Boka tid
Boka tid Login För företag
Charlotte Thålin, professor Håkan Wallén och överläkare Viktoria Hjalmar Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Ny metod kan upptäcka dold cancer genom enkelt blodprov

Forskare vid Danderyds sjukhus har utvecklat en metod som gör det möjligt att tidigt upptäcka om en person tillhör en högriskgrupp  för cancer– genom ett enkelt blodprov. En tidigare upptäckt av cancer ökar chansen till snabbare behandling och överlevnad.

För att kunna hitta dold cancer har forskare undersökt biomarkörer i blodet som kan avslöja tidiga indikationer för sjukdomen. En ny studie visar att cancer kan lura immunceller så att de utsöndrar sitt kärninnehåll i blodet. Detta kallas NETS (neutrophil extracellular traps). Forskare har upptäckt att cancer kan stimulera fram bildningen av NETS, som sedan bidrar till att tumören växer och sprider sig.

Indikator i blodet visar dold cancersjukdom

På Danderyds sjukhus har man nu utvecklat en metod för att kunna upptäcka biomarkören och därav kunna mäta risken för bakomliggande cancer.

– Vi har utvecklat metoder att mäta NETs i blodet, och hittat höga nivåer hos patienter med olika cancerformer, och hos patienter med cancer-associerad blodproppsbildning, berättar läkaren och forskaren Charlotte Thålin vid Danderyds sjukhus.

– Eftersom förekomsten av NETs i blodet verkar vara en indikator på en underliggande cancersjukdom tror vi att dessa blodmarkörer kan hjälpa oss att identifiera patienter som löper hög risk för en dold cancer, fortsätter hon.

Få rådgivning av en specialistläkare utan remisskrav

Hos oss kan du träffa specialistläkare inom de flesta sjukdomsområden. Snabbt och utan krav på remiss. Möte sker via videosamtal. Du kan boka hur många rådgivningar du vill. Du loggar enkelt och kostnadsfritt in här för att se tider som passar dig.

Logga in säkert med BankID

Patienter erbjuds vara med i parallella studier

Nu pågår parallella kliniska studier där man erbjuder högriskpatienter eller personer under cancerutredning att delta i forskningen på Danderyds sjukhus. Studierna ska omfatta 2000 patienter och beräknas vara klara om ca 2-3 år.

– Alla patienter som kommer in till sjukhuset med blodpropp i lungan eller i benet, där forskning visar att ca 10 procent har en dold cancer, erbjuds att delta. Dessutom erbjuds alla patienter som kommer till vårt nyöppnade Diagnostiskt Centrum att delta, berättar Charlotte Thålin.

Alla patienter som kommer in till sjukhuset med blodpropp i lungan eller i benet, där forskning visar att ca 10 procent har en dold cancer, erbjuds att delta.

Forskningen är ett samarbete mellan bland annat Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet (KIDS), och Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland.

Kan bidra till snabbare diagnos och behandling

För deltagare tas ett blodprov för att undersöka om patienten har NETs kroppen. Om så är fallet är det hög risk att patienten har en av de vanligaste cancersjukdomarna, det vill säga i prostata, bröst, mage-tarm och äggstockar. Svaret kan sätta igång en snabbare utredning och i framtiden bidra till en snabbare insättning av behandling för patienten.

– Vår ambition är att blodprovet ska kunna tas vid misstänkt cancer i högriskgrupper och initiera en snabb cancerutredning. Där är vi långt ifrån idag, men det skulle kunna bidra till en betydligt tidigare upptäckt av cancer. Studierna genomförs i den kliniska miljö i vilken de studerade biomarkörerna är tänkta att tillämpas, vilket underlättar steget till implementering i rutinsjukvården, säger Charlotte Thålin.

Studierna genomförs i den kliniska miljö i vilken de studerade biomarkörerna är tänkta att tillämpas, vilket underlättar steget till implementering i rutinsjukvården.

– Vi hoppas att resultaten av våra studier på sikt kan bidra till att korta ned tiden till diagnos och behandling, och på så sätt förbättra vården och överlevnaden för patienter med cancer, avslutar hon.

Källa: Pressmeddelande, Danderyds Sjukhus, 15 juni 2018.

Bild: Charlotte Thålin, professor Håkan Wallén och överläkare Viktoria Hjalmar
Fotograf: Johan Adelgren, Danderyds sjukhus

Läs mer på Hjärta för vården

Forskning på cancerrisken vid inflammatorisk cancersjukdom
IRE lovande behandling för bukspottkörtelcancer
Stora genombrott inom behandling av prostatacancer

 

Kommentarer inaktiverade.