Boka tid
Boka tid Login För företag
Årets-cancerforskare Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Studier om prostatacancer gav utmärkelsen Årets cancerforskare

I samband med Världscancerdagen den 4 februari uppmärksammar vi professor Henrik Grönberg som tilldelades Cancerfondens utmärkelse ”Årets cancerforskare 2022” under TV-galan i januari. Henrik Grönbergs forskning har bidragit till att prostatacancer kan upptäckas tidigt och att onödiga undersökningar kan undvikas. 

Träffa en specialist på cancer

Vi kan hjälpa dig som har cancer. Hos oss får du hjälp av en urolog direkt utan omvägar och remisstvång.

Läs mer

”För världsledande forskning om prostatacancer. För metoder att upptäcka prostatacancer i tidigt stadium, men också för att undvika onödiga undersökningar, samt att identifiera de patienter som måste behandlas direkt. Allt detta bidrar till mer individanpassad behandling, ökad chans till bot och hög livskvalitet.”

Så löd motiveringen i samband med att en stolt Henrik Grönberg mottog utmärkelsen. Han är överläkare och professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet och S:t Görans Sjukhus och har sedan 1990-talet forskat om prostatacancer som är den vanligaste cancerformen bland män. Varje år upptäcks mer än 10 000 nya fall av cancerformen.

Flera biomarkörer för prostatacancer kombineras

Genom Henrik Grönbergs forskning kan prostatacancer inte bara upptäckas tidigare utan även på ett mer träffsäkert sätt. Dessutom är det nu även möjligt att på ett bättre sätt identifiera vilken cancer som kräver behandling och vilken som det går att leva med utan problem.

När det gäller diagnos-delen är bakgrunden att det tidigare bara fanns det så kallade PSA-testet för att spåra sjukdomen. Testet har dock den problematiken att det inte är tillräckligt specifikt eftersom PSA-värdet kan vara förhöjt även om man inte har cancer.

– PSA-test bygger på ett enda protein. I det test som jag varit med och tagit fram, det så kallade Stockholm3-testet, kombineras istället flera olika biomarkörer, förklarar Henrik Grönberg i en intervju med Cancerfonden, som tidigt började ge sitt stöd till hans forskning.

Första stora studien byggde på 58 000 män och publicerades 2015. Nu finns även en ny studie där man kombinerat Stockholm3-testet med magnetkameraundersökning.

– Resultatet visar en träffsäkerhet som är fantastisk. Vi kan i mycket högre grad skilja ut de cancerformer som är ”snälla”, det vill säga dem man kan leva med utan problem, och de som kräver behandling. Det betyder att vi slipper onödiga ingrepp.

Kan frigöra vårdresurser och ge en mer individanpassad vård vid prostatacancer

Henrik Grönberg förklarar i intervjun med Cancerfonden att fördelningen mellan ”snälla” och behandlingskrävande prostatacancertumörer är ungefär hälften-hälften. Att kunna sortera bort de ofarliga innebär därför, förutom att minska patientens lidande, också att man frigör vårdresurser.

Just nu pågår även en studie där man hoppas komma närmare möjligheterna till en mer individanpassad behandling för män med prostatacancer.

– I studien, kallad Probio, tar vi ut små DNA-bitar från cancertumörer för genanalys. Beroende på resultatet kan vi bestämma om patienter med spridd prostatacancer ska ha cytostatika, hormonbehandlingar, immunterapi – eller något annat. I stället för att ta vävnadsprov räcker alltså ett vanligt blodprov.

– Den här studien, som jag är ansvarig för, görs på tio platser i Sverige och på flera kliniker utomlands. Om tio år hoppas jag att tekniken är införd i all svensk cancervård, konstaterar Henrik Grönberg.

Källa: Cancerfonden
Fotograf: Margareta Bloom Sandebäck
Text: Mats Holmström

Träffa specialist utan remiss

Hos oss får du rätt vård direkt av specialistläkare, psykologer och dietister..

Boka tid här

Läs mer om cancer

Ortopeden Henrik styr upp cancervården i Kapstaden
Hjärntumör lyckades inte stoppa Anders från att bli läkare

Behandling med ablation hjälper många med cancer

Kommentarer inaktiverade.