Boka tid
Boka tid Login För företag

Hälsoundersökning blodgrupp – Blodgruppsbestämning

Att vilja veta vilken blodgrupp man tillhör blir alltmer vanligt. En persons blodgrupp kan avslöja en ökad eller minskad infektionsrisk för vissa sjukdomar. Detta har framför allt observerats under Covid-19 där forskning har visat att vissa blodgrupper är överrepresenterade och vissa är underrepresenterade.

Besök vår mottagning i Kista för att göra ett snabbtest och se vilken blodgrupp du tillhör.
Pris 595 kronor

Boka tid här

Så här funkar det

1. Boka tid
2. Du träffar vår sjuksköterska på vår mottagning i Kista som genomför provtagningen

Fakta om blodgrupper

Blodet innehåller röda blodkroppar och dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vilken blodgrupp du har bestämmas av vilka gener du har. Blodgrupperna delas upp i A, B, 0 (noll) samt Rh +/-. A är vanligast i Sverige och därefter är det blodgrupp 0 (noll). Blodgrupperna B och AB är relativt ovanliga. 0 är universalblodgivare, men kan bara få blod från de med samma blodgrupp.

Viktigt med rätt blodgrupp vid blodtransfusion

Det går inte att ta emot blod från vem som helst. Före en blodtransfusion måste både givarens och mottagarens blod testas noga. Blodgruppen bestäms och dessutom kontrolleras att givarens blod passar ihop med mottagarens.

Träffa specialistläkare via videosamtal

Få rätt vård direkt av specialistläkare, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Du behöver ingen remiss. Frikort gäller.

Boka tid

Vi samarbetar med