Boka tid
Boka tid Login För företag
Lilja Hågebrand, getriatriker Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Screena dina minnesproblem online – oavsett ålder

Minnesproblem kan bero på flera orsaker och du kan få dem även när du är förhållandevis ung. Med hjälp av att utreda ditt minne online hos Medicheck under vägledning av geriatriker Lilja Hågebrand kan du få hjälp att utreda grunden till ditt problem, och därmed också få svar på hur du kan gå vidare.

Utred ditt minne online

Har du svårt att koncentrera dig, eller glömmer du bort saker på grund av försämrat korttids- eller arbetsminne? Hos oss kan du utreda ditt minne online. 

Läs mer

Lilja är i grunden internmedicinare. Det var som detta hon arbetade i sitt hemland, och även när hon först kom till Sverige för ett antal år sedan.

– Jag trivs med att se hela människan i mina behandlingar vilket är anledningen till att jag valde internmedicin. Samtidigt upplevde jag tidigt att detta är särskilt viktigt hos äldre. De har ofta flera sjukdomar och läkemedel som inte alltid ”går ihop” med varandra. Det kan ge onödiga symtom. Kort sagt, jag blev geriatriker för att kunna ge högsta möjliga livskvalitet till en åldrande befolkning.

Det finns mycket man kan göra för äldre personer

Från 2014 och fram till årsskiftet arbetade Lilja på geriatrikkliniken i Västerås. Nu kombinerar hon arbetet på en vårdcentral i staden med att en gång i veckan vara tillgänglig som läkare. Som geriatriker på tre särskilda boenden för äldre som är knutna till vårdcentralen.

– Där går jag mina ronder tillsammans med en sjuksköterska och svarar på frågor. Det är inte bara minnesproblem eller demensfrågor. Utan det handlar även om andra besvär som ingår i geriatriken och som därmed är vanliga hos äldre. Hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, förstoppning och olika smärttillstånd är några exempel.

Det är väldigt intressant att se helheten och hitta en balans

– Vissa dagar har jag dock personer som ska utredas för minnesproblem, och som jag då tar emot på vårdcentralen. Att det dock inte bara handlar om minnet eller demens gör att mitt yrke är väldigt spännande. Det är väldigt intressant att se helheten och hitta en balans, oavsett vilken eller vilka sjukdomar det rör sig om.

Vill du träffa geriatrikern Lilja?

Träffa Lilja via videosamtal utan onödigt krångel. Kort väntetid och ingen remiss krävs.

Läs mer

Förbättra livskvalitén med rätt behandling vid demens

Ordet demens betyder i sin tur att det blir en försämring med tiden men idag finns bra bromsbehandling mot progression av sjukdomen, berättar Lilja.

– Ja, och sedan finns det olika typer av demens som hanteras efter de behandlingsmöjligheter som finns för respektive diagnos. Man kan bara fördröja förloppet med mediciner så det viktiga är att ta reda på vilken typ av demens det rör sig om i dessa fall. Detta för att kunna välja rätt behandling som i många fall inte bara kan lindra demenssymtom. Utan även betydligt förbättra livskvalitén och eventuellt förlänga överlevnaden.

Utan även betydligt förbättra livskvalitén och eventuellt förlänga överlevnaden

– Oavsett diagnos finns det mycket man kan göra för äldre personer. Ibland kan det räcka med att bara plocka bort någon medicin och plötsligt mår personen bättre. Det behöver inte vara så att det var fel att sätta in medicinen från början men har många år passerat har man som äldre ofta samlat på sig olika sjukdomar och mediciner. Man kan komma långt genom att titta på helheten, förklarar Lilja.

Minnesproblem drabbar inte bara äldre

Minnessjukdomar är alltså endast en del av geriatriken, om än tongivande vid demensdiagnoser som Alzheimers sjukdom. Men det är också så att man inte behöver vara äldre för att drabbas av minnesproblem. Det faktum att man glömmer och förlägger saker eller känner sig allmänt förvirrad behöver inte röra sig om en begynnande demenssjukdom.

– Nej, det kan exempelvis vara stress, psykisk ohälsa som utmattningssyndrom, postcovid eller dålig sömn som kan orsaka detta. Allt sådant kan göra att den kognitiva funktionen försämras, förklarar Lilja.

När Lilja sökte sig till Medicheck som geriatriker hade idén dykt upp om en digital minnesklinik dykt upp. De digitala minnestesterna är på plats. Minnestesterna görs i samarbete med Mindmore, som erbjuder väletablerade tester av kognitiv funktion i digitalt format. Det handlar om tester som sedan tidigare används inom vården i manuell form.

– Jag tyckte det var en utmärkt idé just på grund av att man kan drabbas av minnessjukdom av så många andra orsaker än ålder. Nu har även yngre personer som upplever minnesproblem en möjlighet att göra en digital test om de känner att de vill veta varför de känner att den kognitiva förmågan försämrats och hur de sedan kan gå vidare, förklarar Lilja.

Digital screening på vägen mot rätt hjälp

Lilja påpekar samtidigt att en digital minnestest framförallt ska uppfattas som en screening.
– Ja, det är inte en fullständig minnesutredning. En sådan innebär nämligen även undersökningar för att utesluta andra kroppsliga sjukdomar som kan ge minnesproblem. Exempelvis tas blodprover och röntgen av hjärnan. Men jag kan göra testningsdelen som jag sedan kan tolka och därefter ge återkoppling om det är något som är oroväckande, exempelvis om det skulle kunna vara en begynnande demenssjukdom.

– Visar det sig då att det inte är demens utan exempelvis utbrändhet/utmattning så det är även viktigt att veta detta och ta hand om det på bästa sätt. Har man varit deprimerad eller utbränd under en lång tid så kan detta även utvecklas till en demensliknande klinisk bild.

Rätt vård direkt

Få hjälp av geriatriker via videosamtal. Frikort gäller.

Boka tid

– Man har naturligtvis också möjligheten att träffa mig digitalt som geriatriker hos Medicheck för att prata om alla hos äldre vanliga sjukdomar och pågående medicinering. Äldre med många läkemedel kan exempelvis behöva en läkemedelsgenomgång, påpekar Lilja.
Har man dock minnesproblem och bokar Lilja genom att utreda minnet hos Medicheck, bedömer hon vid ett första möte vilken typ av digitalt minnestest som är lämpligast att göra. Efter genomfört test bedömer hon sedan om hon behöver hjälpa personen vidare till den fysiska vården. Eller om det handlar om exempelvis ett stressrelaterat kognitivt problem.

– Är problemet stressrelaterat kan jag till exempel hjälpa till genom att hänvisa vidare till en psykolog hos Medicheck. Sedan har vi en digital uppföljning efter några månader om så önskas. Det är en stor fördel att kunna göra dessa minnestester digitalt hemma i lugn och ro. Jag ser fram emot att hjälpa så många som möjligt att komma till rätta med dessa vanliga besvär, avslutar Lilja Hågebrand.

Text: Mats Holmström

Läs mer om minnesproblem

Fysisk aktivitet förebygger depression och vaskulär demens
Kosten påverkar förhöjd risk för demens vid typ 2-diabetes
Nyupptäckt nervcell ger hopp för att motverka minnesförlust vid Alzheimers

Kommentarer inaktiverade.