Boka tid
Boka tid Login För företag
Hudspecialisten Lampros Ntintis malignt melanom Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Håll koll på dina hudförändringar – Tidig upptäckt av Malignt melanom gör skillnad

Prognosen för personer med hudcancerdiagnosen Malignt melanom har förbättrats avsevärt under de senaste åren. Men samtidigt fortsätter antalet som drabbas av sjukdomen att öka.
– Det är viktigt att ha koll på hudförändringar, detta gäller särskilt personer över 40. Ju tidigare tumören identifieras, desto bättre är prognosen, berättar Lampros Ntintis, hudspecialist hos Medicheck.

Träffa en hudspecialist

Träffa Lampros, hudspecialist via videosamtal. Ingen remiss behövs, frikort gäller.

Boka tid

Lampros bedömer att det finns två huvudsakliga anledningar till att prognosen för den som drabbats av Malignt melanom är bättre idag:

– Som vid många andra allvarliga sjukdomar spelar det väldigt stor roll hur tidigt man upptäcker Malignt melanom. Identifierar man den i ett tidigt skede kan vi bota de flesta, men tar det för lång tid finns det en stor risk för spridning. Genom bra utbildning och rätt instrument har vi läkare blivit bättre på att identifiera sjukdomen snabbare. I Sverige utbildas läkare specifikt för detta på en del vårdcentraler.

Solen är inte helt oväntat den stora ”boven i dramat”

– En annan anledning är att sjukdomen tas upp mycket mer i media idag än för bara några år sedan. Det har medfört att allmänhetens kunskap om sjukdomen har blivit bättre och att fler inser vikten av att ha kontroll på sina hudförändringar, berättar Lampros.

Malignt melanom kan utvecklas var som helst på huden

Lampros berättar vidare att det finns två varianter av melanom. Den ena är Lentigo maligna melanom vanligen utvecklas i ansiktet. Medan Malignt melanom kan dyka upp var som helst på kroppen. Denna skillnad påverkar också de behandlingsalternativ som finns tillgängliga.

– I de allra flesta fall opererar man bort tumören. Men när det gäller Lentigo Maligna melanom finns andra metoder att behandla, som exempelvis strålning och cellgiftliknande salvor. Det kan också vara svårt att operera om tumören har hunnit bli för stor, vilket även det gör att det viktigt med tidig upptäckt.
Men även om prognosen blivit bättre ökar alltså själva sjukdomen fortfarande bland befolkningen. Solen är inte helt oväntat den stora ”boven i dramat”

Det stämmer, många vill ha koll på sina leverfläckar men upplever att det är väldigt svårt. Då brukar jag råda dem att ta bilder med mobiltelefonen och sedan cirka ett år senare se efter vilka förändringar som skett i huden.

– Det är inte enbart solen som orsakar Malignt melanom, men den spelar väldigt stor roll. Det är dessutom så att ju tidigare man exponeras för sol i livet, desto svårare blir det för huden att skydda sig som vuxen. Malignt melanom kan dock även vara genetiskt. Det innebär att sjukdomen kan utvecklas på ställen som inte normalt utsätts av solen, exempelvis i underlivet eller i hårbotten, förklarar Lampros.

Var observant på hudförändringar – framförallt efter 40

– Malignt melanom kan börja utvecklas på en befintlig leverfläck. Solexponering har gjort att det börjar bli cellförändringar i huden. Vanligt är annars att tumören börjar växa av sig själv. Att det först sker en ytlig cellförändring som successivt blir djupare och djupare. Huden börjar förändra sig, kanterna börjar bli asymmetriska, fläcken kan ändra färg, pigmenten kan öka och fläcken kan även tappa färg. Det kan också bli irriterat och rött, berättar Lampros.
Man ska därför vara observant på förändringar av alla leverfläckar som man har på huden. Framförallt gäller detta efter 40 års ålder och när förändringarna sker snabbt.

Dagens smartphones gör det enklare att ha koll, och det är viktigt att ha koll på sina hudförändringar, inte minst under sommaren.

– Ja, när man är under 40 är det mer normalt med hudförändringar och så länge leverfläckarna är symmetriska behöver man inte vara orolig. Dyker det plötsligt upp en ”prick” som växer på ett ställe där man inte har någon leverfläck sedan tidigare ska man naturligtvis vara observant. Även detta gäller framförallt efter 40 års ålder.

Ta bilder på huden med mobiltelefonen

Lampros huvudsakliga råd, förutom att vara försiktig med solen, är att gå igenom huden en eller två gånger per år. Att följa de förändringar som sker och därmed ligga ett steg före Malignt melanom.

– Det stämmer, många vill ha koll på sina leverfläckar men upplever att det är väldigt svårt. Då brukar jag råda dem att ta bilder med mobiltelefonen och sedan cirka ett år senare se efter vilka förändringar som skett i huden.

– Dagens smartphones gör det enklare att ha koll, och det är viktigt att ha koll på sina hudförändringar, inte minst under sommaren, avslutar Lampros Ntintis.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, psykologer och dietister. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Läs mer om hudsjukdomar

Så solar du säkert – Råd från hudspecialisten
Snabbare diagnos vid hudcancer
Vår egen bakterie kan skydda mot hudsjukdomar

Kommentarer inaktiverade.