Boka tid
Boka tid Login För företag
Psykiatri online
Färre akuta episoder
Lugnt på enheten
Trygg personal och trygga klienter

Ronder med psykiatriker

Med oss får du möjlighet att arbeta proaktivt med dina klienter istället för att “släcka bränder”. Vi skapar bättre förutsättningar för dig och för att dina klienter ska må bra.

Med oss blir det patientsäkert, flexibelt och tryggt

Vi erbjuder regelbundna ronder med psykiatriker utifrån ert behov. Vår goda tillgänglighet gör att klienterna besparas långa väntetider och personalen får kontinuerligt stöd i den vardagliga verksamheten. Vårt mål är att klienterna får en bättre psykisk hälsa.

Vi är en digital vårdgivare som tillhandahåller digitala psykiatritjänster och sedan 2018 har vi tagit hand om klienter inom individ- och familjeomsorg. Företag som Humana, Nämndemansgården och ett 30-tal behandlingshem använder våra psykiatritjänster.

Fördelarna med oss

Våra regelbundna ronder ger ökad trygghet, följsamhet hos klienten och psykiatrikern finns även tillgänglig för stötta vid oförutsägbara händelser.

 • Samma specialistläkare
 • Regelbunden kontakt
 • Förutsägbarhet

Så här fungerar en rond med våra psykiatriker

 • Inledande möte kring aktuella klienters status sker mellan er personal och psykiatriker
 • Individuella möten mellan klient och psykiatriker, här kan även er personal vara närvarande som stöd
 • Ronden avslutas med ett sammanfattande möte mellan personal och psykiatriker för att gå igenom beslut per klient
 • Psykiatrikern journalför och förskriver behandlingar

Andra vårdtjänster inom psykiatri och psykologi

Vi har ett brett nätverk av ackrediterade specialister.

Utöver regelbundna ronder erbjuder vi:

 • Neuropsykiatriska utredningar
 • Screening för exempelvis ADHD, PTSD, missbruk etc.
 • Psykologkontakt/samtalsterapi
 • Handledning med psykiatriker eller psykiatrisjuksköterska för er personal

“Minst lika bra som ett fysiskt möte, eller bättre än ett fysiskt möte!”
– Personal och klienter, Humana