Boka tid
Boka tid Login För företag
Johan Engblom, professor vid Malmö högskola. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Nytt plåster ska ge snabbare diagnos vid hudsjukdomar

Hudsjukdomar har ökat kraftigt under de senaste åren och hudcancer är idag bland de vanligaste cancerformerna i Sverige. Nu ska forskare vid Malmö högskola ta fram ett nytt diagnosverktyg i form av ett plåster som både kan ge den drabbade svar direkt och minska behovet av biopsier.

Idag krävs ett vävnadsprov, så kallat biopsi, för att ställa diagnos vid hudsjukdomar. Kostnaderna för biopsier är höga och för patienten innebär det dessutom ofta väntetid för att få diagnos.

– Skulle vi kunna halvera antalet biopsier med hjälp av ett alternativt diagnosverktyg hade vi sparat många miljoner kronor om året. Patienten hade dessutom fått svar direkt och sluppit orolig väntan, säger Johan Engblom, professor vid Malmö högskola.

Specialister inom hudsjukdomar

På Medicheck kan du boka en tid med en hudspecialist direkt, utan krav på remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Läs om en av våra anslutna dermatologer

Inlett forskningprojekt på Malmö högskola

Johan Engblom har tillsammans med sina kollegor Tautgirdas Ruzgas och Anette Gjörloff-Wingren, också professorer vid Malmö högskola, inlett forskningsprojektet som ska ta fram ett slags plåster för diagnos av hudsjukdomar. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen och kommer att ske i samarbete med såväl industrin som forskare vid andra lärosäten.

Forskningsprojektet heter ”Icke-invasiv monitorering av hudsjukdomars progression och läkning baserat på lågmolekylära biomarkörer” och är ett så kallat synergiprojekt och kommer att ske inom tre olika områden. Det första handlar om att ta reda på vilka biomarkörer som är relevanta och hur relationen mellan dessa förändras vid inflammation och hudcancer.

Skulle vi kunna halvera antalet biopsier med hjälp av ett alternativt diagnosverktyg hade vi sparat många miljoner kronor om året. Patienten hade dessutom fått svar direkt.

– När man tar ett vävnadsprov undersöker man om relationen mellan vissa molekyler i vävnaden har förändrats. Dessa är stora molekyler som inte kan tränga genom huden. Vi vill undersöka om det finns mindre molekyler, som tar sig genom huden och som kan användas som biomarkörer. Det vill säga om relationen mellan de små molekylerna speglar förändringen i relationen mellan de stora, förklarar forskarna.

Prototyp för tester om 4 år

Det andra området som kommer att undersökas är molekylernas transport genom huden. I sista steget ska forskarna ta fram ämnen och beredningar som är tillräckligt känsliga för att fånga upp biomarkörerna.

– Det handlar om att studera hudens egenskaper, hur olika ämnen penetrerar den, men också hur du kan påverka penetrationen med hjälp av olika ämnen. Man kan se det som ett sätt att locka ut molekylerna som fungerar som biomarkörer.

–Målsättningen är att ha en färdig prototyp om fyra år som kan användas i kliniska tester, berättar Johan Engblom.

Fakta: Forskarna vid Malmö högskola får nästan 15 miljoner kronor till projektet. Forskningen finansieras av KK-stiftelsen och kommer att ske i samarbete med såväl industrin som forskare vid andra lärosäten.

Läs mer på Hjärta för vården

Lampros Nintis är hudpecialist
Snabbare hjälp vid hudcancer förbättrar prognosen vid malignt melanom
Snabbare diagnos vid hudcancer

Kommentarer inaktiverade.