Boka tid
Boka tid Login För företag
Rikard Wicksell, docent och funktionsområdeschef för Medicinsk psykologi på Karolinska Universitetssjukhuset Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

EU-projekt ska underlätta livsstilsförändring vid operation

Det är vanligt att man behöver göra en livsstilsförändring för att minimera risken för komplikationer i samband med operation. Men trots att livet kan stå på spel är det många som inte gör som doktorn säger. EU- projektet Live Incite, som leds av Karolinska universitetssjukhuset, ska råda bot på detta.

Även om räddningen finns inom räckhåll så följer många personer inte ordination i samband med att operation planeras. Det kan handla om att man hoppar över medicin, fortsätter röka inför operationen eller väljer bort aktiviteter som kan vara vägen mot långsiktig hälsa och välmående. EU-projektet Live Incite sätter fokus på frågan om beteendeförändringar kan bli revolutionerande för hela sjukvården.

–  Genom att förstå och förändra beteenden så skulle vi ha större chans att ge patienten bättre möjligheter att själv påverka sin hälsa och tillfrisknande. Men för detta krävs ett nytt arbetssätt. Kan vi åstadkomma det innebär det en ”game changer” i vården, berättar Rikard Wicksell, docent och funktionsområdeschef för Medicinsk psykologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det krävs ett nytt arbetssätt. Kan vi åstadkomma det innebär det en ”game changer” i vården.

Ökat fokus på patientens beteendeförändringar

Wicksell menar att ökat fokus på beteendeförändringar kan bli ett genombrott för hela vården genom att överbrygga det stora gap som i dag finns mellan medicinsk och psykologisk vård. Detta trots att vetenskapligt bevisade metoder finns, som skulle kunna vägleda oss i utvecklingen av mer ändamålsenlig sjukvård. Det handlar om metoder som är baserade på kognitiv beteendeterapi.

– Det finns många exempel på sjukdomstillstånd där vården bara kan göra en del av jobbet, som att undersöka, behandla, operera eller förskriva medicin. Om patienten är en passiv mottagare och inte tar hand om sig själv på ett långsiktigt hållbart sätt, till exempel drar sig undan sociala sammanhang, avstår fysisk aktivitet, eller vänder på dygnet så uppstår ett beteendemönster som är negativt för hälsan.

Det finns många exempel på sjukdomstillstånd där vården bara kan göra en del av jobbet.

Lösningen är enligt Rikard Wicksell att arbeta mer systematiskt med att förstå och förändra beteenden. En del av detta är att höja kunskapen kring beteendemönster hos all vårdpersonal, från undersköterskor till överläkare.

E-hälsolösningar hjälper till med livsstilsförändring

–  Vi måste tänka i beteendetermer och analysera problemet på samma sätt som vid feber, blodförlust och hjärtsjukdomar. Beter sig patienten på ett sätt som är förenat med ohälsa, så är beteendemönstret en avgörande faktor. Utmaningen och målet är att få patienten själv att äga frågan om sitt eget tillfrisknande, säger Wicksell.

På Karolinska utvecklar man nya vårdformer som innefattar e-hälsa och i arbetet med att förstå och påverka beteenden kan e-hälsolösningar spela en viktig roll. Med hjälp av exempelvis en app kan vården nå patienter vars tillfriskande kräver en beteendeförändring, men där den fysiska sjukvården inte kan vara tillgänglig dygnet runt.

– Ett digitalt verktyg kan möjliggöra att behandlingen blir tillgänglig för patienten alla dygnets timmar.

Utmaningen och målet är att få patienten själv att äga frågan om sitt eget tillfrisknande.

Fakta Live Incite

Projektet finansieras av EU:s Horizon2020 och blev högst rankat inom sin utlysning: Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Det 3-åriga projektet startade i oktober 2016 och leds av Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Hospital Clinic i Barcelona och Karolinska Institutet. Målet är att minska komplikationerna för patienter som genomgår operation. Projektet använder sig av förkommersiell upphandling som ett verktyg för att utmana marknaden att ta fram lösningar som ännu inte finns men som vården behöver.

Bild: Rickard Wicksell
Fotograf: Martin Stenmark

Läs mer på Hjärta för Vården

Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa
Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar
Överläkare Stefan Branth om proaktiv och digital vård

Kommentarer inaktiverade.