Boka tid
Boka tid Login För företag
Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom som idag drabbar ungefär 300 000 svenskar. Drabbade kan behöva individuell behandling under långa perioder av livet. Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Biologiska läkemedel hjälper fler med psoriasis

Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom som idag drabbar ungefär 300 000 svenskar. Drabbade kan behöva individuell behandling under långa perioder av livet. I en ny studie har SBU undersökt dagens behandlingar i syfte att mäta effekt och livskvalitet hos personer med psoriasis.

Symtomen på psoriasis visar sig ofta genom röda fläckar på huden som kan klia och fjälla. Orsaken till sjukdomen är att de yttre hudlagren är inflammerade. Hur stora besvären är skiljer sig från person till person, men risken är större att man får en svårare form om någon mer i familjen också har sjukdomen.

En del har även ledvärk i samband med sin psoriasis. Detta kallas psoriasisartrit. Psoriasis uppkommer ofta i skov då sjukdomen blossar upp och man får mer utslag under perioder.

Rådgivning inom psoriasis och andra hudsjukdomar

Hos oss kan du träffa hudspecialister som hjälper dig att ställa diagnos och få rätt behandling. Snabbt och utan krav på remiss. Möte sker via videosamtal. Du loggar enkelt och kostnadsfritt in här för att se tider som passar dig.

Logga in säkert med BankID

Viktigt med tidig diagnos av psoriasis

Psoriasis kan vara ärftligt. Dock krävs det att något som utlöser sjukdomen, som till exempel en infektion, mycket stress, vissa läkemedel, alkohol eller rökning. Det är vanligast att sjukdomen bryter ut i 20-års åldern men den kan bryta ut i alla åldrar.

Med psoriasis följer en ökad risk för andra hälsoproblem som metabola sjukdomar, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därför är det viktigt att få en diagnos så tidigt som möjligt.

Det finns idag inget bot mot psoriasis eller psoriasisartrit, men man kan lindra med individuellt anpassade behandlingar. Med psoriasis följer en ökad risk för andra hälsoproblem som metabola sjukdomar, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Därför är det viktigt att få en diagnos så tidigt som möjligt och kunna påbörja behandlingen.

Utvärdering av vanliga behandlingars effekt

I en studie har statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, undersökt och utvärderat effekten av dagens behandlingar mot psoriasis. Man har tittat på effekt och förändring i livskvaliteten hos drabbade med svår och medelsvår psoriasis. I studien har man undersökt utvärderat ljusbehandlingar, syntetiska läkemedel och biologiska läkemedel.

Enligt resultatet har en högre andel personer som behandlats med biologiska läkemedel uppnått en betydelsefull förbättring i huden, och därmed också i livskvalitet, efter några månaders behandling. Med vanliga syntetiska läkemedel uppnår endast en del personer samma förbättring, även om flera syntetiska läkemedlen har en säkerställd effekt sedan tidigare.

En högre andel personer som behandlats med biologiska läkemedel uppnått en betydelsefull förbättring i huden, och därmed också i livskvalitet, efter några månaders behandling.

Däremot menar man att det saknas tillräckligt med välgjorda studier för att avgöra effekt av alla syntetiska läkemedel och vissa ljusbehandlingar på svår och medelsvår psoriasis.

Mer fokus på livskvalitet i forskning

Framåt menar SBU att det behövs mer forskning inom området där man bland annat jämför behandlingar med varandra och undersöker behandlingarnas säkerhet under en längre tid. Man menar också att det vore värdefullt att fokusera mer på att undersöka och mäta livskvaliteten, det vill säga hur patienten mår under behandlingen, i framtiden.

Källa: SBU Press

Läs mer på Hjärta för vården

Vår egen bakterie kan ge skydd mot hudsjukdomar
Specialistläkare Lampros utreder hudsjukdomar
Nytt plåster ska ge snabbare diagnos vid hudsjukdomar
Snabbare diagnos vid hudcancer förbättrar prognosen vid melanignt melanom

Kommentarer inaktiverade.