Boka tid
Boka tid Login För företag

Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2018

Medicheck arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitets-, patientsäkerhetsfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker dessa områden. För att förbättra vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ytterligare har vi under 2018 kontinuerligt kompletterat ledningssystemet med riktlinjer för verksamhetens stödprocesser. I en relativt ny verksamhet som är i ständig utveckling har det varit en stor utmaning för hela företaget som vi klarat med bra resultat. Mycket arbete återstår, men grunderna för kvalitetsarbetet är lagd.

En mycket viktig del i vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att alla, såväl behandlare som stödjande personal, har en samsyn och känner delaktighet i verksamhetens mål och visioner. Det är viktigt för oss att kvalitetsarbete bedrivs på olika nivåer och alla känner delaktighet i det arbete.

Ladda ner

Läs hela bokslutet och berättelsen i separat bilaga.

Ladda ner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2018

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Vi samarbetar med