Boka tid
Boka tid Login För företag

Företagsvård med snabb access – i hela landet

Hos oss får dina medarbetare hjälp av specialistläkare inom 24 timmar. Vi hjälper till med medicinsk bedömning, behandling och uppföljning. Allt för att dina medarbetare ska få en så snabb återhämtning som möjligt. Något om kostnad för frånvaro från arbete och förebygga långvarig sjukfrånvaro, psykisk ohälsa. Vi erbjuder:

  • Testning
  • Provtagning
  • Utredningar vid behov

Intyg

För vissa medarbetare ställer man lite högre krav vid frånvaro. Det innebär ofta att medarbetaren behöver ett läkarintyg från första dagen.

Våra specialister hjälper till med en bedömning av medarbetarens arbetsförmåga och utfärdar intyg som underlag för dig som arbetsgivare. Underlaget kan även ligga till grund för insatser som främjar din kollegas hälsa och arbetsförmåga.

Så här går det till

”Våra ungdomar är mellan 15-20 år och deras erfarenheter och användning av datorer och mobiler gör att dom har lättare att prata och känner sig mer bekväma med att prata med psykiatriker via videosamtal. Speciellt klienter med ADHD, ADD och Autism.” Karin, vårdsamordnare, Meby Behandlingshem

Utredningar

I vissa fall behöver vi gå lite djupare för att hitta orsaken till din medarbetares besvär eller sjukdom. Vi utför utredningar inom många områden som till exempel hjärta, psykiatri, mage tarm och hud.

Det viktigaste är att minimera obehag och lidande och om möjligt sätta in lämplig behandling med kort ledtid. Utredningar sker enligt överenskommelse och debiteras separat.

Läs mer om utredningar

”Händer att vi bokar akuta tider mellan ronder vid misstänkt psykos eller om någon suicid. Tillgängligheten är suverän med digital vård och löpande kontakten med psykiatriker fungerar felfritt.” Karin, vårdsamordnare, Meby Behandlingshem

Kontakt

Pierre Stenberg
Business Area Manager
pierre.stenberg(a)medicheck.se