningssyndrom, sömnproblem och krisreaktion.

Se vad Giuseppe kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Dijana Burazorovic är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Dijana är en mycket erfaren psykiatriker med över 35 års erfarenhet inom psykiatrin. Hon har lång erfarenhet inom psykiatrin, försäkringsmedicin och kan hjälpa till med alla psykiatriska tillstånd som är möjliga att åtgärda på distans. Hon hjälper personer som har problem med depression, ångest, stress, kriser och trauman.

Se vad Dijana kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Nikolaos Nikolaou och specialist inom psykiatri
Nikolaos är erfaren psykiatriker. Utbildad på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Malmö SUS. Han är specialiserad inom hela spektrumet allmänpsykiatri såsom depression, ångest, arbetsrelaterad stress, bipolär sjukdom, psykos, relationsproblematik, tonårsdysfori.

Se vad Nikolaos kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Stamatis Kalkanakos är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Stamatis är psykiatriker och specialist inom arbetsmedicin, det vill säga specialist i arbetsrelaterade sjukdomar bland annat arbetsrelaterad stress och utmattning. Under cirka 20 år av hans medicinska arbete och utbildning har han fått värdefull erfarenhet av specialiserad psykiatrisk vård. Där det ingår bland annat diagnostik behandling och rehabilitering av depressiva och ångestrelaterade tillstånd, psykoser, neuropsykiatriska sjukdomar, arbetsrelaterad stress, utmattningssyndrom med mera.

Se vad Stamatis kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Karin Ekdahl är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Karin är en erfaren psykiatriker som har forskat inom klinisk farmakologi och har doktorerat i psykofarmakologi. Hon är utbildad vid Karolinska Institutet och arbetar
i dagsläget på Danderyds Sjukhus. Karin hjälper dig som har problem med ADHD, ADD, ångest, depression, Asperger, utmattning eller sömnproblem.

Se vad Karin kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Karin Stolare är psykiatriker och specialist inom psykiatri
Karin är en erfaren psykiatriker som har varit specialist sedan 2013. Hon har arbetat på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom den affektiva vården med behandling av bland annat depressioner, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och neuropsykiatriska tillstånd.

Se vad Karin kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Kamilla Portala är specialist inom psykiatri och smärtlindring
Kamilla är specialist inom psykiatri sen 1999 och inom smärtlindring sen 2004. Hon har ett stort intresse för neuropsykiatri vilket resulterat i en doktorsavhandling. Hon är intresserad av utveckling och behandling av posttraumatiskt stressyndrom, psykiskt trauma, psykosomatisk, psykiska besvär vid somatiska sjukdomar och behandlingar.

Se vad Kamilla kan hjälpa dig med.

Boka tid med psykiatriker

Psykolog
Gabriella Svanberg, leg. psykolog och KBT-terapeut, specialist i neuropsykologi

Gabriella är legitimerad psykolog sedan år 2000 och har lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi (KBT). Gabriella har arbetat inom öppen- och slutenpsykiatri, inom företagshälsovård och på vårdcentral. Gabriella kan bland annat hjälpa till med problem kopplade till stress, ångest och depression.

Boka tid med Gabriella

Christina Kronberg är leg. psykolog

Christina har arbetat som legitimerad psykolog i tio år. Hon genomför samtalsbehandlingar med KBT, ACT, FACT samt Compassion fokuserad terapi, RFT, och Mindfulness. Christina kan bland annat hjälpa dig med problem som stress, utmattningssyndrom, ångest, smärta, sömnproblem med mera.

Boka tid med Christina

Psykoterapeut
Munevera Spirtovic är leg. psykoterapeut
Munevera har kompetens inom KBT, PDT, schematerapi samt familjeterapi och har lång erfarenhet av olika klienter och problem från socialtjänsten, familjeterapi, parterapi och individuell terapi. Hon hjälper oftast personer med stressrelaterad ohälsa, ångest, depression, kriser, relationsproblem, personlighetsrelaterad problem.

Boka tid med Munevera

Rehabläkare
Bertil Dahlgren är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård

Bertil är specialist i medicinsk rehabilitering och företagshälsovård och har arbetat som specialist i över 25 år. Bertil har gedigen erfarenhet av rehabilitering från alla aspekter och har examen i ortopedisk medicin samt fördjupade utbildningar i smärtbehandling. Bertil kan t.ex. hjälpa dig som har reumatiska sjukdomar, speciellt mjukdelsreumatiska eller Artros. Bertil har även lång erfarenhet av att hjälpa personer som har sköldkörtelproblem.

Se vad Bertil kan hjälpa dig med

Boka tid med Bertil

XiaoHui är specialist inom smärta, rehabilitering och allmänmedicin

XiaoHui är specialist och har lång erfarenhet av rehabilitering med inriktning mot smärta och brinner för att fungera som din guide genom din behandling. Hennes specialistkompetenser ger bred och god insikt till vardagsarbetet med att göra det så bra som möjligt för patienterna. God kunskap om endokrina sjukdomar och sköldkörteldiagnoser har också lett till att vara en del av Sköldkörtelkliniken här hos Medicheck.

Se vad XiaoHui kan hjälpa dig med

Boka tid med XiaoHui

Sunil Kalra är specialist inom smärtlindring

Sunil har arbetat som specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1992. Sunil utökade sin specialistkompetens med smärtlindring 1997. Genom åren har han arbetat som allmänläkare på olika vårdcentraler. Nu arbetar han aktivt med att rehabilitera långvarigt sjukskrivna patienter och ger behandling för utmattningssyndrom, lindring depression och smärtproblematik.

Se vad Sunil kan hjälpa dig med

Boka tid med Sunil

Reumatolog
Eleni Thomaidi reumautolog och specialist i reumatologi
Eleni är specialist inom reumatologi. Hon har arbetat som specialistläkare inom reumatologi både i Örebro och under senaste åren på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Via Medicheck kan hon hantera alla frågeställningar inom reumatologi samt smärtrelaterade problem, så som kronisk ryggsmärta, artrosproblem. Men även led- och seninflammationer och fibromyalgi.

Se vad Eleni kan hjälpa dig med

Boka tid med Eleni

Sjukgymnast
Anders Laurell är fysioterapeut, sjukgymnast
Anders är legitimerad fysioterapeut och sjukgymnast sedan 1998. Han arbetar på Idrottskliniken Rehab och på Medicheck. Anders hjälper sina patienter med individanpassade rehabprogram samt instruerar, stöttar och motiverar för bästa resultat.

Se vad Anders kan hjälpa dig med

Boka tid med Anders

Ögonläkare
Argyro Kyriazidou är specialistläkare inom ögonsjukdomar

Argyro är ögonläkare inom den offentliga vården och har jobbat som ögonspecialist i fem år. Argyro behandlar vardagliga ögonbesvär men också kroniska och svårare ögonsjukdomar som grön starr (glaukom), åldersförändringar i gula fläcken, grå starr med mera.

Se vad Argyro kan hjälpa dig med

Boka tid med Argyro

Urolog
Tareq Alasody är urolog och specialist inom urologi

Tareq är mycket erfaren urolog. Han är särskilt inriktad på omhändertagande av personer med störningar i urinblåsefunktionen (såsom urininkontinens, prostatabesvär, LUTS) och patienter med sexuella besvär.

Se vad Tareq kan hjälpa dig med

Boka tid med Tareq

Fredrik Levin är urolog och specialistläkare inom urologi

Fredrik är specialist i allmänkirurgi och urologi. Fredrik hjälper många män med bland annat vattenkastningsbesvär, godartad prostataförstoring och prostatacancer samt besvär som njursten, överaktiv blåsa hos kvinnor eller erektionsproblem hos män.

Se vad Fredrik kan hjälpa dig med

Boka tid med Fredrik

Ludmila Modig är urolog, specialist inom urologi och kirurg

 Ludmila är specialist inom urologi och kirurgi. När hon har arbetat på urologklinik och har hon varit ansvarig på avdelningen för prostatacancer och opererade dessa patienter. Hon hjälper personer problem med vattenkastningsbesvär, prostatabesvär, inkontinens, njursten eller prostatacancer.

Se vad Ludmila kan hjälpa dig med

Boka tid med Ludmila

Öron näsa hals
Annika Hugoson är specialist inom öron, näsa och hals

Annika är specialist inom öron-näsa-hals sedan 1998. Under 17 år arbetade hon på öronkliniken i Kristianstad och utbildade sig till mellanörekirurg. Annika hjälper dig som har besvär inom öron, näsa, ansikte och hals såsom hörsel- och kommunikationssvårigheter, tinnitus, hudförändringar i ansikte eller smärta i ansikte och öron med mera.

Se vad Annika kan hjälpa dig med

Boka tid med Annika

Uzeir Alagic är specialist inom öron, näsa och hals
Uzeir och är mycket erfaren specialist inom öron, näsa och hals. Han har arbetat som läkare i mer än 40 år och som specialist i 33 år. De senaste 25 åren har han arbetat som överläkare på öron-näsa-halskliniken Ryhov i Jönköping. Uzeir är överläkare och kan bland annat hjälpa dig som har problem med halsont, heshet, röststörningar, bihålebesvär, hörselproblem, yrselproblem eller frågor om eventuell cancer inom hals och huvud med mera.

Se vad Uzeir kan hjälpa dig med

Boka tid med Uzeir

Kostrådgivare
Anna Sundin, lic. kost-och näringsrådgivare

Anna är licensierad kost-och näringsrådgivare med focus på ämnesomsättning och sköldkörtelhälsa. Anna kan hjälpa dig att förstå din sköldkörtelsjukdom och rådgöra hur du kan uppnå bättre hälsa genom strukturerad kosthållning och livsstil. De senaste nio åren har hon varit verksam som rådgivare i hälsofrågor för Sköldkörtelförbundets medlemmar.

Se vad Anna kan hjälpa dig med

Boka tid med Anna

Vi samarbetar med