Boka specialist
Boka specialist Login English

Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2018

MediCheck arbetar systematiskt och strukturerat med kvalitets-, patientsäkerhetsfrågor och har ett gemensamt ledningssystem som täcker dessa områden. För att förbättra vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete ytterligare har vi under 2018 kontinuerligt kompletterat ledningssystemet med riktlinjer för verksamhetens stödprocesser. I en relativt ny verksamhet som är i ständig utveckling har det varit en stor utmaning för hela företaget som vi klarat med bra resultat. Mycket arbete återstår, men grunderna för kvalitetsarbetet är lagd.

En mycket viktig del i vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är att alla, såväl behandlare som stödjande personal, har en samsyn och känner delaktighet i verksamhetens mål och visioner. Det är viktigt för oss att kvalitetsarbete bedrivs på olika nivåer och alla känner delaktighet i det arbete.

Ladda ner

Läs hela bokslutet och berättelsen i separat bilaga.

Ladda ner Kvalitetsbokslut och patientsäkerhetsberättelse 2018

Våra partners