Boka tid
Boka tid Login För företag

Kamilla Portala är specialist inom psykiatri och smärtlindring

Jag är specialist inom psykiatri sen 1999 och inom smärtlindring sen 2004. Jag är född i Polen och tog min läkarexamen 1987 och bosatte mig i Sverige. Jag har arbetat över 10 år inom min egen psykiatripraktik i Spanien.

Jag har ett stort intresse för neuropsykiatri vilket resulterat i en doktorsavhandling. Jag är intresserad av utveckling och behandling av posttraumatiskt stressyndrom, psykiskt trauma, psykosomatisk, psykiska besvär vid somatiska sjukdomar och behandlingar.

Jag talar svenska, engelska, polska och spanska.

Jag kan hjälpa dig med bland annat följande:

 • Diagnos vid olika psykiska besvär och bedöma behandlingsform
 • Sätta in behandling vid olika psykiatriska diagnoser
 • Bedömning av redan insatt behandling och erbjudande av eventuella alternativ
 • Råd om hur du hanterar och går vidare med dina besvär
 • Råd gällande förhållningssätt vid psykisk ohälsa och eller diagnos hos en närstående
 • Second opinion
 • Kronisk stress
 • Psykiskt trauma och posttraumatiskt stressyndrom
 • Ångest i olika former
 • Depression
 • Psykosomatiska besvär
 • Kronisk smärta
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Psykiatriska symptom vid somatiska sjukdomar
 • Terapeutiska insatser
 • Receptförskrivning

Träffa en specialistläkare inom psykiatri

Få hjälp av Kamilla eller en annan specialistläkare inom psykiatri. Du behöver ingen remiss.

Boka tid här

Vi samarbetar med