Boka tid
Boka tid Login För företag

Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2021

Medicheck arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker dessa områden. För att förbättra vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ytterligare har vi under 2021 kontinuerligt kompletterat ledningssystemet med riktlinjer för verksamhetens stödprocesser. Vi har under 2021 samlat kompetens och resurser för kvalitets- och uppföljningsarbete i en särskild grupp med ansvar för företagets löpande kvalitetsarbete.

En mycket viktig del i vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att alla, såväl behandlare som stödjande personal, har en samsyn och känner delaktighet i verksamhetens mål och visioner. Det är viktigt för oss att kvalitetsarbete bedrivs på olika nivåer och att alla känner delaktighet i det arbete.

Ladda ner

Läs hela bokslutet och berättelsen i separat bilaga.

Ladda ner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2021

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Vi samarbetar med