Boka tid
Boka tid Login För företag
medicheck cross solutions Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Hemmonitorering ger ökad trygghet – Medicheck och Cross tecknar avtal

Medicheck, som erbjuder specialistläkare online och Cross Technology Solutions, som utvecklat plattformen LifePod för hemmonitorering av patienter med kroniska eller långvariga sjukdomar har ingått samarbetsavtal. Samarbetet syftar till att avlasta den hårt ansatta hälso- och sjukvården med en tjänst för distansuppföljning och specialistläkare online.

– Det blir väldigt kraftfullt att kombinera effektiv hemmonitorering med LifePod och vårduppföljning när det behövs, med våra specialistläkare inom flera olika områden. Det blir en extra trygghet för både patient och vårdpersonal att ha tillgång till dagligt uppdaterad data, säger Kenneth Ilvall, medicinskt ansvarig läkare på Medicheck.

Grundidén med LifePod är att ge patienten ett konkret verktyg för att bevaka olika parametrar som påverkar det individuella hälsotillståndet och samtidigt föra över den informationen till vårdgivaren för att ge en patientöversikt, rangordnat efter medicinsk prioritet – tillgängligt närsomhelst.

Vårdgivaren vet därmed alltid vem som mår bra, vem som behöver observeras och vem som omgående behöver en medicinsk åtgärd. Det resulterar i ett proaktivt arbetssätt – vårdgivaren kan tidigt få information om akuta sjukdomsförändringar och utifrån denna information göra proaktiva medicinska insatser, som i sin tur kan förhindra eskalerande förlopp.

– Vi har en lång erfarenhet av distansuppföljning inom ett tiotal olika kroniska hälsotillstånd. Med LifePods unika bredd tillsammans med Medichecks utbud av digitala kliniker har vi nu möjlighet att erbjuda hälso- och sjukvården avlastning i den löpande uppföljningen av kroniskt sjuka patienter, säger Dag Westberg, försäljnings- och partneransvarig på Cross.

För mer information, kontakta gärna

Medicheck
Pierre Stenberg, Chief Commercial Officer, Medicheck
+46-704 54 23 03, pierre.stenberg(a)medicheck.se

Christian Tärnholm, CMO (för generella pressfrågor), Medicheck
+46-708 18 20 22, christian.tarnholm(a)medicheck.se

Cross Technology Solutions
Dag Westberg, Director Sales & Strategic Alliances
+46-703-36 45 02, dag.westerberg(a)cross-solutions.com

Cathrin Jung, CommunicationsManager
+46-701-48 04 18, catrin.jung(a)cross-solutions.com

Om Medicheck

Medicheck är ett svenskt vårdföretag som består av ett nätverk med drygt 250 anslutna specialistläkare och 40 sjuksköterskor. I Stockholm arbetar 20 personer med kommunikation, teknik och support. Medicheck erbjuder digital vård nationellt genom specialistläkare och lokalt med sjuksköterskor på 30 vård- och vaccinationsmottagningar på apotek runt om i landet. Medicheck har endast kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Mer information: www.medicheck.se

Medicheck är tillgängligt via medicheck.se och apparna på App Store och Google Play.

Om Cross Technology Solutions

Cross är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar eHälso-plattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som behöver följas. Cross erbjuder distansuppföljning för ett tiotal olika tillstånd. Mer information: www.cross-solutions.com

Om eHälsoplattformen LifePod

LifePod är ett beslutsstöd till vårdgivaren som via en automatisk och unik prioriteringsfunktion identifierar de mest behövande patienterna – tillgängligt närsomhelst. Patienten, i sin tur, har tillgång till en individanpassad och mulitspråk-applikation för egenvård och rapportering av värden till vårdgivaren.
LifePod-plattformen är CE-märkt och har visat klinisk evidens och används idag både inom offentlig och privat vård.

Kommentarer inaktiverade.