Boka tid
Boka tid Login För företag
Magdalena Babinska, kardiolog, förmaksflimmer Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss

Magdalena hjälper personer som har förmaksflimmer mfl hjärtsjukdomar

Magdalena Babinska är överläkare i kardiologi och internmedicin på Länssjukhuset i Kalmar. Att kunna hjälpa, diagnosticera och i många fall lugna personer med symtom på hjärtproblem är grunden till hennes passion för kardiologi. ”Kunskapen om hur mycket hjärtat påverkar andra organ i kroppen är en annan viktig anledning”, berättar hon.

Kardiologi är en gren inom medicinen och omfattar studiet av hjärtats funktioner och sjukdomar, inklusive ärftliga hjärtsjukdomar, sjukdomar i hjärtats kranskärl, hjärtsvikt, sjukdomar i hjärtklaffar och hjärtats elektrofysiologi. En läkare som är specialist inom kardiologi kallas för kardiolog.

Rätt vård direkt

Hjälp av specialistläkare via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Magdalena tog sin läkarexamen i Katowice 2001 och arbetade sedan under åtta år på kardiologiska kliniken vid den polska stadens universitetssjukhus. Det betyder att hon nu varit verksam i vad hon kallar den kardiovaskulära världen i 19 år.

– Ja, min chef på sjukhuset i Katowice var kardiolog och lärde mig grunderna. Därefter har mitt intresse för att hjälpa personer med hjärtproblem fortsatt, eller snarare ökat genom åren. Denna period ledde till en specialistexamen i intermedicin och under min specialisttjänstgöring i Polen forskade jag också i ämnet, berättar Magdalena.

Efter att ha arbetat kliniskt under åtta år och en disputation i hemlandet flyttade Magdalena till Sverige 2009. Sedan dess har Landstinget i Kalmar varit hennes arbetsgivare, och 2012 blev hon färdigutbildad kardiolog.

Förmaksflimmer har nästan blivit en folksjukdom

– Mitt fokus har genom åren allt mer riktats mot patienter med bröstsmärtor, arytmier, klaffproblematik, kärlkramp och brister i njurfunktionen. Vartefter jag fördjupat mig i detta har jag upptäckt hur mycket hjärtat påverkar andra organ i kroppen. Detta är grunden till att jag ville fortsätta inom hjärta-kärl.

Magdalena konstaterar att människor i allmänhet inte har så mycket kunskap om den här typen av hjärtproblem. Om man exempelvis upplever blåsljud i hjärtat, är det vanligt att har någon form av dysfunktion i hjärtklaffarna.

– Ja, klaffarna måste fungera bra för att hjärtat ska vara fullt funktionellt. Dåligt fungerande klaffar i hjärtat kan framkalla förmaksflimmer. Förmaksflimmer är i sin tur ett tillstånd som har ökat bland befolkningen. Det har nästan blivit en folksjukdom.

Att förmaksflimmer ökar bland befolkningen har mer än en förklaring, enligt Magdalena.

Ålder, blodtryck och livsstilsfaktorer påverkar

– Risken för att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern. Hjärtat blir mindre elastiskt kan man säga, och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Sedan påverkar det om man har högt blodtryck och där kommer även livsstilsfaktorerna in. Även underliggande orsaker som sköldkörtelsjukdom kan påverka risken.

– Arytmier är oftast inte livshotande i sig, men det kan bli komplikationer i samband med dessa tillstånd så det är viktigt att upptäcka dem i tid. Patienter som kommer till mig kan känna yrsel, ha svimningskänslor, känna ett tryck över bröstet eller hjärtklappning. Då kan det visa sig att det handlar om just förmaksflimmer.

– Förmaksflimmer kan visa sig på många olika sätt, och drabbar numera även yngre personer. Men då är det ofta ärftligt, berättar Magdalena.

Diagnos till personer med hjärtproblem

Sedan två år tillbaka arbetar Magdalena på Diagnosiskt centrum, Fysiologiska kliniken på Länssjukhuset i Kalmar. Där handlar det till stor del just om att ställa diagnos och att ge patienten viktig information och vägledning.

– Många kommer till mig med symtom som oroar dem. Då brukar jag hålla dem under en övervakningsperiod på 24 eller 48 timmar där bland annat blodprover, EKG och ultraljud tas. Då har jag möjligheten att upptäcka arytmier i ett tidigt skede. Det är också viktigt att kunna förklara för patienten vad som händer och att vara ett stöd för dem.

Många personer är naturligtvis oroliga över sina symtom på hjärtproblem men genom att Magdalenas diagnostik går ut på att utesluta olika sjukdomar så kan den också fungera lugnande.

Viktigt att ha ett bra samtal och att man informerar på ett bra sätt

– Förutom de undersökningar, prover och tester man gör så är det viktigt att ha ett bra samtal och att man informerar på ett bra sätt. Det finns många viktiga verktyg och omständigheter som ska falla på plats för att man ska kunna gå vidare med nästa steg mot att må bättre, förklarar Magdalena.

Hjälp via digitala möten vid hjärtproblem

Nu finns Magdalena även tillgänglig för digitala vårdmöten genom ett samarbete med Medicheck. Hon konstaterar att digitala vårdmöten är ett mycket bra komplement till den fysiska vården, även vid misstänkta eller konstaterade hjärtproblem. Digitala möten skapar bra förutsättningar för uppföljning och god kontinuitet.

– Ja, de som söker min hjälp via Medicheck kan dels vara personer som redan är under behandling men som inte tycker att den fungerar så bra. Då behöver man prata med någon som har kunskap om hjärt-kärlsjukdomar. Jag kan vara en second opinion och föreslå andra alternativ gällande bromsande läkemedel mot förmaksflimmer, hjärtklappning eller andra hjärtproblem.

– Man kan självklart också kontakta mig som ett första samtal med vården, om man är orolig för sina symtom och vill få en bedömning om man borde gå vidare genom att kontrollera exempelvis EKG.

– I vissa fall kan man också avsluta efter ett första digitalt samtal genom att jag med min erfarenhet kan ge ett lugnade besked gällande symtomen. Jag ser verkligen fram emot att hjälpa fler genom digitala vårdmöten hos Medicheck, avslutar Magdalena Babinska.

Text: Mats Holmström

Kardiolog online

Träffa Magdalena och andra kardiologer via videosamtal. Frikort gäller. Ingen avgift för barn och ungdom upp till 20 år.

Boka tid

Läs mer om förmaksflimmer och om hjärt-kärl-hälsa

Viktigt att upptäcka förmaksflimmer tidigt
Kalliopi är hjärtspecialist och hjälper personer genom kunskap och interaktion
Prisbelönt innovation adderar tillgänglighet till hjärtspecialister

Kommentarer inaktiverade.