Boka tid
Boka tid Login För företag

Hälsoundersökning långtidsblodsocker – Blodsockertest

Ett högt blodsocker innebär en risk att utveckla diabetes. Diabetes är en vanlig kronisk sjukdom och det är 520 000 personer i landet som lever med sjukdomen. 85-90% av dessa har diabetes typ2. Mörkertalet för oupptäckt diabetes är högt och cirka 150 000 vet inte om att de har diabetes.

Det är viktigt att upptäcka högt blodsocker i god tid för att förebygga diabetes, stroke eller hjärtinfarkt.

Vi kan hjälpa dig att mäta ditt blodsocker med hjälp av ett snabbtest på vår mottagning i Kista.
Pris 350 kronor

Boka tid här

Så här funkar det

  1. Boka tid
  2. Du träffar vår sjuksköterska på vår mottagning i Kista som gör mätning av ditt blodsocker genom ett blodprov (stick i fingret). Detta mäter dina sockernivåer i blodet två-tre månader bakåt
  3. Om det visar sig att du har blodsocker som ligger över gränsvärdet, bokar du en ny tid efter två veckor. Har du fortsatt förhöjt blodsocker efter två veckor kan vi hjälpa dig att boka in tid hos våra specialistläkare eller dietister.

Att tänka på inför din blodsockerkontroll

Du kan både äta och dricka innan du utför testet.

Därför ska du mäta ditt långtidsblodsocker

Du mäter ditt blodsocker för att kunna veta dina nivåer och kunna förebygga hälsoproblem. Testet används för att screena för eller att diagnostisera diabetes eller vilken risk du har att utveckla diabetes.

Har du ett för högt blodsocker har du en ökad risk för allvarlig påverkan på de stora kärlen. Detta kan leda till hjärtinfarkt eller stroke. Risken blir ännu större om du tillsammans med förhöjt blodsocker har ett högt blodtryck och/eller har höga blodfetter.

Hos oss kan du få hjälp direkt av specialistläkare

Hos oss kan du få rådgivning och hjälp om du har högt blodsocker. Våra specialister ger dig råd om lämplig behandling som passar dig genom regelbundna möten och som kan minska dina besvär. Du behöver inte remiss och frikort gäller.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Vi samarbetar med