Boka specialist
Boka specialist Login English

Hans-Jörgen Nilsson är specialistläkare inom hjärta-kärl

Jag är kardiolog och överläkare på Arytmikliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och jag hjälper personer som har hjärtrytmrubbningar. Jag är specialiserad inom så kallade arytmier, där förmaksflimmer är den vanligaste diagnosen. Jag hjälper även till med andra förekommande arytmier och hjärttillstånd som till exempel hjärtsvikt. De personer som kommer till mig har ofta problem som hjärtklappning eller oförklarlig andnöd och andfåddhet.

Jag har varit klinisk verksam sedan 1999 och under de första åren arbetade jag mest med internmedicin på akutmottagningar. På akuten ställs man bland annat inför diabetes, bröstsmärtor, lungsjukdomar och infektionssjukdomar. Men det handlar också väldigt mycket om kardiologi och det här med hjärtat var något som jag tidigt upplevde som mest spännande. Jag blev specialistläkare i internmedicin 2005 och senare ”dubbelspecialist” då jag var färdigutbildad kardiolog 2012.

På MediCheck kan jag bland annat hjälpa dig med

  • Stöd och råd vid första symtom
  • Följa upp din sjukdom och ge råd om det behövs vidare utredning
  • Tolka EKG-mätningarna åt dig som använder Coala Heart Monitor
  • Ändringar och justeringar och råd kring läkemedel
  • Information om din hjärtsjukdom
  • Råd kring vidare utredning

Få hjälp av specialistläkare inom hjärt-kärlsjukdomar

Träffa Hans-Jörgen eller en annan specialistläkare inom hjärt- och kärlsjukdomar. Du behöver ingen remiss.

Det kostar inget att logga in. Du betalar först vid en eventuell bokning.

Se lediga tider

Våra partners