Boka tid
Boka tid Login För företag
Digitalisering, Akademiska sjukhuset Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Digitalisering av framtidens vård

Inneliggande patienter ska genom digitalisering få testa att använda surfplattor vid behandling. Förutom underhållning ska surfplattorna hjälpa med bland annat med information om sjukhuset och avdelningens rutiner samt diagnos och översättning. Snart påbörjas innovationsprojektet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Det här är ett projekt under tre månader där vi vill se hur en så kallad patientplatta kan underlätta både för patient och personal. Vi ser det som en lösning där alla vinner. Patienten får tillgång till tjänster och information som gör sjukhusvistelsen mer trivsam, samtidigt kan kommunikationen mellan patient och vårdpersonal underlättas via hjälp med översättning där behov finns, säger projektledare Susanne Ek Rundblom. Hon är i grunden statsvetare och sedan 2013/2014 är programledare för Framtidens Akademiska sjukhus.

Få hjälp av specialistläkare digitalt

Här kan du träffa en specialistläkare genom videosamtal eller meddelanden.

Hitta din specialist här

Nya vårdavdelningar

Framtidens Akademiska sjukhus är en genomgripande ny- och ombyggnation på universitetssjukhuset i Uppsala.

Susanne Ek Rundholm

– Ja, det är sjukhusets program för de större utvecklingsprojekten och löper från cirka 2013–2023. Vi renoverar två hus med vårdavdelningar från grunden och bygger en helt ny vård- och behandlingsbyggnad som bland annat huserar operation, röntgen, onkologisk vård och urologi. Detta innebär en stor utvecklingsresa för sjukhuset då vi får helt nya vårdavdelningar med en annan utformning än tidigare, exempelvis med enpatientrum. Vi får också en helt ny högteknologisk maskinpark och operationssalar.

– Syftet med programmet är att rusta sjukhuset för framtiden och därigenom säkerställa vår position som ett ledande universitetssjukhus i Sverige inom vård, forskning och utbildning. Moderna och ändamålsenliga lokaler, utrustning och arbetssätt ska ge bättre förutsättningar för att nå sjukhusets långsiktiga mål, berättar Susanne.

Modern teknik ger stora möjligheter

Utvecklingen av digitala tjänster är ett viktigt fokusområde inom Framtidens Akademiska sjukhus och nu ska patientplattor testas på en barnonkologisk och en rehabiliteringsmedicinsk avdelning på sjukhuset.

Surfplattor ger stora möjligheter till utveckling av tjänster som underlättar för både patient och personal.

– Till exempel ser vi behov som förenklad matbeställning, möjlighet till information om diagnos, behandling och rehabilitering samt att patienten även kan få tillgång till sin journal på nätet.

De tjänster som testas är framtagna utifrån personalens önskemål och det är deras och patienternas behov som styr vad som ska utvecklas.

– Det stämmer. Projektet hade vissa idéer initialt om vad som kan testas i en platta och diskuterade detta med de två aktuella avdelningarna. Deras synpunkter ledde fram till att en översättnings-app och en informations-app blir projektets fokus. Patienters synpunkter samlas in efter användande via de utvärderingar som finns inbyggda i plattorna i form av appar, berättar Susanne.

Utveckling genom digitalisering

– Hur digitaliseringen ska hanteras och implementeras blir upp till respektive sjukhus då alla har olika strategier. Avseende plattor kan man se många användningsområden. Dels i kommunikationen mellan personal och patient men även inom mer administrativa processer inom vården.

Digitalisering av olika processer är ett faktum, även inom sjukvården.

– Dock finns frågeställningar som vi måste lösa kring användandet av elektronisk utrustning. Till exempel i närhet av medicinteknisk utrustning och med hänsyn till hygienaspekter.

– När projektet avslutats och utvärderats ska diskussion föras med ansvarig projektägare och styrgrupp om vi ska lägga fram ett förslag till sjukhusledningen om ett bredare införande. Detta måste dock synkas med andra initiativ inom sjukhuset. En analys krävs kring vilka behov sjukhuset har som helhet och om plattor kan möta det behovet.

Vad är mer på gång inom ”Framtidens Akademiska sjukhus”?

– Vi har börjat planera för inflyttningen i den nya vård- och behandlingsbyggnaden vilket sker vid årsskiftet 2018/2019. Ett stort antal medicintekniska utrustningar är upphandlade och planeras för installation. Vi arbetar också med analys kring fler nya IKT-system (informations- och kommunikationsteknik) men vi får återkomma när vi vet mer vad som blir aktuellt att installera både i den nya byggnaden och på sjukhuset i övrigt, avslutar Susanne.

Text: Mats Holmström
Fotograf: Hannes Ljunghall

Läs mer om ny teknik i vården

App visar individuella mål för ögontryck vid glaukom
Personer med hjärtsjukdomar träffar läkare via videosamtal
Snart kan du läsa din journal på nätet

Kommentarer inaktiverade.