Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Att identifiera risken för typ 2-diabetes tidigt i livet

Docent Céline Fernandez har utfört en studie vid Lunds universitet kring hur man flera år i förväg kan identifiera risken för att insjukna i typ 2-diabetes. Detta genom att identifiera en specifik blodfettsprofil.

Det är med hjälp av tekniken lipidomik och maskininlärning som Céline Fernandez och hennes forskarkollegor fått fram blodfettsprofilen som avsevärt ska kunna förbättra möjligheten att tidigare identifiera risken för typ 2-diabetes. Med lipidomik mäts blodfetternas sammansättning på molekylnivå.

Blodfettsprofilen kan även kopplas till viss kost och graden av fysisk aktivitet. Céline Fernandez berättar att blod innehåller hundratals olika fettmolekyler som är indelade i olika klasser, exempelvis kolesterol och triglycerider.

Studie på blodprover, fysisk aktivitet och matvanor

– I sjukvården mäts den totala mängden kolesterol och triglycerider, inte klassernas exakta sammansättning. En klass består av flera molekyler och i vår studie kan vi se att det är bra att ha mer av vissa blodfettsmolekyler och mindre av andra och att dessa kan kopplas till livsstilen, förklarar hon.

Céline Fernandez är docent i integrativ molekylär medicin vid Lunds universitet och har utfört studien i samarbete med företaget Lipotype och den nationella bioinformatikresursen NBIS.

I studien analyserade 178 fettmolekyler i blodet från 3 668 friska deltagare från Malmö Kost Cancer-studien. Förutom blodprover bygger studien på självrapporterade data om fysisk aktivitet och matvanor. Vid uppföljningen drygt 20 år senare hade cirka 250 i varje grupp insjuknat i typ 2-diabetes.

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år. Du behöver ingen remiss.

Boka tid

Blodfettsprofilen urskiljer individer som insjuknar i typ 2-diabetes

Med hjälp av maskininlärning kunde forskarna ta fram en blodfettsprofil baserad på koncentrationen av 77 fettmolekyler som kopplats till risken att utveckla typ 2-diabetes senare i livet. Sedan undersöktes och bekräftades blodfettsprofilens förmåga att urskilja individer som insjuknar i typ 2-diabetes från de som förblir friska.

För att se om blodfettsprofilen kunde förbättra riskbedömningen gjordes en riskkalkyl utifrån de vanliga riskfaktorerna (ålder, kön, vikt, blodsocker, rökning och blodtryck). Att även lägga till den totala mängden kolesterol och triglycerider förbättrade inte riskbedömningen. Men när forskarna istället lade till den specifika blodfettsprofilen förbättrades riskprediktionen statistiskt signifikant.

Dessutom kunde blodfettsprofilen i sig förutsäga risken bättre att drabbas av typ 2-diabetes än fetma, som anses vara den främsta riskfaktorn för typ 2-diabetes.

– Det innebär att vi kunde göra en bättre uppskattning av vilka som löpte hög risk att insjukna i typ 2-diabetes, säger Céline Fernandez.

Möjligt att modifiera risken för typ 2-diabetes

Fynden visade även att blodfettsprofilen kan kopplas till livsstilen. Ju mer deltagarna motionerade på sin fritid desto mindre hade de av den skadliga blodfettsprofilen. Enligt studien var kaffe kopplat till minskad mängd av den skadliga blodfettsprofilen. Mindre bra var mejeriprodukter, sockersötade drycker och processat kött, eftersom det var kopplat till större mängd av den skadliga blodfettsprofilen.

– Detta tyder på att det skulle kunna vara möjligt att modifiera sin blodfettsprofil och därmed sin risk för typ 2-diabetes genom livsstilsändring. Men ytterligare experiment behövs för att kunna bekräfta det, säger Céline Fernandez.

Text: Mats Holmström, Källa: Lunds Universitet
Foto: Sara Liedholm

Få direkt digital hjälp av diabetologer

Så här kan Georgios hjälpa dig via videosamtal.

Läs mer

Läs mer om hälsa, övervikt och livsstilsrelaterade besvär

Dietisten Haddy hjälper personer i hela Sverige att minska övervikt och fetma
Unik digital vård förbättrar hälsan för personer med övervikts- och livsstilsrelaterade besvär
Mekanismen som bidrar till diabetes typ 2 och övervikt

Kommentarer inaktiverade.