Boka tid
Boka tid Login För företag
KOL är en kronisk lungsjukdom som påverkar luftvägarna. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Ny analysmetod gör det enklare att diagnosticera KOL

KOL är en kronisk lungsjukdom som påverkar luftvägarna. Idag diagnosticeras sjukdomen genom att man andas hårt i en spirometer. Spirometri kan vara besvärligt för vissa patientgrupper och nu har ett litet forskarteam i Skåne tagit fram en enklare metod som dessutom ger mer värdefull information till användaren.

KOL uppstår oftast från tobaksrökning som skapat inflammation i luftrören, men man behöver inte vara rökare för att drabbas av sjukdomen. KOL gör att man kan ha svårare att andas och saknar ork och energi. Sjukdomen är kronisk och det går inte att reparera skadade lungor. Men det finns behandlingar som lindrar besvären och förhindrar att man blir sämre.

Idag använder man en metod som heter spirometri för att diagnosticera KOL och analysera hur lungorna fungerar. Spirometri kan vara komplicerat då det har en lång inlärningskurva och kräver att patienten kan andas ut ett kraftigt andetag, vilket kan vara svårt för små barn, kraftigt sjuka och äldre.

Få rådgivning av specialistläkare inom lungsjukdomar

Hos oss kan du träffa specialistläkare inom många olika sjukdomsområden. Möte sker online via videosamtal. Snabbt och utan krav på remiss.

Se lediga tider

Ger mer värdefull information till patienten

Nu har Björn Jonson, professor vid klinisk fysiologi, och Linnea Jarenbäck, forskningsassistent vid enheten för Lung- och allergiforskningen på Skånes universitetssjukhus, tagit fram en ny metod för att mäta lungfunktionen. Den nya analysmetoden beskrivs som betydligt enklare och färdig efter tio vanliga andetag.

– Det gör att vi kan nå grupper som har svårt att utföra en vanlig spirometri, barn till exempel och svårt lungsjuka patienter, säger Björn Jonson.

Metoden kallas kapnografi och har använts tidigare inom intensivvården. Den går ut på att man mäter koldioxid i utandningsluften, och därmed mäter effektiviteten hos ventilationsförmågan.

Det gör att vi kan nå grupper som har svårt att utföra en vanlig spirometri, barn till exempel och svårt lungsjuka patienter,

– Det som är nytt är egentligen vårt sätt att tolka mätningen, vi får ut annan information. Vår analysmetod beskriver hur effektiv andningen är, förklarar Linnea Jarenbäck.G

Analysmetoden har provats på en stor grupp KOL-patienter. Under studien har man även hittat mer uttalade varianter av KOL, så kallad grad 3 och 4 genom nya metoden. Den ger även kompletterande information till spirometrin som kan få stor betydelse.

– Jag hade en deltagare med en helt normal spirometri men som beskrev att hon kände sig betydligt sämre i andningen. När vi mätte med vår metod kunde vi se att utvädringen av koldioxid försämrats och att hon behövde optimera sin behandling, säger Linnea Jarenbäck.

Blir smidigare och billigare alternativ

Idag finns det redan andra metoder med apparaturer som kan ge samma information, men som klassas som komplicerade och för dyra för att köpa in på vårdcentraler. Men Björn Jonson och Linnea Jarenbäck beskriver forskarna sin metod som ett enklare och billigare alternativ.

– Det här är enklare, både för patienten och personalen. Vår apparat kräver bara en koldioxid- och flödesmätare. Man skulle till och med kunna koppla den till en vanlig smart telefon.

– Kanske kan metoden även få spridning i utvecklingsländer där spirometri många gånger är en alltför kostsam och kvalificerad undersökning. Dessa länder har ju en explosionsartad utbredning av KOL, säger Björn Jonson

Det här är enklare, både för patienten och personalen. Vår apparat kräver bara en koldioxid- och flödesmätare. Man skulle till och med kunna koppla den till en vanlig smart telefon.

Forskarteamet vid Skånes universitetssjukhus är övertygade om att den nya analysmetoden även går att använda vid samtliga obstruktiva lungsjukdomar, exempelvis vid cystisk fibros. Nu behövs dock ett program som kan ta hand om mätvärden från apparaten.

– Jag hoppas att vi har en fungerande apparat som fått fotfäste inom forskningen om fem år. Förhoppningsvis finns den på varje vårdcentral om tio år, säger Björn Jonson.

Källa: Vetenskap & Hälsa 2018-08-10

Läs mer på Hjärta för Vården

Bättre behandling av KOL och avancerad lungcancer
Genombrott i forskning kan leda till framtida botemedel mot astma
Icke-rökare med KOL ska få bättre vård
Specialistläkare för att hitta rätt läkemedel mot pollenallergi
Unik digital klinik för personer med astma

 

Kommentarer inaktiverade.