Boka tid
Boka tid Login För företag
Gabriella Svanberg är psykolog med specialinriktning neuropsykologi-neuropsykiatriska utredningar Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Screening online – ett effektivt första steg i en psykiatrisk utredning

Många står i långa köer till en psykiatrisk utredning. Genom att börja med en grundläggande screening av dessa personer kan dock deras väg till att få rätt hjälp underlättas.
– En allmänspsykiatrisk screening innebär att jag gör en första kartläggning av personen och tar reda på vilken typ av diagnos som bör utredas. Det gör processen effektivare, berättar psykolog Gabriella Svanberg, som erbjuder såväl screening som utredning online via Medicheck.

Psykolog online

Träffa psykolog eller specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller.

Boka en specialist

En person som mår psykiskt dåligt är ofta rådvill inför den djungel av diagnoser och områden inom psykiatrin som finns. Det kan också vara svårt att initialt veta vilken typ av diagnos som bör utredas. En allmänpsykiatrisk screening skyndar därför på processen.

– Med hjälp av så kallad differentialdiagnostik tar jag reda på vad det är för slags diagnos inom psykiatrin som dominerar hos personen. Jag kan exempelvis bedöma om det lutar åt PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), missbruksproblematik, manodepressivitet, ett trauma eller en neuropsykiatrisk diagnos.

– Sedan handlar det naturligtvis även om att utesluta diagnoser. Man tar enkelt uttryckt fram vad som är det primära som personen behöver få hjälp med att utreda. Det kan även vara traumahjälp eller en djupare språkstörningsutredning, förklarar Gabriella.

En screening kan leda till parallell behandling av flera diagnoser

Gabriella är specialinriktad på neuropsykologi, vilket innebär att hon ofta gör NPF-utredningar för diagnoser som ADHD och autism. Anlitar man henne för en screening online kan hon dock även gå vidare med den fortsatta utredningen, oavsett vilken typ av diagnos som ska utredas vidare.

En screening kan därmed också leda till en parallell behandling av till exempel missbruk och trauma.

– Absolut, och om man väljer att gå vidare med en djupare utredning använder man sig av screeningtimmarna och bygger sedan på dessa. Då kan man välja att fortsätta med mig om man vill, exempelvis om man inte får den hjälpen via sin hemkommun eller riskerar att hamna i långa köer.

– När det gäller diagnoser utanför mitt specialområde så är det ibland också socialtjänst snarare än sjukvård som initialt kopplas in efter en screening. Man gör exempelvis skillnad på missbruks- och psykiatrisk problematik, även om dessa faktorer ofta hänger ihop. En screening kan därmed också leda till en parallell behandling av till exempel missbruk och trauma, berättar Gabriella.

Screening online är tillgängligt och effektivt

Att göra en allmänpsykiatrisk screening online hos Gabriella via Medicheck har flera fördelar. Inte minst menar hon att det stora nätverket av olika specialister underlättar. Exempelvis om det visar sig att diagnosen hamnar utanför psykiatrin.

Istället för att ta sig till olika sjukhus finns den läkare som man behöver endast ett klick bort.

– Ja, en fördel med screening online är då att alla typer av specialister finns i samma plattform. Detta gäller till exempel om personens grundproblem visar sig vara ett mag-tarmbesvär som IBS. Då finns ju även flera duktiga magspecialister hos Medicheck.

– Det finns så många som står i långa köer till en utredning idag. Att kunna underlätta för dessa personer är därför mycket värt. En allmänpsykiatrisk screening fungerar egentligen som det ska fungera på en vårdcentral. Man gör en första bedömning och sedan slussas man vidare till en djupare utredning om det behövs. Nu finns möjligheten att skynda på processen online genom Medicheck. Istället för att ta sig till olika sjukhus finns den läkare som man behöver endast ett klick bort, avslutar Gabriella Svanberg.

Träffa psykologen Gabriella digitalt

Träffa Gabriella eller någon annan av våra psykologer via videosamtal.

Boka tid

Text: Mats Holmström

Läs mer om psykisk ohälsa

Psykologen: Neuropsykiatriska utredningar online hjälper fler unga med ADHD, autism och Asperger
Hjärnstimulering utgör ny behandling mot depression
Psykiatrikern: Många väntar för länge med att söka hjälp vid depression

Kommentarer inaktiverade.