Boka tid
Boka tid Login För företag
Kalliopi Gkounti, specialistläkare inom hjärtsjukdomar, kardiolog Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Kalliopi är hjärtspecialist och hjälper personer genom kunskap och interaktion

Att hjälpa personer med hjärtsjukdomar kräver ofta snabba beslut. Det är en av anledningarna till att Kalliopi Gkounti valde att bli hjärtspecialist (kardiolog). Efter ett år vid hjärtmottagningen på Angereds sjukhus övergick hon i årsskiftet till att arbeta som stafettläkare med bas i Göteborg.

– Att vara stafettläkare innebär att jag arbetar på de sjukhus där det finns behov. Schemat är dock lagt i förväg så att jag kan följa mina patienter på samma sätt som tidigare, förklarar hon.

Kalliopi har alltid varit intresserad av akutvård, kanske just för det är en del av vården där de snabba besluten ständigt står i centrum. Utbildningen genomförde Kalliopi i hemlandet Grekland där hon började arbeta som hjärtspecialist år 2009. Hon kom till Sverige första gången 2014 och arbetade då på sjukhuset i Motala. Efter en tid återvände hon tillfälligt till Grekland för att ett år senare återvända till Sverige och Angereds sjukhus.

Specialistläkare inom hjärta-kärl

Här kan du få hjälp av en specialistläkare (kardiolog) – utan remiss. Mötet sker via videosamtal.

Se vilken hjälp du kan få

Både akuta och kroniska hjärtsjukdomar

– Jag jobbade mycket på akuten som kardiolog i Grekland. Där är akuten inte en separat avdelning som i Sverige. Även här i Sverige arbetar jag ibland på akutmottagningar men hjärtsjukdomar kräver också i allmänhet att man ofta måste ta snabba beslut. Det gäller såväl vid behandling av kroniska patienter som de som kommer till mig med sina första symptom, berättar Kalliopi.

Till Kalliopi kan man komma både med akuta och kroniska hjärttillstånd. Vanliga besvär som hon behandlar är hjärtsvikt, hjärtrytmrubbningar, klaffel och hypertoni. Hypertoni är det latinska namnet för högt blodtryck och Kalliopi behandlar framförallt sekundär hypertoni som innebär högt blodtryck till följd av andra sjukdomar.

Förståelse för sjukdomens utveckling och behandling

Oavsett vilken hjärtsjukdom som Kalliopi behandlar är hennes största utmaning att ge patienten det som inom sjukvården kallas för ”compliance”.

– Compliance innebär för mig att det är viktigt att personer får en bra förståelse för sin sjukdom och vad den innebär för deras livssituation. Att få rätt information, att de förstår varför de använder medicinerna och vad varje läkemedel gör för just deras sjukdom. Patienter måste också förstå att de i de allra flesta fall ska använda medicinerna under resten av livet och acceptera detta.

Det är viktigt för mig att prata mycket med de personer jag träffar. För att skapa förståelse för sjukdomens utveckling, hur vi ska behandla och hur mycket uppföljning som behövs.

Något som också är viktigt vid behandling av hjärtsjukdomar är att motivera patienterna att komma på planerade återbesök oavsett hur de för tillfället känner sig, påpekar Kalliopi.

Det är svårt att upptäcka förändringarna vid hjärtsjukdomar

– Vid flera hjärtsjukdomar kan det ske en försämring utan att patienten omedelbart märker det. Arytmier, eller hjärtrytmrubbningar, är ett exempel på ett tillstånd där man inte alltid känner förändringarna men där det är väldigt viktigt att trots detta följa planen. Hjärtsjukdomar är alltid allvarliga men det är olika svårt att motivera patienten från fall till fall.

Forskning och utveckling inom hjärtsjukdomar pekar på att framtidens vård inom området går en allt ljusare framtid till mötes, tycker Kalliopi.

– Det händer mycket och mycket har hänt! Ett exempel är att man idag kan leva på ett mycket bra sätt efter en akut hjärtinfarkt jämfört med tidigare. Detta genom att man idag direkt öppnar upp det tilltäppta kranskärlet för att få igång blod- och syretillförseln igen. Vi kardiologer lägger i samband med det också en ”stent”  som håller kärlet öppet och ska förhindra framtida förträngningar. Det här innebär bland annat att hjärtpatienter numera inte drabbas lika ofta av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt. Så det är ett stort framsteg!

Viktigt att kontakta hjärtspecialist direkt vid problem

– Vi kan idag också hjälpa personer med hjärtsvikt att undvika hjärtrytmrubbningar på ett mycket bättre sätt. Detta genom nya typer av implantat som håller hjärtrytmen under kontroll, berättar Kalliopi.

Vilka är dina viktigaste råd rörande hjärtsjukdomar?

– Har man exempelvis hjärtsvikt är det oerhört viktigt att ta kontakt med sin läkare direkt om man känner att man andas sämre i liggande läge, upplever en snabb viktuppgång eller känningar bröstet. Då ska man absolut inte vänta med att kontakta läkare för att justera medicineringen. Väntar man för länge riskerar man annars att hamna på akuten. Vi läkare vill inte att man ska behöva lägga in på sjukhus flera gånger, det är bättre att justera medicineringen i tid.

– När det gäller att förebygga hjärtsjukdomar upplever jag att förståelsen för de råd som vi inom vården ger angående exempelvis rökning, alkohol och kost ökar. Generella riskfaktorer för hjärtsjukdomar blir alltså bättre! Men i allmänhet kan man säga att det moderna samhällets utveckling där bekvämligheten ökar i form av bland annat mindre rörelse och mer snabbmat inte gynnar utvecklingen. Därför är mitt viktigaste råd att börja med en sund livsstil så tidigt som möjligt i livet. Något att tänka på för alla som har barn med andra ord, avslutar Kalliopi Gkounti.

Text: Mats Holmström

Läs mer på Medicheck

Egen hjärtmonitor hemma ska förebygga hjärtsjukdomar
Personer med hjärtsjukdomar träffar läkare via videosamtal
Hjärtpatienter får en egen coach

Kommentarer inaktiverade.