Boka tid
Boka tid Login För företag
Ökad möjlighet för tidig upptäckt av minnesstörning och demens Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Nu finns ökad möjlighet för tidig upptäckt av minnesstörning och demens

En tidig upptäckt av minnesstörning eller kognitiv sjukdom minimerar lidande för den som drabbas och för anhöriga. Sedan en tid tillbaka finns fina möjligheter att utreda symtom på minnesproblem. Det innebär att man träffar specialistläkare via videosamtal för olika bedömningar och att man genomför olika tester digitalt hemifrån.

Lilja Hågebrand är geriatriker och arbetar på Medicheck där hon bland annat träffar personer som söker vård för sviktande minne.

– Man behöver inte vara äldre för att drabbas av minnesproblem. Det faktum att man glömmer och förlägger saker eller känner sig allmänt förvirrad behöver inte röra sig om en begynnande demenssjukdom. Det kan exempelvis vara stress, psykisk ohälsa som utmattningssyndrom, postcovid eller dålig sömn som orsakar minnesproblem. Allt sådant kan göra att den kognitiva funktionen försämras, förklarar Lilja.

Med en tidig upptäckt kan man med stöd och hjälp göra mycket själv för att behålla olika förmågor så länge som möjligt. Ett skäl att utreda tidigt är också att utesluta att de misstänkta symtomen beror på läkemedelsbiverkningar eller på andra sjukdomar som går att behandla.

En av fördelarna med ett digitalt flöde är att man kan få hjälp i hela landet. Med hjälp av Mindmores digitala test kan Medicheck öka möjligheterna för att fler ska kunna utreda sina kognitiva funktioner. Mindmores test är väl beprövat och baseras på evidensbaserade, väletablerade neuropsykologiska test. Man mäter bland annat den kognitiva funktionen som minne, koncentration och problemlösning.

– Genom att mäta kognition digitalt ämnar Mindmore öka tillgängligheten till god och nära vård. Det är så viktigt att fler testas, kognitiva sjukdomar ökar och vi vill upptäcka dem så tidigt det bara går. Därför är vi så glada att Medicheck använder vårt verktyg så vi kan hjälpa ännu fler människor tillsammans med deras kliniska personal, säger Sara Wallén, Mindmore.

– Det är en stor fördel att kunna göra dessa minnestester digitalt hemma i lugn och ro. Jag ser fram emot att hjälpa så många som möjligt att komma till rätta med dessa vanliga besvär, avslutar Lilja Hågebrand.

För mer information, kontakta gärna

För mer information, kontakta gärna
Christian Tärnholm, marknadschef, Medicheck
+46-708-18 20 22, christian.tarnholm@medicheck.se

Sara Wallén, vd, Mindmore
+46-735-71 80 76, sara@mindmore.com

Om Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har vi på Medicheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och kan självklart träffa samma specialist igen så länge du behöver det, om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning. Våra tjänster ska vara ett bra komplement till ordinarie vård så att fler människor får den hjälp de behöver – samtidigt som vi använder samhällets resurser på bästa sätt. Medicheck består av ett nätverk med över 300 anslutna specialistläkare och över 50 sjuksköterskor, samt en grupp på cirka 30 personer som har hand om kommunikation, sälj, teknik, ekonomi, HR, medicinskt ansvar och support.

Medicheck är tillgängligt via medicheck.se och apparna på App Store och Google Play.

Om Mindmore

Mindmore erbjuder digitala tester av hjärnans funktioner för en objektiv ögonblicksbild av hjärnans funktioner. Kognitionen påverkas förutom vid demens även vid depression, stress och utmattning – vanliga orsaker till rehab och sjukskrivning. Testet tar ingen tid från personalen att utföra och resultatet räknas ut automatiskt och jämförs mot en normdatabas med över 700 personer. Resultatet – som tolkas av behandlare – används inom primärvård, företagshälsovård och på sjukhus som objektiva mätvärden på kognitiva funktioner. Dessa är till stor nytta för att öka kvalitén i planering och utvärdering av rehabiliteringsärenden och som objektiva mätvärden i sjukintyg.

Några av dem som redan använder verktyget idag är bland annat SLSO, Region Norrbotten, Karolinska Institutet och Region Blekinge.

Kommentarer inaktiverade.