Boka tid
Boka tid Login För företag
Sofia Antonsson, dietist och IBS-expert. Foto: Sandra Birgersdotter Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Kostbehandling mot IBS

Många av oss drabbas av besvär i mag- och tarmkanalen. Ämnet är hett inom forskningen och livsstilsfaktorer som stress påverkar maghälsan i allra högsta grad.  ”En orolig mage påverkar hjärnan och tvärtom”, säger dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson som förespråkar en kombinationsbehandling vid magbesvär, där stresshantering bör vara en betydande del.

– Mag- och tarmfunktionen har också stor betydelse för utvecklingen av flera andra sjukdomstillstånd förutom tarmdiagnoser som IBS, Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Det är ytterligare en anledning till att magen idag är ett hett ämne inom forskningen, konstaterar Sofia Antonsson.

En guide om mag- och tarmbesvär

Sofia har tillsammans med dietistkollegan Jeanette Steijer och fysioterapeuten Beatrice Fröling släppt sin fjärde bok ”Magkänsla – Handboken för dig med IBS och orolig mage”. Sofias tidigare böcker har till största delen bestått av IBS-vänliga recept, boken Magkänsla fungerar som en guide om hur mag- och tarmkanalen fungerar, hur den påverkas av vad vi äter och hur man hanterar stress i vardagen.

– Ja, här tar vi ett helhetsgrepp på magen och tarmen. Vi vänder oss alltså till alla med krånglande mage, oavsett om man har IBS eller annan diagnos. Den första av tre delar beskriver hur mag-tarmkanalen fungerar och vad diagnosen IBS egentligen innebär. Del två tar upp kostbehandlingen för personer med IBS, FODMAP. Hela del tre består av information och tips kring den viktiga aspekten med stress och hur den påverkar vår maghälsa och tvärtom. Man får tips om bland annat andning och hur man på olika sätt kan hantera stressen i vardagslivet. Långvarig stress är negativt för kroppen på flera sätt, påpekar Sofia.

Mag-och tarmkanalen påverkas av stress vilket kan leda till en orolig mage. Det finns en tydlig koppling mellan hjärnan och magen och hormoner, näringsämnen och substanser som påverkar signaleringen mellan dem. Det handlar om en tvåvägskommunikation. En orolig mage påverkar hjärnan och tvärtom.

Få hjälp av en specialist på mag- och tarmbesvär

Om du mår dåligt kan du få hjälp av en specialist inom mag- och tarmbesvär – utan remiss. Mötet sker via videosamtal.

Hitta din specialistläkare här

IBS kopplas ofta ihop med stress och depression

– Stress är ofta förknippat med det hormonella systemet i kroppen och ämnen som adrenalin, noradrenalin, kortisol och serotonin. Många kan känna igen sig i situationen att man kan behöva tömma tarmen akut när man känner sig rejält stressad och/eller nervös. Har man diagnosen IBS finns också en ökad kommunikation mellan nerver i tarmen och hjärnan, vilket kan leda till en ökad smärtkänslighet.

– En stor andel av de som har problem med psykisk ohälsa också har problem med magen. Dessutom har stress också en negativ inverkan på tarmbakterierna. Bakterierna blir färre av stress vilket i sin tur påverkar produktionen av signalsubstansen serotonin.

FODMAP en kostbehandling som lugnar magen

Att själv lära sig om mag-och tarmfunktionen och om stresshantering är givetvis en fördel och något som Sofia hoppas att den nya boken ska bidra till. Annars är grundregeln om man har en mage som krånglar att vända sig till läkare först och sedan konsultera med en dietist. Genom företaget Belly Balance erbjuder Sofia och hennes kollegor också online-kurser och månatlig rådgivning på nätet.

– Våra online-tjänster är ett resultat av att vi samlat vår kliniska erfarenhet genom att behandla krånglande magar med stresshantering i beaktande och att vi utbildat dietister från hela Sverige i kostbehandlingen FODMAP. Men också av att det samtidigt finns relativt få dietister i förhållande till hur många magar som krånglar. Det är dessutom en ganska krävande behandling och beroende på var man bor så kanske man inte har möjlighet att besöka en dietist så ofta som krävs.

Det är alltför många som går omkring med krånglande magar utan att ens veta om att de kan ha IBS och av de som sedan får diagnos är det få som känner till att det faktiskt går att få bra hjälp. Genom kostomläggning och stresshantering kan man uppnå en bra magkänsla och det vill vi att fler ska få ta del av.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Sandra Birgersdotter

Läs mer om Chrons sjukdom och IBS

Crohns sjukdom – Mindre besvär vid tidig diagnos och regelbunden uppföljning
Sofia Antonsson har effektiv metod mot IBS
Videosamtal ger ökat stöd för personer med övervikt

 

Kommentarer inaktiverade.