Boka tid
Boka tid Login För företag
Cecilia Bergh, sjukgymnast och doktorand på Universitetssjukhuset i Örebro Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Förebygg hjärtsjukdomar genom att hitta riskfaktorer i tonåren

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som stress och fysisk kondition kan identifieras redan i tonåren. Cecilia Bergh, sjukgymnast och doktorand på Universitetssjukhuset i Örebro, berättar hur viktigt det är att känna till riskerna för att kunna förebygga dessa sjukdomar tidigt.

Cecilia Bergh har jobbat många år med strokepatienter i sin roll som sjukgymnast på neurokliniken. I sin avhandling undersöker hon riskerna för hjärtkärlsjukdomar genom att utvärdera kopplingar mellan sämre hälsa i tonåren och sjukdomar senare i livet. Från resultatet kan vi lära oss vad som kan förebygga dessa sjukdomar i ett allt tidigare stadie.

–  Egenskaper som låg stresstolerans, låg fysisk kondition, högt blodtryck och ohälsosam vikt är exempel på riskfaktorer som man bör känna till tidigt i livet för att kunna förebygga hjärtkärlsjukdomar, menar hon.

Stresstolerans och kondition är kopplade till stroke och hjärtsjukdom

Cecilias avhandling är baserad på registerbaserade epidemiologiska studier. Data från mönstringsregistret och andra nationella svenska register har använts för att inhämta information från mer än 250 000 män födda 1952 till 1956. Dessa män har kunnat följas från mönstringstillfället i sena tonåren upp till 58 års ålder.

– Syftet med avhandlingen var att undersöka hur fysiska och psykiska egenskaper i tonåren är kopplade till risken för stroke och kranskärlssjukdom långt senare i livet, men också hur risker i vuxen ålder kan påverka.

Låg stresstolerans i tonåren gav markant ökad risk för stroke och kranskärlsjukdom i vuxen ålder. Ohälsosam vikt och förhöjt blodtryck i tonåren var även kopplade till sämre prognos efter stroke.

– Psykosocial stress har tidigare kopplats till en ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Men i min avhandling har vi utvärderat stresstolerans i tonåren som en riskfaktor. Jämfört med män med hög stresstolerans hade män med låg stresstolerans i tonåren en markant ökad risk både för stroke och kranskärlsjukdom i vuxen ålder. Flera egenskaper i tonåren som låg stresstolerans, ohälsosam vikt och förhöjt blodtryck var även kopplade till en sämre prognos efter stroke, berättar Cecilia Bergh.

Låg stresstolerans kan slå ut skyddet av en god kondition

Ett överraskande resultat var att god fysisk kondition, som tidigare kopplats till minskad risk för hjärtkärlsjukdom, inte verkade ha samma positiva inverkan för män med låg stresstolerans. En förklaring kan vara att män med låg stresstolerans i tonåren har svårare att behålla god kondition upp i vuxen ålder.

– Vi har även undersökt sambandet mellan svåra infektioner i vuxen ålder och långtidsrisken för efterföljande hjärtkärlsjukdom. Vi observerade att sjukvårdskrävande blodförgiftning eller lunginflammation medför en ökad risk för hjärtkärlsjukdom, inte bara i samband med infektionen utan även under flera år efteråt.

Ett överraskande resultat var att god fysisk kondition inte verkade ha samma positiva inverkan för män med låg stresstolerans.

Även om hjärtkärlsjukdom vanligtvis inte uppvisar symtom förrän i vuxen ålder, finns data som tyder på att sjukdomen kan ha ett långt förlopp med start redan i barndomen. En blandning av olika riskfaktorer under hela livet kan avgöra risken för hjärtkärlsjukdom men enskilda exponeringar senare i livet kan också ha betydelse oberoende av denna riskökning.

Aldrig för sent att påverka risken för ny stroke

För att förebygga hjärtkärlsjukdom verkar det alltså betydelsefullt att redan i tonåren röra på sig regelbundet, men också att lära sig hantera stress.

– Men även om man fått en stroke är det viktigt att tänka på livsstilsfaktorer och stresshantering. Det kan påverka risken för en ny stroke. Vårt tolkning är att det aldrig är för tidigt och kanske heller aldrig för sent att försöka förebygga hjärtkärlsjukdom, säger Cecilia Bergh.

Fakta: Välkända påverkbara riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i vuxen ålder är högt blodtryck, rökning, högt BMI, höga blodfetter, låg fysisk aktivitet, alkohol, diabetes, tidigare hjärtkärlsjukdom samt psykologiska faktorer som stress och depression.‹

Kommentarer inaktiverade.