Boka tid
Boka tid Login För företag
Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Fertilitetskliniken, en räddning för par som har svårt att få barn

För par som har problem med att få barn är möjligheten till strukturerad utredning och vägledning varierande beroende på var man bor. Leif Hägglund som arbetat som gynekologspecialist i mer än 40 år och inriktat sig specifikt på just barnlöshet. Han berättar att fler kan få hjälp på vägen mot önskad graviditet genom den digitala Fertilitetskliniken, som han startat på Medicheck.

Läs mer om Fertilitetskliniken

På Fertilitetskliniken hjälper vi par som har svårt att få barn. Hos oss får ni specialisthjälp direkt utan omvägar. Rådgivning, utredning, uppföljning.

Läs mer

Att få barn är något av det största som händer i livet. Men att upptäcka man inte kan få barn innebär för många en stor existentiell kris i livet. På Medichecks Fertilitetskliniken finns några av landets mest erfarna specialister tillgängliga för alla och väntetiden är kort. 

– Då slog det mig att man faktiskt kan komma väldigt långt utan fysiska möten. Jag insåg att en digital fertilitetsklinik kan svara upp till behovet. Man kan förvisso endast behandla i begränsad utsträckning men man kan leverera svar om orsaken till respektive pars problem att få barn, och sedan leda dem vidare. Detta är fullt möjligt med dagens teknik och digitala utveckling, förklarar Leif Hägglund som är klinikansvarig på fertilitetskliniken.

Målet är att fler ska kunna bli föräldrar 

På fertilitetskliniken får par möjlighet att träffa en specialist, oavsett vart i landet de bor utan omvägar och utan remiss. Där målet är att fler personer som vill bli föräldrar ska kunna bli det. Där man träffar en specialist som gör en utredning eller önskar hjälp med kartläggning av möjligheterna att uppnå graviditet.

Vi ger information om vad som orsakar parets barnlöshet samt tips och råd hur man bör gå tillväga för att få rätt behandling i respektive situation.

– Att vi har så stor tillgänglighet borgar också för att vi kan erbjuda våra patienter en kontinuitet, vilket är viktigt i sammanhanget. Att utreda vad som inte fungerar och hur det bäst kan åtgärdas är lite av ett detektivarbete, som kräver en nära kontakt med patienten. Först när den kontakten fungerar har vi förutsättningar för att nå det bästa resultatet, säger Leif Hägglund.

Skräddarsytt vårdprogram med undersökning, provtagning och analyser

Genom Fertilitetskliniken hos Medicheck registrerar man sig för ett program som innehåller olika steg och där kontinuerlig uppföljning och vägledning står i fokus. Till att börja med registrerar man sig på kliniken och då börjar vi med ett informationsmöte där vi kartlägger parets hälsobakgrund. Då får vi en allmän uppfattning om grundproblemet och kan lägga upp en utredningsplan, som är anpassad för det specifika paret. Genom en uppsättning blodprover gör vi en hormonell kartläggning av kvinnans ägglossningscykler. Specifika blodprover kan bland annat avslöja om det föreligger avvikelser från den förväntade möjligheten till kvalitativt regelbundna ägglossningar.

Mannen hem ett kitt, med vars hjälp han kan genomföra provtagning av spermakvalitet hos mannen i hemmet och sedan överföra provet via sin smartphone för analys på laboratoriet. Ett svar levereras till patienten för kännedom och till läkaren på Fertilitetskliniken för utvärdering och vidare information till patienten.

Vårt mål är att den grundläggande utredningen inom högst tre månader ska kunna leverera en färdriktning mot att uppnå en graviditet inom tre månader.

Nämnda steg ingår i grundpaketet. Målet är att kunna ge paret information om vad som orsakar deras svårighet att bli gravida, och informera om de möjligheter som står till buds att åtgärda problemet. Detta ska antingen leda till en behandling som kan skötas på distans inledningsvis, eller vid behov att fler åtgärder sätts in. Rätt vägledning inom rimlig tid är mottot här. Vissa åtgärder kan skötas via Fertilitetskliniken, medan andra kräver remiss till specialiserad klinik för vidare behandling.

– Ja, vårt mål är att den grundläggande utredningen inom högst tre månader ska kunna leverera en färdriktning mot att uppnå en graviditet inom tre månader. Genom Fertilitetskliniken erbjuder vi ökad tillgänglighet och möjlighet till mer djupgående information på vägen mot att få ett efterlängtat barn, oavsett var du bor, avslutar Leif Hägglund.

Boka digital möte med en gynekolog

Träffa vår gynekolog via videosamtal för att bli antagen till Fertilitetskliniken. Du behöver ingen remiss.

Se lediga tider

Läs mer om Fertilitetskliniken

Fertilitetskliniken hjälper par som upplever problem att bli gravida
Erfaren specialistläkare som arbetat länge för att minska ofrivillig barnlöshet
Ljus i tunneln vid ofrivillig barnlöshet

Kommentarer inaktiverade.