Boka tid
Boka tid Login För företag
Fredrik Levin, urolog och överläkare - specialist inom prostatacancer Framtidens specialistvårdBara specialister
Inget krav på remiss
Frikort gäller

Stora genombrott inom behandling av prostatacancer – Urolog Fredrik Levin berättar

Mycket händer inom forskningen för urologiska sjukdomar. Möjligheterna att bota såväl godartade besvär som olika cancerformer är mycket goda, och utvecklingen går snabbt framåt gällande kunskap och behandlingsformer. Urolog Fredrik Levin berättar om spännande studier och genombrott som rör både nya sätt att operera och utreda prostatacancer.

På Danderyds sjukhus utreder och behandlar urolog Fredrik Levin män med vattenkastningsbesvär, godartad prostataförstoring och prostatacancer.

– Utredning av prostatacancer är en viktig del av mitt arbete. Det sker efter att personer kommer hit på remiss från vårdcentralen med stegrat PSA-värde. Ett PSA-test tas för att mäta nivån av prostataspecifikt antigen i blodet. En frisk person har en låg mängd PSA. Om testet visar på högre nivåer behöver det inte innebära att man har prostatacancer, men en stor del av vår tid handlar om att ta vävnadsprover på de här personerna för att kontrollera just detta, säger Fredrik.

Det finns en hel del studier på gång inom området, både på nya sätt att utreda och behandla.

 

 

Träffa specialistläkare i din mobil

Ladda ner vår app för att få tillgång till specialistläkare när det passar dig. Du behöver ingen remiss.

Medicheck Sverige - träffa läkare via videosamtal direkt i din telefon eller iPad.

 

Forskning på ny teknik vid vävnadsprover

Just nu forskas det på en ny teknik som ska användas inför de vävnadsprov som tas på personer som kommer in med högt PSA-värde. En ny kombination av kameratekniker ska även ge läkaren större pricksäkerhet.

– Vävnaden kontrolleras genom stickprov och ultraljud men med den nya tekniken använder man magnetkamera innan provet för att sedan lättare kunna sikta in sig med ultraljudet. Sedan kan man tanka ner och använda en fusionsbild mellan magnetkameran och ultraljudet för att vara ännu mer precis vid provtagningen. Det här är inom ramen för studier än så länge men givetvis väldig spännande, berättar Fredrik.

Kan vara enkel behandling för godartad prostatacancer

Även om resultatet skulle visa sig vara cancer så är det långt ifrån säkert att operation behövs, då prostatacancer många gånger är av den godartade, eller ”snälla” sorten, som enkelt kan behandlas.

–  Vid snäll prostatacancer är behandlingen så kallad aktiv monitorering. Det betyder att man följer patienten som får gå på provtagning med jämna mellanrum, utan att tumören behandlas eller opereras. Första året tar man PSA-prov var tredje månad, därefter halvårsvis. Visar det sig dock att PSA stiger kraftigt vid någon av provtagningarna opererar man bort tumören.

Det här är inom ramen för studier än så länge men givetvis väldigt spännande.

Genombrott vid prostataoperation

För de personer som behöver operera bort sin prostatacancer skedde ett stort genombrott för bara några år sedan. Tidigare handlade det om öppen kirurgi men numera använder man sig av robotassisterad titthålskirurgi, som ger en rad fördelar.

– Det stämmer. Det finns flera viktiga saker för oss att fokusera på under dessa operationer, och de senaste framstegen underlättar arbetet och ger säkrare resultat. Den nya metoden innebär också att konvalescenstiden är kortare genom att mindre blödningar uppstår. Så det är definitivt ett stort genombrott som skett under de senaste åren, menar Fredrik.

Specialistläkare inom prostatacancer

Har du frågor eller funderingar? Här kan du läsa om urolog Fredrik Levin. Du kan boka tid med honom och specialistläkare direkt utan remiss. Mötet sker via videosamtal eller chatt.

Läs mer

Nya studier om regelbunden testning och säkrare provtagning

Det finns en hel del nya studier på gång inom området. Något som diskuteras inom den svenska vården är PSA-screening, det vill säga om alla män borde PSA-testas efter en viss ålder. Men enligt Fredrik är det en komplicerad fråga.

– Det finns ännu få studier gjorda men en av de största är faktiskt svensk. Här har man följt män och tagit PSA under 20–25 års tid och jämfört med en kontrollgrupp som inte tog PSA. Enligt resultaten ska dödligheten i prostatacancer ha halverats bland deltagarna.

– En annan studie, som delvis genomförs på Danderyds sjukhus, handlar om ”Stockholm 3-testet”. Det är ett nytt prov som är ett alternativ till PSA, och som av många anses vara bättre då det ska kunna mäta fler komponenter och ge ett säkrare resultat för läkaren att agera efter. Många är nyfikna och det kan eventuellt vara bättre men är inte ute i praxis ännu, berättar Fredrik.

Tveka inte att söka råd

– Till den som drabbas av prostatacancer eller annan urologisk cancerform vill jag säga att vi botar väldigt många idag. För de som inte går att bota kan vi göra väldigt mycket för att lindra. Tveka aldrig på att söka råd om du misstänker en sjukdom för dig själv eller känner oro för en närstående, säger Fredrik.

Till den som drabbas av prostatacancer eller annan urologisk cancerform vill jag säga att vi botar väldigt många idag.

Vill du få råd av specialistläkare som Fredrik Levin?

Våra specialistläkare har unik kompetens och erfarenhet inom sina områden och du behöver ingen remiss för att få ett samtal. Boka en tid med en urolog och prata avslappnat via videosamtal eller chatt samma dag.

Läs mer på Hjärta på vården

Urolog Fredrik Levin om oron för prostatacancer
Kampen mot prostatacancer fortsätter

Kommentarer inaktiverade.

Vi samarbetar med