Boka tid
Boka tid Login För företag
Skype-möten för personer med diabetes Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Skype-möten hjälper personer med diabetes

Skype-möten för personer med diabetes har ökat närvarofrekvensen rejält hos vården och patienterna känner sig mer motiverade till sin egenvård. Det visar ett fyraårigt pilotprojekt som genomförts i den engelska staden Newham.

Projektet Diabetes Appointments via Webcam in Newham (DAWN) lanserades av diabetesteamet vid Newham University Hospital (numera en del av Barts Health NHS Trust) 2011. I inledningsskedet riktade sig projektet mot diabetiker i åldrarna 16-25 år, och syftet var att minska den höga frånvarofrekvensen hos patienterna gällande möten med vården.

Ökad närvaro genom videosamtal

Under de fyra åren som projektet pågick genomfördes 480 möten med webbkamera och frånvarofrekvensen minskade från 30-50 procent till 16 procent.

− Skype används traditionellt av en stor andel invånare i Newham så det gick relativt smärtfritt att rulla ut projektet. Sektretessregler gjordes tydliga i samband med bokning av möten och patienterna uppmuntrades att ta hänsyn till sin egen integritet, säger Desiree Campbell-Richards, forskningssköterska vid Newham University Hospital, till tidningen DigitalHealth.

Efter att en första så kallad proof of concept-studie hade genomförts inom åldersgruppen 16-25 år under 2011, utökades projektet till att beröra även andra patienter med diabetes som tidigare frikopplats från projektet.

Meddelanden mellan varje möte

− Tjänsten fungerade på två sätt. Till att börja med erbjöds fasta mötestider och Skype-mötena genomfördes på samma sätt som om det varit ett fysiskt möte. Efter feedback från fokusgrupper lade vi sedan till möjligheten för patienterna att själva initiera ett möte, förklarar Desiree Campbell-Richards.

Patienten kunde då skicka ett meddelande till specialistsköterskan eller läkaren mellan de fasta mötestiderna för att se om dessa var tillgängliga för Skype-samtal. Att frånvarofrekvensen därmed minskade ansågs inte vara den enda fördelen med detta.

Ökad trygghet när mötet kunde genomföras hemifrån

− Nej, de tyckte också att kontakten med vårdgivaren kändes mer ärlig på det sättet och att deras fokus var mer på patienten. Sjuksköterskan kände på samma sätt – hon sa att patienterna kände sig mer avslappnade och trygga i att diskutera flera olika ämnen genom att de genomförde Skype-mötena i hemmamiljö.

− Vi fick också flera kommentarer som ”Jag känner mig säkrare i att ta beslut nu när jag känner att den här supporttjänsten finns tillgänglig för mig. Nu kan jag kontrollera mina hälsobeslut medan jag gör dem istället för att vänta på ett möte med vården tre månader senare”, berättar Desiree Campbell-Richards.

Fakta: Framgången med diabetesprojektet DAWN har lett till skapandet av ”The vocal project” som, förutom att Skype-tjänsten för patienter med diabetes fortsätter, innebär att tjänsten utökas till att också erbjudas patientgrupper med andra diagnoser, exempelvis de som genomgått canceroperationer.

Kommentarer inaktiverade.