Boka tid
Boka tid Login För företag
Andreas Rochester, specialist inom psykiatri Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Psykiatrikern: Många väntar för länge med att söka hjälp vid depression

Känner du oro, upplever att du har ett förändrat beteende, tappar gnistan, tycker livet är grått och har svårt att njuta av saker? Kom då över tröskeln och sök hjälp i tid, säger Psykiatriker Andreas Rochester. Han berättar att trots att prognosen vid psykiska sjukdomar som depression och ångest är mycket god så tvekar många att söka hjälp och lider i onödan.

Andreas Rochester är specialist inom psykiatri och driver egen privatmottagning på Gran Canaria. De stora utmaningarna för såväl Andreas som de personer som drabbas av psykisk sjukdom är att man många gånger väntar för länge med att söka hjälp.

En del accepterar att bara bli lite bättre efter behandlingen, det vill säga nöjer sig med suboptimal hjälp. Tar man depression som exempel så är det en smygande sjukdom som man glider in i under flera månader. Risken är då att man går runt för länge i det mentala grådasket och inte söker hjälp förrän det gått så långt att man drabbats av en djup depression. Då har man lidit mycket i onödan och alla omkring en dras ju in i det här också, såsom anhöriga och arbetskamrater.

Då har man lidit mycket i onödan och alla omkring dras ju in i det här också.

 

 

Träffa specialistläkare i din mobil

Ladda ner vår app för att få tillgång till specialistläkare när det passar dig. Du behöver ingen remiss.

Medicheck Sverige - träffa läkare via videosamtal direkt i din telefon eller iPad.

 

Mycket som ökar psykisk ohälsa förutom stress

Att psykisk ohälsa tycks öka i världen precis som fokus på problemet är något som Andreas bekräftar och har många tankar kring. Som många andra tror han att stress är en faktor men att det också finns en rad andra aspekter.

I världen pratas det mer om psykiatri idag. Många pratar om depression och ångest och att det ökar beror förstås delvis på stress. Samtidigt tror jag inte att vi är mer stressade nu än tidigare, i alla fall inte objektivt sett. Stress handlar inte bara om att jobba hårt eller skynda sig, även om det givetvis påverkar. Jag tror att det också handlar om att vi jämför oss mer med andra och söker bekräftelse på ett annat sätt än tidigare, att vi ställer höga krav på oss själva och jagar en perfektion som är omöjlig att nå. Detta kan ge en osäkerhet på värdet som människa vilket är en vanlig stressfaktor idag och gör oss känsliga för stress, kritik och konflikter. På en annan nivå kanske vi skulle ifrågasätta vad det är i samhället som gör att denna typ av problem ökar.

Stress handlar inte bara om att jobba hårt eller skynda sig.

Specialistläkare inom psykiatri

Har du frågor eller funderingar? Här kan du träffa Andreas och andra specialistläkare direkt utan remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Se vad Andreas kan göra för dig

Tillstånd som depression kan också uppstå som ett resultat av trauman, bakgrund, barndomsupplevelser eller genetisk sårbarhet. Aktuell stressnivå spelar givetvis en roll och där kommer även faktorer som hög arbetsbelastning in, precis som eventuell konsumtion av droger och alkohol. Men oavsett orsak till dina psykiatriska besvär så hjälper det med behandling vilket är ett tungt vägande skäl till att söka hjälp i tid.

–  Prognosen vid psykiska sjukdomar som depression och olika typer av ångestsjukdomar är, tvärtemot vad många tror, mycket god och en behandling är oftast enkel och begränsad i tid. Behandlingen är heller inte speciellt komplicerad, har få biverkningar och är oftast effektiv så det känns onödigt med förlorad tid och onödigt långt lidande, säger Andreas.

Oavsett orsak till psykiatriska besvär så hjälper det med behandling.

Diagnos och behandling efter första samtalet

När man träffar Andreas får man berätta om sin situation och sina symptom och redan efter första samtalet får man en diagnos.

Även en behandling sätts in efter första samtalet och här kan man säga att det finns fyra alternativ. Behandlingen kan bestå av enbart läkemedel, enbart psykoterapi eller en kombination av båda. Det fjärde alternativet är att patienten kan välja att avvakta och försöka jobba med problemet själv. Detta kan dock ta lång tid och medför risken att inte bli av med problemet alls, eller att det förvärras.

Om behandlingen enbart består av läkemedel så är återbesöksfrekvensen normalt en månad medan det blir tätare besök i de fall psykoterapi behövs, framförallt i början. I dessa fall handlar det om en gång i veckan eller varannan vecka, förklarar Andreas.

Råd för att förebygga psykisk ohälsa

Framtiden kommer att handla mer om att förebygga psykisk ohälsa, tror Andreas. Det är också en viktig del i hans avslutande råd till personer som känner oro för egen eller någon närståendes del.

– Det handlar mycket om de mest grundläggande metoderna att behålla en god hälsa. Jag betonar vikten av fysisk aktivitet i behandlingen, rekommenderar mina patienter att svettas och få upp pulsen regelbundet och att de äter och sover bra. På samma sätt är det de här grundläggande sakerna som är den bästa metoden att undvika att psykisk ohälsa uppstår.

Kom över tröskeln och sök hjälp i tid.

– Man ska också försöka skaffa sig en bra självkännedom och inte ägna sig för mycket åt att söka bekräftelse från andra. Ta hand om dig själv och dina närmaste. Känner du ändå oro, upplever att du har ett förändrat beteende, tappar gnistan, tycker livet är grått och har svårt att njuta av saker? Kom då över tröskeln och sök hjälp i tid, säger Andreas Rochester.

Vill du prata med en specialistläkare som Andreas?

Känner du oro för dig själv eller en närstående? Våra specialistläkare har unik kompetens och erfarenhet inom sina områden och du behöver ingen remiss för att få ett samtal. Boka en tid med Andreas eller en annan psykiatriker och prata avslappnat via videosamtal eller chatt samma dag.

Det finns även hjälp att få online. Din Psykolog erbjuder videosamtal med legitimerade psykologer – ett samtal kostar 100 kr och du får tid direkt.

Läs mer på Hjärta för vården

Psykiatriker Andreas Rochester i Spanien – mot depression och ångest
Emma berättar om stress och utmattningssyndrom
Rådgivning av en psykiatriker kan hjälpa i vardagen
Mindfulness mot psykisk ohälsa

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.