Boka tid
Boka tid Login För företag
Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Hjärt-kärlsjukdomar minskar och personer med diabetes är vinnarna

Läkare Aidin Rawshani konstaterar att hjärt-kärlsjukdom har minskat rejält i Sverige sedan slutet av 90-talet. Resultatet går att utläsa från en studie som publicerades nu i år och som baserats på långtidssdata från personer med diabetes och förekomsten av hjärt-kärlsjukdom under 1998-2014. Relativt sett är det personer med diabetes typ 1 och 2 som är de stora vinnarna, menar han.

Även om förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos individer med diabetes i Sverige minskade kraftigt under perioden så var trenden hos befolkningen i övrigt densamma, men inte fullt lika stark. Hos personer med diabetes typ 1, där medelåldern låg på 35 år, minskade förekomsten av hjärt-kärlsjukdom med 40 procent under perioden. I den jämnåriga kontrollgruppen med diabetsfria personer var minskningen 10 procent.

– Det är en enorm förbättring och ett kvitto på vad som hänt inom diabetes- och hjärt-kärlsjukvården i hela Sverige, säger Aidin Rawshani, läkare och doktorand inom molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin.

Hjärt-kärlsjukdom minskade med 50 procent hos personer med typ 2-diabetes

Hos personer med diabetes typ 2, med medelåldern 65 år, minskade fallen av hjärt-kärlsjukdom med 50 procent. Hos de jämnåriga kontrollpersonerna utan sjukdomen sjönk förekomsten med 30 procent.

– Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes. Det har gjorts mindre studier som antytt förbättringar, men ingen av den här omfattningen hos individer med diabetes, säger Aidin Rawshani.

Totalt studerades drygt 2,96 miljoner individer varav 37 000 med diabetes typ 1 och 460 000 med typ 2. Resultaten i studien bygger på samkörningar av uppgifter från Nationella Diabetesregistret, Dödsorsaksregistret och den del av Patientregistret som gäller slutenvård.

Vi blev förvånade över resultaten, både för den allmänna befolkningen och för personer med diabetes.

Utöver ålders- och könsmatchningen såg man också till att grupperna som jämfördes var socioekonomiskt och geografiskt matchade. Detta via registeruppgifter från LISA (Longitudinell integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier). Av de dödsfall som skedde i de studerade grupperna under perioden utgjorde död i hjärt-kärlsjukdom en majoritet. Personer med diabetes har tidigare visats ha två till fem gånger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Ökad användning av förebyggande mediciner för hjärt-kärlsjukdom

– Ett huvudfynd i studien är att både dödsfall och hjärt-kärlsjukdom sjukdom minskar i befolkningen, både hos matchade kontroller och hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Ett paradoxalt fynd är att individer med typ 2-diabetes gjort en mindre förbättring över tid vad gäller dödsfall jämfört med kontrollerna, medan personer med typ 1-diabetes har gjort en lika stor förbättring som kontrollerna, konstaterar Aidin Rawshani.

De positiva trender som observerats i studien beror troligtvis på ökad användning av förebyggande mediciner för hjärt-kärlsjukdom, framsteg inom revaskularisering av förträngda blodkärl samt att diabetesvården i övrigt fungerar bra med behandlingsriktlinjer och kvalitetsarbete.

– Vår undersökning och analys omfattar inte förklaringar till de här trenderna men vi tror att det handlar om bättre kontroll av riskfaktorer, bättre patientutbildning, bättre integrerade behandlingssystem för individer med kroniska sjukdomar och individuell vård för individer med diabetes. Ofta finns det ett helt team kring patienten som ser till individens behov, säger Aidin Rawshani.

Fakta: Studien publiceras i The New England Journal of Medicine. Länk till artikeln:  www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608664?query=featured_home

Foto: Elin Lindström Claessen

Läs mer på Hjärta för Vården

Lovande studie banar väg för läkemedel mot diabetes typ-2
Peter Jihde vill hjälpa andra som har diabetes

Kommentarer inaktiverade.